More  PROTEJARE. ZECI DE MILIOANE de EURO pentru OȘENI și ȚARA OAȘULUI. Despre ce e vorba

  Administrația Bazinală de Apă (ABA) Someș-Tisa realizează demersurile necesare în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiectul “Creșterea capacității de atenuare a Acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu republica Ungară, județul Satu Mare”.

  În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a emis Decizia etapei de încadrare a evaluării impactului asupra mediului, a evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, a evaluării adecvate și a evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

  Proiectul, în valoare totală estimată de 44.120.500 EURO cu TVA, urmează să fie cofinanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, axa prioritară 5. Prin implementarea acestuia, vor fi protejați împotriva inundațiilor aproximativ 20.000 de cetățeni din orașele Livada și Negrești-Oaș și din comunele Călinești-Oaș, Turulung, Turț, Gherța Mică, Agriș, Micula, Halmeu, Lazuri, Porumbești, Batarci, Orașu Nou, Racșa și Vama.

  De asemenea, implementarea proiectului va avea beneficii socio-economice, în principal:
  -creşterea valorii terenurilor;
  -reducerea pagubelor materiale;
  -îmbunătăţirea calităţii infrastructurii.

  Proiectul este prevăzut în Planul de Management al Riscului la Inundaţii și prezintă soluții integrate, la nivelul bazinului hidrografic Someș-Tisa. Astfel, acesta combină măsuri structurale şi non-structurale, soluţii clasice, convenţionale şi măsuri „verzi”, prietenoase cu mediul. Măsurile non-structurale și verzi vizează realizarea polderului Dimoșag, crearea a 8 zone umede, relocări de diguri, împăduriri în bazinele de recepție ale râului Tur și ale afluenților, aducerea digurilor la cotă și renaturări.

  Lucrările hidrotehnice vizate de proiectul “Creșterea capacității de atenuare a Acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu republica Ungară, județul Satu Mare” sunt situate in bazinul hidrografic Tisa, pe cursul râului Tur, în amplasamentul barajului Călinești, în zona localității Călinești-Oaș și pe râul Tur si afluenții acestuia pe sectorul cuprins între acumulare și frontiera cu Ungaria.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE