More


  PROGRAM DE GUVERNARE 2021 – 2024 SOLUȚIILE PSD PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  - Advertisement -

  Candidatul PSD Satu Mare la Senatul României, Călin Durla, a prezentat joi, în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul partidului, soluțiile social democraților pentru învățământul preuniversitar, soluții regăsite în programul de guvernare elaborat de PSD. Poptrivit celor prezentate de Călin Durla, fost inspector general, soluțiile pentru dezvoltarea învățământului preuniversitar din România se bazează pe patru principii: Acces echitabil la educație; Susținerea capitalului uman din educație; Modernizarea arhitecturii curriculare și Responsabilitate publică – participarea cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor la guvernanţa unităţilor de învăţământ.

  A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE

  Şcoli inteligente pentru copii inteligenţi Program național pe termen scurt.Școala cu program prelungit/ în sprijinul familiei Program național pe termen mediu și lungProgramul național de educație timpurie (PNET) Program național pe termen mediu și lung.
  Accesul la proiecte finanţate din fonduri europene pentru unităţile de învăţământ preuniversitar private
  Angajament pentru educație incluzivă Program național pe termen mediu și lung.
  Achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament la internet
  Conectarea tuturor școlilor la internet
  Digitalizarea resurselor educaționale
  TVR Educațional – acces gratuit la educație pentru toți elevii din România

  PROGRAME NAȚIONALE
  Înființarea școlilor cu program prelungit, până la ora 16,00, oferind astfel elevilor pe lângă programul şcolar şi posibilitatea de a servi o masă caldă şi de a participa la activități de aprofundare, remediale şi extracurriculare la decizia școlii, în funcție de specificul comunității.

  PROGRAMUL NAȚIONAL DE EDUCAȚIE TIMPURIE (PNET)
  Finanțarea a 1.750 de noi creșe și unități afterschool.
  Punerea accentului pe partea educativă a îngrijirii copiilor între 0 și 3 ani, respectiv 4 și 6 ani, prin dezvoltarea curriculum-ului, materialelor didactice și formarea educatorilor.
  Beneficiari: 115.000 beneficiari.
  Asigurarea accesului la proiecte finanţate din fonduri europene şi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar private.

  ANGAJAMENT PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
  Asigurarea de burse minime pentru elevi: “bursa de asistenţă socială” în cuantum de 1000 RON/lunar, Beneficiari: copiii care provin din sistemul de protecție, instituționalizați, cu condiția ca aceștia să fie înscriși într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat. Sursă fonduri: sume defalcate de TVA
  – bursa socială: lunar, 40% din salariul minim net pe economie – 550 lei/lună;
  – bursa de studiu: lunar, 32,5% din salariul minim net pe economie – 450 lei/lună;
  – bursa de merit: lunar, 35% din salariul minim net pe economie – 470 lei/lună;
  – bursa de performanță: lunar, 37,5% din salariul minim net pe economie – 500 lei/lună.

  FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  Creșterea coeficientului 2 din costul standard per elev cu 200%
  Alocare diferențiată a costului standard per elev în funcție de mediul în care elevii studiază (rural-urban), filieră (teoretic-vocațional-tehnologic), profil și specializare, ținând cont în stabilirea coeficientului de costul real pe care unitatea de învățământ trebuie să îl suporte pentru a furniza actul de educație la un standard ridicat de calitate

  B. SUSȚINEREA CAPITALULUI UMAN DIN EDUCAȚIE

  Standardizarea profesiei didactice și a managementului instituțiilor de învățământ
  Implementarea Legii 153/2017, creșterea salariilor profesorilor Creșterea sporului pentru predare în mediul rural de la 3% la 15%
  Stabilirea unei sume anuale ce poate fi acordată profesorilor, sub formă de vouchere profesionale pentru participarea la cursuri acreditate de formare profesională, studii universitare de masterat sau studii postuniversitare.

  C. MODERNIZAREA ARHITECTURII CURRICULARE

  1. Gândire analitică și inovare
  2. Învățare activă și strategii de învățare
  3. Rezolvarea problemelor complexe
  4. Gândire critică și analiză
  5. Creativitate, originalitate și inițiativă
  6. Leadership și influență sociala
  7. Utilizarea tehnologiei, monitorizare și control
  8. Design tehnologic și programare
  9. Reziliență, toleranță la stres și flexibilitate
  10. Raționament, rezolvare problemelor și ideație
  11. Învăţământ profesional şi tehnic adaptat cerinţelor de pe piaţa muncii – “Top 10 competențe în 2025”

  D. RESPONSABILITATE PUBLICĂ

  Participarea cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor la guvernanţa unităţilor de învăţământ
  Elevii şi părinții, reprezentanți cu drept de vot la nivelul CA al ISJ/ISMB
  Credibilizarea ARACIP prin implicarea partenerilor sociali, a reprezentanţilor structurilor asociative ale autorităţilor publice
  Feedback semestrial al elevilor privind evaluarea personalului didactic
  Transparentizarea cheltuielilor unităților de învățământ

  SOLUȚIILE PSD PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

  Creșterea fondului de burse și stabilirea valorii bursei minime astfel încât aceasta să acopere cheltuielile de cazare, masă, materiale de studii.
  Recompensarea cadrelor didactice care au rezultate deosebite în activitatea de învățare și predare, prin acordarea de recunoaștere, retribuire adecvată și progres în carieră.
  Crearea cadrului legislativ pentru ca universitățile să își poată dezvolta patrimoniul.
  Scutirea de impozit pe o perioadă de 5 ani pentru start-up-urile și spin-off-urile inițiate de studenți sau cadre didactice sub 40 de ani.

  SOLUȚIILE PSD PENTRU CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

  Sistem de finanțare a cercetării-dezvoltării și inovării (CDI) predictibil
  Cercetarea în slujba societății și economiei
  Participarea Romaniei la Cercetarea de nivel European si Mondial
  Dezvoltarea unui ecosistem de inovare la nivel national
  Susținerea dezvoltării de proiecte strategice CD
  Creșterea vizibilității activităților științifice

  Comandat de PSD Satu Mare, realizat de Nord Vest TV Advertising SRL, cod mandatar financiar 11200020  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img