More

  Repere din istoria învățământului sătmărean din perioada “Epocii de Aur”

  În 1968 în proaspăt creatul județ Satu Mare existau șapte licee teoretice. Trei se regăseau în Satu Mare: Liceul ,,Mihai Eminescu”, Liceul de Cultură Generală nr. 2 – în prezent ,,Colegiul Național ,,Ioan Slavici”, Liceul de Cultură Generală nr. 3 – în prezent Colegiul Național ,,Doamna Stanca” și câte unul în Carei, Tășnad, Ardud și Negrești-Oaș. În Carei și Negrești-Oaș funcționa și câte un liceu agroindustrial. Celelalte licee/grupuri școlare cu profil tehnic/servicii erau grupate în municipiul Satu Mare. În 1968 funcționau Liceul Economic, Liceul Sanitar, Liceul Agricol, Grupul Școlar UNIO, Liceul de Construcții de Mașini (înființat în 1966), Liceul de Construcții (își avea sediul în clădirea ocupată în prezent de Liceul German), Grupul Școlar de Prelucrare a Lemnului, Școala de Meserii și Școala Profesională Auto.


  În anii următori conducerea ISJ Satu Mare, în colaborare cu ministerul de resort, a realizat o reconfigurare a rețelei liceale din județ. O atenție deosebită a fost acordată învățământului profesional și tehnic. Astfel, încă din 1968, Școala Profesională Auto este pusă sub tutela regionalei CFR Cluj, urmând să pregătească personal calificat pentru meseriile din domeniul feroviar. Din 1974 devine Grup Școlar, cuprinzând Liceul Mecanic nr. 2 și Școala Profesională CF29. În 1971 Grupul Școlar UNIO este comasat cu Liceul de Construcții de Mașini, situat în proximitate. Instituția rezultată va purta în continuare numele de Grup Școlar UNIO. În 1970, pe bulevardul Cloșca, într-o nouă clădire se inaugura Liceul Teoretic nr. 4. Această instituție a avut o viață scurtă, în locul său, la 1 septembrie 1973, fiind deschis un nou liceu industrial: Grupul Școlar al Ministerului Industriei Ușoare (MIU)31, redenumit din 1977 Liceul Industrial „23 August”. În 1970 Liceul Agricol Satu Mare (înființat în 1949 ca Școală Profesională Veterinară) a fost mutat la Livada. Astfel, acest centru de comună (are statut de oraș din 2006) se înscria pe harta învățământului liceal.Atenție s-a acordat și învățământului vocațional. În 1969 își deschidea porțile Liceul de Muzică și Arte Plastice Satu Mare. În același an era inaugurat la Satu Mare Liceul Pedagogic. Acesta va funcționa la Satu Mare doar până în 1972, când elevii săi vor fi transferați la Carei.


  În toamna anului 1971 secțiile maghiare din cadrul Liceelor Teoretic nr. 1 (,,Mihai Eminescu”) și nr. 2 (,,Ioan Slavici”) erau unificate, formând Liceul Maghiar (în prezent Colegiul Național ,,Kölcsey Ferenc”). Liceul a fost amplasat în clădirea ce aparținuse Liceului Reformat. Liceul Teoretic nr. 3, care funcționa aici din 1966, a fost mutat în clădirea Școlii Generale nr. 8 de pe strada Ștefan cel Mare, unde rezidă până în prezent (Colegiul Național ,,Doamna Stanca”). Era o concesie făcută etniei maghiare, care de 11 ani nu mai avea o școală de rang liceal cu predare în limba proprie, existând doar secții în cadrul diferitelor licee teoretice și industriale.
  În 1976, Școala de Meserii, ce funcționa într-o aripă a clădirii Episcopiei Romano-Catolioce de Satu Mare, este mutată într-o nouă clădire construită pe bulevardul Cloșca (azi Colegiul Tehnic ,,UNIO – Traian Vuia”). În condiţiile în care în oraș existau licee industriale și școli profesionale, care ofereau calificări ce se suprapuneau cu ale acesteia, s-a luat decizia transformării sale în liceu specializat – liceu de mecanică. În localul ocupat înainte de Școala de Meserii, în toamna lui 1977 s-a înființat „Liceul Industrial Nr. 7”, cu profil industrie alimentară (în prezent Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, mutat între timp în cartierul Micro 16 în localul fostei școli „Dariu Pop”). Aceasta a fost ultima unitate de învățământ de rang liceal înființată în județ până în 1989. Tot în 1976 era înființată Școala Sportivă care s-a transformat în Clubul Sportiv Școlar cu o structură independentă. Clase cu profil sportiv au mai existat și în cadrul altor școli. De exemplu în cadrul Liceului Real Umanist nr. 2 (redenumit din 1977 Liceul Industrial nr. 6 – în prezent Colegiul Național ,,Ioan Slavici”), din anul școlar 1974-1975, s-au înființat și clase cu profil sportiv. La cursul primar acestea aveau specialitatea gimnastică, iar la gimnaziu – atletism.
  Următoare reconfigurare semnificativă a rețelei liceale a fost realizată în anul școlar 1977-1978. În a doua etapă a epocii Ceaușescu învățământul este orientat tot mai mult spre producție, înființându-se noi licee industriale și transformându-se o mare parte a liceelor de cultură generală în licee de acest tip. Noua orientare va fi legitimată prin ,,Legea educației și învățământului nr. 28 din 21 decembrie 1978”.


  În urma acestei reforme a învățământului în municipiul și județul Satu Mare, a rămas un număr infim de clase de liceu de cultură generală (filiera teoretică din prezent). În anul școlar 1976-1977 în județ existau opt licee real-umaniste (teoretice), patru în Satu Mare, și câte unul în Ardud, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad. Se adăugau șapte licee industriale (șase în Satu Mare și unul în Carei), trei licee agro-industriale (Carei, Livada, Negrești), două licee cu profil servicii (ambele în Satu Mare), un liceu pedagogic (Carei), unul de artă (Satu Mare) și unul sanitar (Satu Mare). În anul școlar 1977-197842 în municipiul Satu Mare existau nouă licee industriale, la care se adăugau Liceul Economic și de Drept Administrativ, Liceul Sanitar, Liceul de Matematică-Fizică ,,Mihai Eminescu” (care avea alocate însă și clase tehnice) și Liceul de Filologie-Istorie (fostul Liceu Teoretic nr. 3, azi Colegiul Național ,,Doamna Stanca”), care avea clase de filieră vocațională (arte), filieră teoretică, dar și tehnică (industrie ușoară). La Carei și Negrești funcționau câte un liceu industrial (rezultat din fostul liceu teoretic) și unul agro-industrial. Tot la Carei se găsea și Liceul Pedagogic, cu secții de învățătoare și educatoare. La Livada funcționa Liceul Agricol, iar la Tășnad un liceu industrial (rezultat din transformarea fostului Liceu de Cultură Generală). Liceul din Ardud devenea Școală cu clasele I-X. În plus 16 școli generale primeau clase pentru treapta I aparținând filierei tehnice. În 1983-1984 erau 54 de școli cu clasele I-X în această situaţie43. Liceul de Muzică și Arte Plastice din Satu Mare a fost desființat în 1977, în locul său fiind amplasată Școala Generală nr. 1744. Din cele 20 de licee existente în județ în anul școlar 1977-1978, 16 aparțineau filierei tehnice (includem aici și Liceul Economic din Satu Mare), două celei teoretice (având însă și clase de industrial) și două erau vocaționale (Liceul Sanitar din Satu Mare și Liceul Pedagogic din Carei).


  În privința rețelei liceelor din județ, mai trebuie subliniată o ultimă modificare majoră. În anul 1983, Liceul Pedagogic de la Carei a fost desființat, după zeci de ani de activitate merituoasă. În locul său a fost instalat un liceu industrial (Liceul Industrial nr. 2). Din toamna anului 1983 județul Satu Mare va primi un număr de locuri pentru educatoare și învățătoare în cadrul Liceului Pedagogic din Oradea (astăzi Colegiul Pedagogic ,,Iosif Vulcan”), iar în unii ani și la Cluj-Napoca.


  Ca urmare a acestor modificări, învățământul secundar sătmărean de la finele anilor ’70 și de pe parcursul anilor ’80, a fost dominat de unități de învățământ tehnic. Liceele erau subordonate unor unități de producție de profil, pentru care pregăteau personal de specialitate. Elevii aveau posibilitatea de a încheia contracte cu întreprinderile tutelare. Acestea le asigurau cheltuielile cu școlarizarea, în schimb, după absolvire elevul urma să lucreze în întreprinderea respectivă pentru o perioadă cuprinsă de obicei între 3 – 5 ani. Sistemul era aproape identic cu mult-clamatul sistem de învățămât dual din zilele noastre.

  Sursa: Radu David – Satu Mare Studii și Comunicări -2020- Seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE