More  UE dezbate soluții pentru reducerea sărăciei și a excluderii sociale

  sp7r74xi

  Platforma Uniunii Europene împotriva sărăciei și a excluderii sociale își începe marți cea de-a treia convenție anuală, în cursul căreia experții comunitari vor dezbate soluții pentru a-i ajuta pe cei 20 de milioane de europeni care trăiesc sub pragul sărăciei, relatează agenția EFE.

  Este una dintre inițiativele cheie ale blocului comunitar pentru îndeplinirea obiectivelor ‘strategiei Europa 2020’ pentru creștere economică și creare de noi locuri de muncă.

  În cele două zile cât va dura convenția, participanții vor formula propuneri asupra reformelor prin care statele membre pot face față provocărilor sociale. Se va pune accentul pe solicitarea Comisiei Europene ca statele să acorde prioritate investițiilor sociale prin strategii de incluziune activă și prin elaborarea de ‘bugete sociale’ mai eficiente. În acest demers, statele vor putea folosi instrumentele financiare ale UE, precum Fondul Social European. Se va mai lua în discuție și rolul esențial al autorităților locale și regionale în protecția socială.

  Convenția va fi deschisă cu intervenția președintelui Comisiei Europene, Jose Durao Barroso, și a președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy. Prima zi va fi dedicată acțiunilor conduse la nivel național și european pentru implementarea politicilor sociale menite să reducă gradul de sărăcie și inegalitățile între europeni. În a doua zi se vor desfășura reuniunile specifice diferitelor componente ale politicii sociale și va avea loc o sesiune plenară cu reprezentanții de la nivelurile local, regional, național și european, la care se vor dezbate prioritățile acțiunilor de incluziune socială.

  Platforma europeană împotriva excluderii sociale a fost creată în anul 2010 și va fi activă până în anul 2020. Potrivit datelor Comisiei Europene, circa 120 de milioane de europeni, aproape un sfert din populație UE, se află în fața pericol de sărăcie sau de excludere socială. În plus, 9% dintre europeni se confruntă cu ‘lipsuri materiale grave’, 17% trăiesc cu mai puțin de 60% din venitul mediu al țării lor, iar un european din zece face parte dintr-un cămin în care niciunul din membri nu are loc de muncă. De asemenea, pe ansamblu UE numărul femeilor care trăiesc în sărăcie este cu 12 milioane mai mare decât cel al bărbaților. Comisia Europeană mai avertizează că există diferențe semnificative între sistemele de asistență socială din statele membre ale UE.

  O situație specială se întâlnește în cazul romilor, două treimi dintre aceștia neavând un loc de muncă, în condițiile în care doar jumătate dintre copiii acestei comunități merg la școala primară și numai 15% termină un ciclu de învățământ secundar

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE