Cunoaşterea, trăirea şi mărturisirea credinţei creştine! Sfânta Tainǎ a Pocǎinţei- documentar realizat de pr. dr. Cristian Boloş

Pocǎinţa (Spovedania) este Sfânta Tainǎ prin care credinciosul, cu zdrobire de inimǎ, mǎrturisindu-şi pǎcatele în faţa preotului duhovnic şi primind dezlegare de la acesta, prin puterea Duhului Sfânt, dobândeşte iertarea pǎcatelor mǎrturisite. Întrucât Pocǎinţa are ca scop îndreptarea şi împǎcarea omului cǎzut în pǎcat (dupǎ Sfânta Tainǎ a Botezului) cu Dumnezeu, ea se mai numeşte întoarcerea de la o viaţǎ pǎcǎtoasǎ la o viaţǎ sfântǎ, curatǎ, trǎitǎ în conformitate cu Sfânta Evenghelie. Pocǎinţa predicatǎ de Sfântul Ioan Botezǎtorul şi mǎrturisirea pǎcatelor, care se fǎcea atunci, au prevestit pocǎinţa şi mǎrturisirea creştine: “Ioan boteza în pustie, propovǎduind botezul pocǎinţei întru iertarea pǎcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de cǎtre el, în râul Iordan, mǎrturisindu-şi pǎcatele… Şi propovǎduia, zicând: Vine în urma mea Cel Ce este mai tare decât mine… Eu v-am botezat pe voi cu apǎ, El însǎ vǎ va boteza cu Duh Sfânt” (Marcu I; 4-8); “În zilele acelea, a venit Ioan Botezǎtorul şi propovǎduia în pustia Iudeei, spunând: Pocǎiţi-vǎ cǎ s-a apropiat împǎrǎţia cerurilor” (Matei III; 1-2).

Aceastǎ Tainǎ a fost, mai întâi, fǎgǎduitǎ Sfinţilor Apostoli de cǎtre Mântuitorul Iisus Hristos: “Adevǎrat grǎiesc vouǎ: Oricâte veţi lega pe pǎmânt, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pǎmânt, vor fi dezlegate şi în cer” (Matei XVIII; 18). Apoi, dupǎ Învierea Sa din morţi, le-a dat, cu adevǎrat, puterea de a ierta pǎcatele, instituind Taina Pocǎinţei, prin cuvintele: “Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cǎrora veţi ierta pǎcatele, le vor fi iertate şi cǎrora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan XX; 22-23). Deoarece “putere are Fiul Omului pe pǎmânt a ierta pǎcatele” (Matei IX; 6), El a dat aceastǎ putere Apostolilor: “Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Sǎi, le-a dat putere şi stǎpânire peste toţi demonii şi sǎ vindece bolile. Şi i-a trimis sǎ propovǎduiascǎ împǎrǎţia lui Dumnezeu şi sǎ vindece pe cei bolnavi” (Luca IX; 1-2). Domnul le-a dat Apostolilor şi, prin ei, episcopilor şi preoţilor, putere de a ierta sau de a nu ierta pǎcatele, întrucât oamenii au fost şi sunt supuşi greşelilor şi pǎcatelor, acestea trebuind sǎ fie “curǎţate”. Numai episcopul (arhiereul) şi preotul au dreptul de a spovedi; nu ne putem ierta nici singuri şi nici altcineva nu ne poate da iertarea pǎcatelor dacǎ nu are harul Preoţiei, pentru cǎ nu a primit aceastǎ putere de la Iisus Hristos.

Pocǎinţa (mǎrturisirea pǎcatelor) este de folos pentru cǎ: 1. este poruncitǎ de Domnul Hristos: “Pocǎiţi-vǎ şi credeţi în Evanghelie” (Marcu I; 15); 2. spalǎ sufletul de apǎsarea pǎcatelor. Cel care pǎcǎtuieşte, poartǎ în suflet/în conştiinţǎ greutatea şi mustrarea pǎcatelor. Însǎ, în momentul în care se pocǎieşte (cǎieşte), povara se uşureazǎ, mustrarea înceteazǎ şi pǎcatul se şterge. Regele David, cât timp şi-a ascuns pǎcatul în suflet, simţea cǎ i se mistuie oasele şi cǎ-i seacǎ vlaga trupului, dar dupǎ ce l-a mǎrturisit, a primit iertarea şi “descǎrcarea” sufletului de greutatea care-l apǎsa: “Fericiţi cǎrora s-au iertat fǎrǎdelegile şi cǎrora s-au acoperit pǎcatele. Fericit bǎrbatul, cǎruia nu-i va socoti Domnul pǎcatul, nici nu este în gura lui vicleşug. Cǎ am tǎcut, îmbǎtrânit-au oasele mele, când strigam toatǎ ziua. Cǎ ziua şi noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta şi am cǎzut în suferinţǎ când ghimpele Tǎu mǎ împungea. Pǎcatul meu l-am cunoscut si fǎrǎdelegea mea n-am ascuns-o, împotriva mea. Zis-am: <<Mǎrturisi-voi fǎrǎdelegea mea Domnului>>; şi Tu ai iertat nelegiuirea pǎcatului meu” (Psalmul XXXI; 1-6); “Miluieşte-mǎ, Dumnezeule, dupǎ mare mila Ta şi dupǎ mulţimea îndurǎrilor Tale, şterge fǎrǎdelegea mea. Mai vârtos mǎ spalǎ de fǎrǎdelegea mea şi de pǎcatul meu mǎ curǎţeşte. Cǎ fǎrǎdelegea mea eu o cunosc şi pǎcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rǎu înaintea Ta am fǎcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu” (Psalmul L; 1-5).

Pentru a ne putea prezenta aşa cum se cuvine în scaunul Spovedaniei, este necesar sǎ ne pregǎtim (mǎcar cu trei zile înainte) prin post şi rugǎciune, sǎ ne examinǎm conştiinţa, sǎ ne analizǎm faptele noastre de pânǎ atunci (chiar scriindu-ne pǎcatele pe o coalǎ de hârtie) şi sǎ cerem iertare celor pe care i-am supǎrat, iertându-i şi noi, la rândul nostru, pe toţi cei care ne-au necǎjit. Spovedania (mǎrturisirea) trebuie sa fie completǎ, sincerǎ, secretǎ (confidenţialǎ), dovedind faptul cǎ ne dorim, într-adevǎr, iertarea. Ea poate sǎ fie fǎcutǎ ori de câte ori simţim nevoia. De la credinciosul care îşi mǎrturiseşte pǎcatele se cere: 1. cǎinţǎ adâncǎ sau pǎrere de rǎu pentru pǎcatele fǎcute; 2. mǎrturisirea tuturor pǎcatelor în faţa preotului duhovnic, fiindcǎ pǎcatele nemǎrturisite apasǎ pe suflet cu o putere îndoitǎ: “Dacǎ zicem cǎ pǎcat nu avem, ne amǎgim pe noi înşine şi adevǎrul nu este întru noi. Dacǎ mǎrturisim pǎcatele noastre, El este credincios şi drept, ca sǎ ne ierte pǎcatele şi sǎ ne curǎţeascǎ pe noi de toatǎ nedreptatea. Dacǎ zicem cǎ n-am pǎcǎtuit, Îl facem mincinos şi cuvântul Lui nu este întru noi” (I Ioan I; 8-10); 3. voinţǎ sau hotǎrâre de a-şi îndrepta viaţa, de a nu mai pǎcǎtui, având credinţǎ puternicǎ în Hristos şi nǎdejde în milostivirea lui Dumnezeu. Dupǎ ce s-a spovedit, credinciosul e dator sǎ respecte canonul (sfatul, epitimia) primit de la preotul duhovnic pentru ispǎşirea pǎcatelor şi îndreptarea vieţii lui morale şi spirituale. Canonul (care poate consta şi în oprirea de la Sfânta Împǎrtǎşanie pentru o anumitǎ perioadǎ de timp) este o doctorie sufleteascǎ pentru însǎnǎtoşire, pentru ţinerea cǎii celei drepte şi ferirea de pǎcate, pentru dezrǎdǎcinarea din suflet a dorinţei de a pǎcǎtui şi pentru întǎrirea în bine. Canonul nu reprezintǎ o pedeapsǎ, ci un medicament, ce are menirea sǎ ne îndrepte pe calea cea bunǎ a rugǎciunii şi a faptelor bineplǎcute lui Dumnezeu. “Ţinerea” canonului aduce cu sine mari foloase sufleteşti, iar “neţinerea” lui constituie un pǎcat. Cel care nu respectǎ aceste “condiţii” nu poate pretinde sǎ dobândeascǎ dezlegare de pǎcate de la duhovnic şi iertare de pǎcate de la Dumnezeu.

Prin dezlegare şi iertare se realizeazǎ reaşezarea celui ce se pocǎieşte sub puterea harului dumnezeiesc. Vorbind despre puterea de a dezlega, încredinţatǎ preoţilor, Sfântul Ioan Gurǎ de Aur, în tratatul sǎu “Despre Preoţie”, consemneazǎ: “Locuitori ai pǎmântului şi ducându-şi viaţa pe el, preoţii au fost cinstiţi cu încrederea de a administra cele cereşti; ei au primit puterea pe care Dumnezeu nici îngerilor, nici arhanghelilor n-a dat-o… Cele ce fac preoţii aici, jos, Dumnezeu le întǎreşte sus şi Stǎpânul aprobǎ hotǎrârea robilor Sǎi. Ce altceva le-a dat decât puterea cereascǎ? <<Cǎrora veţi ierta pǎcatele, le vor fi iertate şi cǎrora le veţi tine, vor fi ţinute>> (Ioan XX; 23). Ce autoritate ar putea fi mai mare decât aceasta: <<Tatǎl nu judecǎ pe nimeni, ci toatǎ judecata a dat-o Fiului>>? (Ioan V; 22) Iar eu vǎd cǎ toatǎ aceastǎ putere a fost datǎ preoţilor de cǎtre Fiul”.

Bibliografie: 1.“Biblia” sau “Sfânta Scriptură”, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti. 2.Ȋnvăţătură de credinţă creştină ortodoxă”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2000, pp. 150-151. 3.“Catehism creştin ortodox”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1990, pp. 59-62. 4.“Catehism ortodox”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 54-55. 5.“Mic catehism ortodox pentru copii şi elevi”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, pp. 27-28. 6. “Rugǎciuni şi ȋnvǎţǎturi de credinţǎ ortodoxǎ”, carte tipǎritǎ cu binecuvȃntarea ȊPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, Timişoara, 1987, pp. 124-125.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Citește și...

Tânăra adoptată în America și-a regăsit familia din Satu Mare după 19 ani!

Tânăra născută în anul 2000 în Negrești-Oaș și adoptată în anul 2001 de o familie din Statele Unite ale Americii (SUA) a reușit să...

Permise suspendate pe bandă rulantă

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 20 mai a.c., activități de menținere a unui climat de...

ULTIMELE INFORMAȚII din Petea. Ce au făcut vameșii maghiari

Situație mai mult decât ciudată în Vama Petea. Potrivit informațiilor Gazeta de Nord Vest, vameșii maghiari ar fi permis până la ora 11.00 tranzitarea...

DECIZIE. TAROM și WIZZ AIR reiau cursele AERIENE de la Satu Mare. Atât cele spre LONDRA, cât și spre București

Cursele aeriene încep să revină pe Aeroportul Internațional Satu Mare. Este vorba atât de cursele spre Londra, cât și spre București. Potrivit anunțului făcută de...

BĂTAIE DE JOC. Românii, trimiși de la Urziceni, la Petea, dar ambele vămi sunt BLOCATE

Recent Gazeta de Nord Vest a aflat că situația de la Vama Petea, unde autoritățile maghiare, fără să dea nicio explicație, nu permit tranzitarea...