More  Salina Ocna Dej, perla ascunsă a Transilvaniei

  - Advertisement -

  Unul dintre cele mai frumoase locuri din Transilvania este Salina Ocna Dej (este o localitate componentă a municipiului Dej, din jud. Cluj). Turiștii o pot vizita doar cu o programare prealabilă, iar intervalul orar pentru vizite este cuprins între 09.00 și 11.00 dimineața. Și aceasta pentru că, spre deosebire de Salina Turda, la Ocna Dej este vorba de o exploatare activă, care produce o sare de o calitate deosebită.

  Ca și istorie, avem așezarea fortificată preistorică din punctul „Huhui”, care este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. Dacă nu vor fi descoperite și alte urme clare, exploatarea sării geme în stare solidă în zona Dejului datează cu certitudine din perioada romană. Există mai multe cariere de sare care au fost invadate de apa izvoarelor și care s-au transformat în lacuri sărate încă de acum mai mult de un mileniu. Volker Wollmann în monografia sa asupra mineritului subliniază prezența în imediata apropiere a zăcămintelor de sare, de fiecare dată, a unei fortificații romane. Castrul roman de la Gherla a apărat exploatările de sare de la Ocna Dej, Sic, Cojocna și Pata, castrul fiind poziționat între acestea. În epoca romană modul de exploatare a sării a avut un caracter sezonier (din primăvară, până înspre toamnă), implicând însă asigurarea nevoilor generale ale statului pe durata unui întreg an calendaristic. Prin sarea sa, Dacia era cel puțin tot atât de importantă imperiului roman, cât pentru resursele ei de aur. Romanii lucrau numai la suprafață, în gropi patrulatere, până la o adâncime de 12-15 metri, de unde sarea se putea scoate ușor pe punți alunecoase și cu aparate simple de ridicat, după care o părăseau și începeau alta. Așa au extras romanii sarea peste tot în Ardeal, iar excavațiile părăsite au devenit lacuri. Zăcământul de sare gemă, exploatat din antichitate, apare ca extremitate a miocenului mediu salifer din partea de nord-vest a Transilvaniei, sub forma unui orizont nediapirizat, situat aproape de suprafață, cu grosimi ce variază între zece și 160 metri. Conturarea masivului de sare s-a făcut în limitele zonei exploatate prin lucrări subterane sau cercetate prin lucrări de explorare de suprafață (lungime: cca patru kilometri pe direcție nord-sud, lățime: cca doi kilometri pe direcție est-vest).Sarea gemă de la Ocna Dejului s-a exploatat în două sectoare:a) nordic (în zona Dealului Cabdic, între Dej și Ocna Dejului); b) sudic (în zona Ocna Dejului). În sectorul nordic au existat exploatări romane de suprafață (cariere) și exploatări medievale subterane (aici sunt lacurile sărate Toroc-Cabdic de 41 metri adâncime și nr. 1, colmatat).


  Sarea de la Dej a continuat să fie extrasă și în perioada Evului Mediu.Începând cu Evul Mediu târziu exploatarea sării (sub forma unor camere subterane conice, paralelipipedice sau trapezoidale) are loc în sectorul sudic. Aici au fost exploatate în cursul vremii următoarele mine (de la nord spre sud): mina Iosif, mina Ștefan, mina Mare, mina Ciciri, mina Ferdinand (mina 23 August), mina 1 Mai, iar (cu începere din anul 1979) mina Transilvania. În anul 1780, la Ocna Dej existau următoarele mine ogivale de sare: „St. Josephi” (mina Iosif): 63 metri adâncime, 129 metri perimetru bazal; „St. Stephani” (mina Ștefan): 42 metri adâncime, 67 metri perimetru bazal.În trecut, în perimetrul minelor Iosif și Ștefan s-a străpuns incidental culcușul masivului de sare, de unde a pătruns apă în excavațiile miniere subterane, formându-se local o grotă cu apă.Despre ocnele de sare active sau inactive de la Salina Ocna Dej a relatat în detaliu František Pošepný în anul 1867. În anul 1896 la Ocna Dej era deschisă o singură ocnă de sare.Unele mine vechi din sectorul sudic s-au prăbușit, pe locul lor formându-se în cursul timpului fie conuri active de surpare (mina Iosif, mina Ștefan, mina Ciciri, mina Ferdinand), fie lacuri sărate (lacul mina Mare).


  Ca tradiție, înainte de deschiderea unei noi ocne de sare în Ardeal și Maramureș, se făceau deobicei foraje de explorare. Dacă până la adâncimea de 36 metri (18 Klafter = 18 stânjeni) nu se intercepta sarea, se renunța la proiect, din cauza adâncimii prea mari a puțurilor. Ideal era ca solul să aibă o grosime de max. 10-12 metri (cinci-șase stânjeni). La un rezultat pozitiv al primului foraj, se executa un al doilea, la o distanță de șase metri (trei stânjeni) de primul, pentru stabilirea exactă a grosimii stratului acoperitor deasupra celui de al doilea puț. Al doilea puț se amplasa preferențial la aceeași cotă cu primul sau cu max. patru-șase metri (doi-trei stânjeni) diferență de nivel față de primul puț. Un puț era rezervat pentru intrarea și ieșirea minierilor din ocne (cu ajutorul unor frânghii de cânepă), iar celălalt puț pentru extragerea sării din subteran. Puțurile se săpau cu profil pătratic, fiecare latură având 2,8 metri (9 pași; 1 pas = 0,3 metri) până la o adâncime de patru metri (doio stânjeni) sub contactul steril-sare, după care se lărgea treptat pe următorii patru metri (2 stânjeni), cu profil tot pătratic. Aici se făcea așa-numitul „fundament”, din bârne de lemn încastrate în sare, pe care se sprijinea întregul puț. Apoi se arma puțul, de jos în sus, la început cu un amestec de argilă, pleavă și lână de oaie (pentru impermeabilizarea pereților), după care cu bârne (grinzi) de lemn. Grosimea armăturilor era de 0,3 m (1 pas), astfel ca profilul efectiv al puțului se reducea în final de la 2,8 x 2,8 m la 2,5 x 2,5 m. De la nivelul steril-sare în jos pereții se căptușeau cu piele de bivol, care împiedeca contactul direct al apei cu pereții de sare. Apa care picura totuși în mină era captată și scoasă la suprafață. De la nivelul „fundamentului” în jos se săpa cu profil tot mai lărgit, conic, așa că după alți cca 8 m (4 stânjeni) cele 2 puțuri alăturate se uneau. De aici, mina lua o formă conică-ogivală cu secțiunea pe cât posibil circulară (care nu se realiza practic decât rar). Mina se declara gata pentru exploatare numai după ce un agent al administrației salinei, stând pe un bulgăre de sare în mijlocul ocnei, nu mai putea atinge tavanul ocnei cu ciocanul. Din acest moment, salariul tăietorilor de sare scădea de la 4,5 creițari (4,5 Kreuzer) pentru fiecare bloc de sare, la obișnuitul tarif de 1,5 creițari. Ocna era dată atunci oficial în funcțiune, primind totodată un nume. Costurile de deschidere ale unei ocne de sare se ridicau de obicei la peste 5.000 florini (guldeni) de argint.

  În 1979, a fost deschisă actuala mină Transilvania (str. Salinei, nr.6, Ocna Dejului), din care mineralul alb este extras la scară industrială, cu camioanele. Este singura în funcțiune în prezent. Turiștii care doresc să viziteze Salina Ocna Dej sunt duși în măruntaiele pământului cu mijloacele de transport ale Societății Naționale a Sării din București (SALROM), care îi lasă în niște săli imense, de formă dreptunghiulară. În unele dintre ele au fost amenajate terenuri de sport. În schimb, o altă sală a fost transformată în capelă, unde minerii ortodocși se roagă Sfintei Varvara, iar cei catolici Sfântului Ioan Nepomuk, ocrotitorii minerilor. Această capelă a fost amenajată la dorința minerilor. Autoritățile din Dej doresc să obțină fonduri europene pentru a amenaja turistic salina în așa fel încât aceasta să poată rivaliza cu Salina Turda, cea care a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts