More


  Se fac acțiuni de verificare a modului în care se respecta prevederile legale în domeniul construcțiilor

  - Advertisement -

  Având în vedere numărul mare de accidente de muncă înregistrat la nivel național în domeniul construcțiilor pe parcursul anului 2020, precum şi gravitatea acestora, Inspecția Muncii apreciază că se impune şi pe parcursul anului 2021 intensificarea acțiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respecta prevederile legale în domeniul securității şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă în șantierele temporare şi mobile.

  Astfel, sub coordonarea Inspecției Muncii, I.T.M. Satu Mare, prin inspectorii de muncă, va fi implicat activ pe tot parcursul anului 2021 în acțiuni de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările ce se desfășoară în domeniul construcțiilor.

  Se va pune accent cu precădere pe creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale de protecție a muncii, în special în prevenirea riscului de cădere de la înălțime.

  Totodată, angajatorii vor fi îndrumați pentru crearea de condiții care să stimuleze lucrătorii, reprezentanții acestora sau după caz, sindicatele din domeniul construcțiilor, în vederea participării cât mai active la procesul de însușire a legislației specifice domeniului construcții, rezultatul scontat fiind creșterea nivelului de securitate în procesul muncii.

  Astfel, pentru a reduce riscul de accidentare, angajatorii din acest domeniu vor asigura pe șantiere echipamente de muncă corespunzătoare, vor monta sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, platforme sau plase de prindere), vor completa şi adapta în funcție de evoluția lucrărilor Planul propriu de securitate şi sănătate, lucrătorilor revenindu-le obligația de a folosi echipamentul individual de protecție (bocanci, căşti, centuri de ancorare).

  Un accent deosebit se va pune pe instruirea suficientă şi adecvată a lucrătorilor, în special sub formă de informații şi instrucțiuni de lucru specifice locului de muncă, atât la angajare cat şi în alte situații:  schimbarea locului de muncă, introducerea unui nou echipament de muncă sau la modificarea celui existent, introducerea de noi tehnologii sau proceduri de lucru sau executarea de lucrări speciale.

  Nu în ultimul rând, în contextul perioadei actuale, angajatorii au obligația de a lua toate măsurile pentru prevenirea apariției şi răspândirii COVID – 19 la locurile de muncă, asigurând o instruire şi o informare corespunzătoare a lucrătorilor.

  Etapa de control se va desfășura în lunile aprilie-octombrie 2021, când inspectorii de muncă vor verifica modul de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității şi protecției lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor.

  Totodată, în aceasta etapă se va verifica realizarea măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img