More


  Îndemn părintesc și duhovnicesc al Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la începutul Postului Mare

  - Advertisement -

  A început luni, 2 martie, Sfântul și Marele Post al Paștilor. După rânduiala Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, vom face o călătorie duhovnicească de 40 de zile, urmată apoi de Săptămâna Mare, sau a Sfintelor Pătimiri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care va culmina cu Slăvitul și Luminatul Praznic al Învierii Domnului. În această perioadă ne întoarcem privirea, simțirea și gândirea dinspre exterior, dinspre lumea fizică, spre interior, spre sufletul și inima noastră, încercând, împreună cu duhovnicul, prin Taina Spovedaniei, să punem ordine în viața noastră creștină.

  Într-o lume neliniștită, speriată, tulburată și înfricoșată de pericolele iminente care pot apărea și apar la tot pasul și, care, prin forța înspăimântătoare a mediatizării globale se amplifică apocaliptic, Biserica, având pe Hristos, pe Apostoli și pe Sfinții Părinți îndreptar, cale, adevăr, lumină și viață, încearcă să ne liniștească, să ne vindece de tulburare și îngrijorare și să ne dăruiască pacea pe care Hristos a dăruit-o după Înviere celor ce cred în El și mărturisesc că este Fiul lui Dumnezeu, zicând „Bucurați-vă și nu vă temeți, iată am biruit!” (Matei 28, 9-10).

  În ce privește viața noastră pământească și pericolele ce ne pândesc la tot pasul, ne-a învățat: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar de suflet nu pot să se atingă. Temeți-vă mai degrab de cel ce poate și sufletul și trupul să-l arunce în gheenă” (Matei 10, 28).

  Hristos-Domnul și Mântuitorul nostru ne-a învățat deslușit care trebuie să fie atitudinea noastră în fața vieții și a morții și că cei ce cred în El „chiar de vor muri, vii vor fi în veci”.

  Urmând acestor învățături, să ieșim în această vreme a Postului din lumea păcatelor, care îmbolnăvesc întreaga noastră ființă, nu doar trupul ci și sufletul, și să intrăm în lumea lui Dumnezeu printr-o viață creștină adevărată, pilduitoare pentru toți oamenii, după îndemnul Mântruitorului: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16).

  Dacă Dumnezeu ne-a dăruit sănătate să-I mulțumim, dar să ne rugăm fierbinte pentru cei ce sunt în orice fel de preimejdie, suferință și boală sufletească ori trupească. Dacă suntem încercați de vreo boală ori suferință, să o purtăm cu răbdare cresțină, rugându-L să o ridice de la noi.

  Să fim creștini după sfânta rânduială a părinților, moșilor și strămoșilor noștri, să ne îndreptăm pașii cu grăbire spre Sfânta Biserică, care: „Nu este tribunal de judecată, ci spital de vindecare”(Sfântul Ioan Gură de Aur). Aici ne vom regăsi pacea și liniștea, bucuria și vindecarea de frica morții, prin rugăciune, prin mărturisire deasă, prin participare la slujbele bisericești și, în special, la Sfânta Liturghie și prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului.

  Biserica Ortodoxă, ca o Mamă bună, s-a îngrijit să ne ofere hrană dătătoare de viață în această perioadă a Postului Mare. Slujbe precum Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, care se săvârșește în primele patru zile a primei săptămâni a Postului, Liturghia Darurilor înainte Sfințite, Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (Doamne și Stăpânul vieții mele), îngenuncherile și metaniile până la pământ sunt un exercițiu duhovnicesc complex și complet pe care Biserica Ortodoxă ni-l recomandă pentru vindecarea sufletului și a trupului și spre dobândirea păcii, liniștii, echilibrului și discernământului, sau al dreptei măsuri în toate.

  În Eparhia noastră, îndemnăm pe toți sfințiții slujitori de la parohii și mănăstiri să înceapă această călătorie prin intensificarea rugăciunii și săvârșirea slujbelor rânduite, la care credincioșii participă cu evlavie în număr mare.

  Astfel, pe lângă săvârșirea Canonului cel Mare, în primele 4 zile din prima săptămână și miercuri în săptămâna a 5-a, părinții slujitori la Sfintele Altare vor săvârși în fiecare zi, de luni până vineri, cu excepția zilelor de luni și marți din prima săptămână (zile aliturgice), Liturghia Darurilor înainte Sfințite, iar sâmbăta Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și în primele cinci duminici, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

  Îndemnăm păstorii de suflete ca, măcar în una din zilele de miercuri sau vineri, să săvârșească, după rânduiala străveche a Bisericii Ortodoxe și rânduiala lăsată nouă de la Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Liturghia Darurilor înainte Sfințite la ceas de seară când mulți credincioși, după ce au ajunat împreună cu păstorii lor, se împărtășesc cu Trupul și Sângele Domnului.

  Îndemnându-vă să ne pregătim împreună pentru Sfânta și Marea zi a Învierii Domnului, vă sfătuim, în același timp, să nu fim pricină de sminteală și de tulburare în nici un fel pentru frații și surorile noastre în credință și pentru nici un om credincios, sau mai puțin credincios, ci „să ne purtăm sarcinile unii altora cu iubire”, rugându-ne unii pentru alții și, împreună, pentru întregul popor român dreptcredincios din țară și din lume și pentru toată lumea și toții oamenii, fii ai lui Dumnezeu de pe întreg pământul ca, Hristos și Maica Domnului să păzească și să ocrotească omenirea de „potop, de foc, de molime și boli necruțătoare, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi”, dăruindu-ne pace și liniște, înțelepciune și credință puternică, deoarece atâta timp cât credem că Dumnezeu este cu noi, avem pavăză și scut, căci El ne-a zis: „Iată v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma” (Luca 10, 19).

  Dorim tuturor preoților, monahilor și dreptcredincioșilor ortodocși din Episcopia Maramureșului și Sătmarului post binecuvântat și cu mult folos duhovnicesc, chemându-vă să ne rugăm împreună ca, Hristos-Domnul, Mântuitorul lumii și Salvatorul umanității și Maica Domnului să ocrotească poporul român cel dreptcredincios și întreaga lume de primejdie și suferință, de puterea întunecată a celui rău și ucigător de suflete și de uneltirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, dăruindu-ne sănătate, mântuire și întru toate bună sporire.
  † IUSTIN
  Episcopul Maramureșului și Sătmarului  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img