More


  VESTE URIAȘĂ!!! Municipiul Satu Mare IESE din CARANTINĂ

  - Advertisement -

  Din această noapte, la ora 00,00, municipiul Satu Mare iese din carantina zonală instituită în data de 19 noiembrie 2020, odată cu expirarea celor 14 zile și scăderea incidenței de cazuri la 6,55 în prezent.

  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare a adoptat Hotărârea nr. 57 din 02.12.2020 pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități la nivelul județului Satu Mare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor generate de COVID-19 cu aplicabilitate începând din data de 03 decembrie, ora 00,00.

  Având în vedere că rata incidenței de cazuri COVID-19 este peste 3 la mia de locuitori la nivelul întregului județ (3,75), măsurile și restricțiile din perioada carantinei municipiului Satu Mare rămân valabile și se aplică la nivelul tuturor localităților din județul nostru, cu următoarele modificări:

  1. Nu mai este necesară prezentarea declarației pe propria răspundere la deplasarea în afara locuinței în timpul zilei;

  2. Programul cu publicul al operatorilor economici se poate extinde până la ora 22,00;

  3. Magazinele din cadrul centrelor comerciale care nu vând produse de primă necesitate vor fi deschise și pe perioada weekend-ului și al sărbătorilor legale;

  Restul măsurilor rămân în vigoare și vizează printre altele:

  – În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

  – Este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodărie în intervalul orar 23:00–05:00, excepție făcând deplasarea în interes profesional/asistență medicală/asistență persoane vulnerabile/deces/călătorii (avion, tren, autocar și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei);

  – Deplasarea persoanelor exceptate la punctul 3. se realizează pe baza Declarației pe propria răspundere pe care o prezintă la cerere autorităților cu atribuții de control;

  – Interzicerea organizării și desfășurării de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;

  – Interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

  – Interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise;

  – Interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem “take-away” (la pachet) și/sau catering;

  – Interzicerea activităților și competițiilor sportive individuale sau colective care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

  – Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în localitate cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, de 4mp/persoană.

  Atașăm prezentului comunicat de presă conținutul integral al Hotărârii nr. 57 din 02.12.2020 pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități la nivelul județului Satu Mare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor generate de COVID-19 cu aplicabilitate începând din data de 03 decembrie, ora 00,00.

  Modelul declarației pe propria răspundere și al adeverinței de angajator pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul orar 23.00-05.00 supus interdicției de circulație îl găsiți AICI https://www.prefectura.mai.gov.ro/model-al-declaratiei-pe-propria-raspundere-si-al-adeverintei-de-angajator-pentru-deplasarea-in-afara-locuintei-in-intervalul-orar-supus-interdictiei/

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII
  DE URGENŢĂ SATU MARE
  HOTĂRÂREA
  Nr. 57 din 02.12.2020
  pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități la nivelul județului Satu Mare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor generate de COVID-19
  Având în vedere situația epidemiologică generată de coronavirusul SARS – CoV – 2 în județul Satu Mare, cu incidența cumulată în ultimele 14 zile de peste 3/1000 de locuitori,
  În conformitate cu prevederile:
  ⦁ art.2 din Hotărârea de Guvern nr.967 din 13 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  ⦁ art.3 din Hotărârea de Guvern nr. 967 din 13 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  ⦁ art.7 alin. (5) și art.12 alin. (1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
  ⦁ art.3, alin. (4) din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV-2;
  ⦁ Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Afacerilor Interne nr.1103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase;
  ⦁ art.5 alin. (2) lit. d) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
  ⦁ art.11, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

  În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,
  Având în vedere analiza de risc/ zonă de focar din municipiul Satu Mare cu nr.14878/ 02 decembrie 2020 a Direcției de Sănătate Publică Satu Mare,
  Luând în considerare Avizul emis de Institutul Național de Sănătate Publică cu nr.19336/02.12.2020 pentru municipiul Satu Mare,

  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
  HOTĂRÂRE:

  ART.1. Începând cu data de 03.12.2020, orele 00:00, la nivelul județului Satu Mare, se instituie următoarele măsuri și responsabilități pentru prevenirea și combaterea infecțiilor generate de COVID-19:
  ⦁ Obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele începând de la vârsta de 5 ani prezente în toate spațiile publice din afara locuinței;
  ⦁ În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
  ⦁ Este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodărie în intervalul orar 23:00–05:00, excepție făcând deplasarea în interes profesional/asistență medicală/asistență persoane vulnerabile/deces/călătorii (avion, tren, autocar și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei);
  ⦁ Deplasarea persoanelor exceptate la punctul 3. se realizează pe baza Declarației pe propria răspundere pe care o prezintă la cerere autorităților cu atribuții de control (Anexa);
  ⦁ Interzicerea organizării și desfășurării de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;
  ⦁ Interzicerea organizării și desfășurării spectacolelor de tipul drive-in;
  ⦁ Interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
  ⦁ Interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
  ⦁ Interzicerea organizării și desfășurării de activități în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
  ⦁ Interzicerea organizării de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
  ⦁ Interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem “take-away” (la pachet) și/sau catering;
  ⦁ Interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz ;
  ⦁ Interzicerea activităților și competițiilor sportive individuale sau colective care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
  ⦁ Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști, legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți;
  ⦁ Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în localitate cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, de 4mp/persoană;
  ⦁ Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);
  ⦁ Oficierea stărilor civile se desfășoară cu participarea a maxim 16 persoane în interior, respectând regulile de protecție sanitară și distanțare între participanți;
  ⦁ Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 22:00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop;
  ⦁ Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/hypermarketuri/centre comerciale de tip Mall la maximum 30% din capacitate, raportat la suprafața utilă destinată clienților, calculându-se câte 4mp/persoană cu obligativitatea afișării mesajului de informare la intrarea în incintă, cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică;
  ⦁ Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de sănătate publică și distanțare fizică.
  Art.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someș” al judeţului Satu Mare asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populație, cu măsurile ce trebuie respectate pe o perioadă de 14 zile, adoptate în prezenta hotărâre.
  ART.3. Instituția Prefectului – Județul Satu Mare va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare și către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale unităților administrativ teritoriale, pentru punerea în aplicare.
  ART.4. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, pe pagina de Facebook a instituției și se transmite către mass-media locală.

  PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN
  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  PREFECTUL JUDEŢULUI SATU MARE

  Radu BUD

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img