More


  Un “Trio” ce funcţionează ireproşabil!

  - Advertisement -

  Vorbind şi scriind despre acest “trio”, mă gândesc la trei instituţii de bază existente pe teritoriul unei comune. Gândirea mea, în realizarea emisiunilor televizate la NVTV – “Glasul Bisericii”, “Oameni şi Fapte” şi “Şcoala Sătmăreană” – a fost găsirea firului care îi leagă în activitate pe conducătorii acestora. Concret, m-am oprit asupra comunei Santău, unde primăria, biserica ortodoxă şi şcoala formează, prin conducerea lor, un tot unitar, o armonie, o înţelegere şi o colaborare cum rar se poate întâlni în judeţ şi în ţară. Am pretenţia că anii munciţi în învăţământ, în Consiliul Local Satu Mare, în emisiunile realizate cu bisericile, îmi dau dreptul de a face aprecieri menite să ducă la unitate, înţelegere şi prosperitate.

  Sigur, am abordat situaţia comunei Santău în diverse situaţii (evenimente, comemorări, activităţi religioase, cultură, sport etc.), dar o analiză a ceea ce se întâmplă acolo, în Santău, am făcut-o după realizarea “pe viu” a celor trei emisiuni TV.

  În primul rând există un primar total dezinteresat de culoarea politică a componenţei Consiliului Local, toţi uitând de politica partidelor şi acţionând pentru politica populaţiei din comună, acţionând pentru realizarea promisiunilor, pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor de pe raza comunei. De aceea proiectele ce apar pe rol la Primăria Santău sunt dezbătute şi aprobate mereu spre bucuria locuitorilor. Acolo, primarul şi viceprimarul lucrează admirabil şi-şi împart sarcinile, ba de multe ori le realizează împreună. De acolo începe armonia şi înţelegerea. Primarul Rotar Marinel se dovedeşte a fi iubit de locuitori, mai ales că masa de oameni l-a ales prim-curator la biserică, lucru ce-l obligă. Şi Rotar Marinel se simte inclus în marea masă de credincioşi prin credinţă în Dumnezeu şi prin fapte concrete. În ultimii ani comuna s-a dezvoltat mult, iar multele proiecte realizate şi cele în curs de realizare demonstrează interesul pe care primarul îl acordă fiecărei localităţi, începând cu asfaltarea, cu reabilitarea şcolilor, a grădiniţelor, a căminelor culturale, a bisericilor, încât orice categorie socială se simte luată în seamă şi părtaşă la tot ce se realizează. Se ocupă special de cele 80 de dosare de ajutor social, de prestarea muncii, de orele lucrate de aceştia. Mai mult, în atenţia primarului şi a viceprimarului sunt copiii rromi care frecventează şcoala şi se integrează în viaţa şcolarilor de acolo. Ştie Rotar Marinel să-i aprecieze pe cei care au împlinit cifra rotundă de la căsătorie aducând licăriri de fericire în sufletele lor! Ştie acest primar să fie prezent activ la toate manifestările comunei, dându-le un “fast” meritat, o ţinută de măreţie şi demnitate. Are, la nivel de comună, formaţii artistice admirabile, încât prin dansurile populare se regăsesc toate etniile.

  Când am discutat cu directorul şcolii, dl. prof. Balog Ciprian, am aflat lucruri care m-au impresionat. El ştie să mulţumească Primăriei şi Consiliului Local pentru ajutorul acordat reabilitării unităţii de învăţământ şi… mai ales pentru demersurile făcute pentru construcţia sălii de sport cu 180 de locuri în tribună, sală atât de aşteptată de copii şi de comună!

  Sigur, directorul a rezolvat o sală mai mare pentru educaţie fizică, mai ales pentru elevii din clasele mai mici. Am mai întâlnit cazuri unde şcoli cu peste 300 de elevi, ca proiecte şi sume mari au acordat doar 0,5 norme pentru contabil, ca şi cum contabilitatea s-ar face pe jumătate şi în jumătate din orele aferente. La şcoli trebuie să existe normă de contabil şi de secretar, altfel activitatea intră în dezechilibru ca timp şi ca exactitate. Aici, ISJ şi, mai ales, cei cu normarea au de spus ceva. Să ia din multul, excesul de personal de la Consiliul Judeţean şi să acorde importanţa cuvenită şcolii. A sosit momentul în care este mai greu să iei bacalaureatul decât o diplomă de învăţământ superior. Câte acte trebuie să facă secretarul şi contabilul unei şcoli, o ştiu doar cei care au lucrat şi lucrează acolo!

  La Santău, în discuţia cu elevii clasei a VIII-a, am aflat că mulţi doresc să urmeze o şcoală de meserii: sudori, mecanici auto, agricol etc. Se impune o discuţie mai profundă cu specialişti aduşi în clasă şi o vizită a copiilor la şcolile vizate de aceştia!

  O atenţie deosebită am acordat-o părintelui Vasile Perşe, într-o emisiune consacrată efortului cu rezultat excepţional de recondiţionare exterioară şi interioară a bisericii din Santău. Mulţumeşte lui Dumnezeu, credincioşilor şi primarului Rotar Marinel. Din 2015 a început cu acoperişul, cu exteriorul şi apoi în interior cu plafonul refăcut, cu pictura, cu mobilierul revopsit, cu parchetul, cu altarul şi masa. Toate acestea s-au făcut cu trudă, dar sunt reuşite şi credincioşii, alături de preotul lor, Vasile Perşe, sunt prezenţi la rugăciunile adresate lui Dumnezeu, încât duminică de duminică îl caută şi-L găsesc pe Dumnezeu, fiind tot mai aproape de El. Credincioşii ştiu că marea descoperire este existenţa lui Dumnezeu şi că oamenii bisericii au dăruit mult ştiinţei, care este în deplină armonie cu raţiunea. De fapt, părintele Vasile Perşe a subliniat şi a explicat un lucru cert, legat de civilizaţie, care este rodul credinţei în Dumnezeu. Am discutat cu părintele Vasile Perşe faptul că majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt credincioşi, iar marii chirurgi, înainte de operaţie, se roagă şi-L imploră pe Dumnezeu să-i ajute!

  Poate de aici, importanţa religiei, care este un adevărat tezaur peren. Iată că exemplul acestui “trio” de la Santău trebuie să stea pavăză în activităţile primăriilor noastre, pentru că de la ei pornesc toate proiectele de viitor apropiat şi îndepărtat. Dacă aceşti trei factori conlucrează, totul va funcţiona perfect. Chiar dispensarul cu medicul de familie şi stomatologul, chiar formaţia de pompieri voluntari şi poliţia de acolo, firmele ce funcţionează pe teritoriul comunei, locurile de muncă, şcoala şi biserica – toate îşi au importanţa lor şi vor funcţiona bine. Felicitări, Rotar Marinel, Vasile Perşe şi Balog Ciprian! Sunteţi oameni de nădejde ce încăpeţi, cu succes, în “Oameni şi Fapte” pentru dăruirea voastră, pentru pasiune şi credinţă în Dumnezeu!

  Teodor Curpaş



  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img