More  Principalele obiective ALDE sunt reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale, incluzând creșe, grădinițe, școli generale și licee cu profil tehnologic/școli profesionale; reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și refuncționalizarea și amenajarea unei zone de agrement pe locul fostului lac Cubic prin amenajarea unor spații verzi și crearea de facilități pentru recreere și sportive pe terenurile amenajate.

  - Advertisement -

  Adi Stef

  Fondurile structurale și de coeziune puse la dispoziție de către Uniunea Europeană reprezintă cea mai viabilă soluție pentru finanțarea unor proiecte majore de investiții care să conducă la dezvoltarea economică și socială a Municipiului Satu Mare.

  Ținând cont de acțiunile pentru care se acordă finanțare prin intermediul programelor operaționale și având în vedere nevoile identificate la nivelul Municipiului Satu Mare, considerăm ca prioritare pentru perioada 2016-2020 următoarele proiecte cu finanțare nerambursabilă:

  1.Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale, incluzând creșe, grădinițe, școli generale și licee cu profil tehnologic/școli profesionale;
  2.Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale;
  3.Refuncționalizarea și amenajarea unei zone de agrement pe locul fostului lac Cubic prin amenajarea unor spații verzi și crearea de facilități pentru recreere și sportive pe terenurile amenajate;
  4.Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Satu Mare prin înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată (LED), reabilitarea instalațiilor electrice și instalarea unor sisteme de telegestiune a iluminatului public;
  5.Modernizarea sistemului de transport public prin achiziționarea de vehicule ecologice, reabilitarea infrastructurii rutiere deservite de transportul public, informatizarea sistemelor de transport, reabilitarea/construirea stații de transport public;
  6.Dezvoltarea infrastructurii pentru bicicliști și crearea de zone pietonale prin construirea de trasee pentru bicicliști, crearea de zone și trasee pietonale;
  7.Dezvoltarea Cartierului Social în Municipiul Satu Mare prin acțiuni integrate care să vizeze: construirea de locuințe sociale, crearea unui centru integrat socio-medical, investiții în amenajarea spațiilor publice urbane degradate;
  8.Reabilitarea clădirii Filarmonicii “Dinu Lipatti”;
  9.Extinderea sistemului de supraveghere video în Municipiul Satu Mare;
  10.Obținerea finanțării pentru Parcul Tineretului.

  Accesarea unor fonduri nerambursabile pentru implementarea acestor proiecte majore de investiții necesită o pregătire temeinică a documentațiilor tehnico-economice cât și a cererilor de finanțare. Cu experiența acumulată în calitate de Președinte al Consiliului Județean Satu Mare în domeniul gestionării proiectelor cu finanțare nerambursabilă și beneficiind de sprijinul unei echipe de specialiști cu experiență în domeniu, sunt convins că vom reuși să creștem rata de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune la nivelul Municipiului Satu Mare în perioada 2016-2020.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts