More


  Se extinde rețeaua electrică în Sătmărel

  =

  Trei puncte au avut de dezbăturuîn ședința de ieri consilierii lcoali sătmăreni. Unul dintre acestea viza extinderea rețelei electrice în cartierul Sătmărel. Aici sunt câteva familii care nu au posibilitatea să se recordeze la iluminatul electric.

  Gata în patru luni
  Obiectivul general al proiectului este extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în cartierul Sătmărel. Aceasta se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

  În prezent cetățenii riverani zonei sus menționată nu beneficiază de electricitate fiind necesară realizarea unei rețele de distribuție a energiei electrice și de racordare a acestora la noua rețea.

  Indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții au fost avizați de către comisia tehnico-economică a municipiului Satu Mare prin procesul verbal cu numărul 13370/06.03.2020.

  Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este Serviciul de Proiectare Satu Mare al Societății de Distribuție a Energiei Electrice ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. la comanda Beneficiarului investiției Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. Perioada de implementare a proiectului este de 4 luni. Bugetul total al acestui obiectiv de investiții este în valoare de 53.482,56 lei fără TVA, din care municipiului Satu Mare îi revine un procent de 0%.

  Alte proiecte discutate și votate
  Tot în ședința de ier is-a votat și proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015, precum și proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă. Astfel, în raportul de specialitate al acestui ultim proiect prezentat se arată că se va schimba denumirea din ”Taxă oficiere căsătorie” în „Taxă deplasare ofiţer de stare civilă”, în cuprinsul HCL nr. 80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020, prin care s-au stabilit anumite taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor. Nu se modifică celelalte dispoziţii aplicabile Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare. Este de precizat faptul că nu se modifică cuantumul şi numărul taxelor speciale.
  Conform HCL nr. 80/25.04.2019 nu se aplică taxa pentru deplasarea ofiţerului de stare civilă:

  -1- la căsătoriile oficiate în timpul săptămânii de luni-vineri la sediul Primăriei din P-ţa 25 Octombrie nr. 1, în intervalul orar stabilit prin HCL nr. 80/25.04.2019;

  -2- În cazul când căsătoria se oficiază în altă locaţie decât sediul Primăriei, taxele speciale arătate mai sus, nu se referă la următoarele categorii de persoane:

  • persoanele care din motive medicale sunt netransportabile sau se află în imposibilitatea de a se deplasa şi pot face dovada pe baza unei adeverinţe medicale;

  • persoanele care sunt arestate ori condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img