More


  VESTE BUNĂ pentru ELEVI și PĂRINȚI. Se MAJOREAZĂ atât numărul cât și cuantumul BURSELOR ȘCOLARE

  - Advertisement -

  Conducerea Primăriei municipiului Satu Mare continuă să sprijine elevii cu rezultate bune la școală și cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri. Din acest an suma alocată burselor pentru elevi este mai mare, iar numărul acestora s-a dublat.

  Consilierii locali urmează să voteze în sedința de joi, 27 februarie, numărul și cuantumul burselor majorate. În total, în semestrul al II-lea, vor primi burse școlare un număr de 2.770 de elevi din învățământul preuniversitar de stat: 93 burse de performanţă, 2.134 burse de merit,4 burse de studiu, 539 burse de ajutor social.

  În baza legislației în vigoare, Primăria Satu Mare a cerut unităților școlare din județ să depună un necesar de burse, pentru fiecare școală în parte.

  Totalul solicitărilor depuse de unităţile de învăţământ se prezintă după cum urmează:

  Total burse de performanţă – 93
  Total burse de merit – 4.789
  Total burse de studiu – 4
  Total burse de ajutor social – 539

  Suma necesară pentru decontarea burselor mai sus specificate este de 1.780.678 lei.

  Urmare a calculelor efectuate, conducerea Primăriei Satu Mare propune consilierilor locali sătmăreni, pentru semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020, creşterea cuantumului fiecărui tip de burse cu 10 lei şi acordarea de burse de merit şi elevilor cu medii cuprinse între 9,50 – 9,99 în total 2.770 burse, după cum urmează:

  – 3 burse de performanţă în cuantum de 110 lei
  – 2.134 burse de merit în cuantum de 70 lei
  – 4 burse de studiu în cuantum de 70 lei
  – 539 burse de ajutor social în cuantum de 80 lei
  TOTAL BURSE – 2.770

  Astfel, total Cheltuieli cu bursele aferente semestrului II al anului 2019 – 2020 este de 1.209.814 lei.

  Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, în funcţie de frecvenţă, excepţie făcând bursele de ajutor social ce se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform anexei la HCL.

  Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

  Ţinând cont de cele mai sus menţionate, se propune aprobarea unui număr de 2.770 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020.

  Unităţile de învăţământ sunt responsabile de întocmirea listelor cu beneficiarii de burse, precum şi cu transmiterea acestora către Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ. Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ va efectua verificări în ceea ce priveşte punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri de Consiliu.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img