More


  Statul plătește salariile angajaților proveniți din răndul tinerilor cu risc de marginalizare

  - Advertisement -

  În conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la art.93^4, sunt definiți tinerii cu risc de marginalizare socială ca fiind persoane cu vârsta cuprinsă între 16 – 26 ani care îndeplinesc condițiile de a fi șomeri și se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința.

  Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe trei căi:
  · acompaniament social personalizat;
  · activități de informare și promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor;
  · subvenționarea locului de muncă.

  Acompaniamentul social personalizat se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, în baza unui contract de solidaritate.
  Contractul de solidaritate constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială și constă în:
  a) informare și consiliere profesională;
  b) medierea muncii;
  c) plasarea în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale și altor condiții cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

  Contractul de solidaritate se încheie între agenția pentru ocuparea forței de muncă teritorială și tânăr pe o durată de pâna la 3 ani, dar nu mai puțin de 1 an, în condițiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 ani.

  Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img