More  Primăria trebuie să reducă poluarea până în 2020

  - Advertisement -

  satu-mare

  Primăria Satu Mare a prezentat obligațiile ce îi revin conform Planului municipal de acțiune în domeniul energiei. Astfel, conform documentului, administrația locală trebuie să reducă emisiile de CO2 cu 20 % până în 2020. Pentru realizarea unor acţiuni concrete în domeniul eficienţei energetice, municipiul Satu Mare a aderat la asociaţia Oraşe Energie România. Asociaţia are ca obiectiv realizarea unor acţiuni specifice în domeniul energiei şi mediului.

  Ce obligații are Primăria
  Municipiul Satu Mare este parte a Convenţiei Primarilor, astfel încât îi revin o serie de obligaţii. ”Atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 cu 20 % până în 2020 pe teritoriul localităţii; Elaborarea unui inventar de bază al emisiilor de CO2; Prezentarea Planului local de acţiune privind energia durabilă; Adaptarea structurilor urbane în vederea întreprinderii acţiunilor necesare; Mobilizarea societăţii civile pentru participarea la dezvoltarea şi implementarea Planului; Prezentarea unui raport de punere în aplicare cel puţin o dată la doi ani de la aprobarea Planului; Organizarea de „zile ale energiei” care să permită cetăţenilor să beneficieze în mod direct de posibilităţile şi avantajele rezultate din utilizarea eficientă a energiei; Participarea în mod activ la Conferinţa europeană anuală a primarilor pe tema „Energie durabilă pentru Europa”; Difuzarea mesajului convenţiei în cadrul tuturor forurilor relevante”, se arată în documentul citat.

  Acțiuni suplimentare
  În baza Planului de acțiune în domeniul energiei, municipalitatea intenţionează să crească eficienţa energetică a clădirilor publice din administrare, modernizarea sistemului de transport şi în special, dezvoltarea oraşului în baza performanţelor energetice. Mai precis, Planul include o serie de acţiuni de anvergură în următoarele domenii: planificare locală şi amenajarea teritoriului-prin intermediul Planului Urbanistic General, mediul construit, inclusiv clădiri noi şi în curs de renovare – prin introducerea unor cerinţe mai stricte de eficienţă energetică în cadrul reglementărilor referitoare la construcțiile de clădiri, surse de energie regenerabilă prin instalarea de centrale fotovoltaice şi în transport prin reorganizarea şi restricţionarea sistemului de mobilitate urbană (zone protejate, măsuri care vizează infrastructura şi extinderea zonelor pietonale).

  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts