More  Satu Mare, oraș atractiv pentru investitori și mediul de afaceri

  - Advertisement -

  adrian-stef

  ALDE propune reducerea cotelor de impozitare, scutiri de impozite pentru firmele care îți extind afacerile sau își înființează firme noi și creșterea gradului de colectare de la 82% în prezent la peste 90%.

  Dezvoltarea economică a municipiului este o prioritate pentru primar și consilierii locali care la rândul lor sunt în contact permanent cu mediul de afaceri și este un partener de dialog, urmărind ca nivelul de impozitare de la nivel local să fie unul stimulativ, echitabil și neîmpovărător.

  ALDE își propune:
  8 atragerea a cel puțin cinci noi investitori de nivel mediu și mare (cu crearea a minim 300 locuri de muncă noi) care să își deschidă afaceri în Satu Mare.
  8 Nici un investitor important dintre cei existenți să nu își închide afacerile sau să nu își reducă semnificativ numărul de angajați
  8 Stabilirea unor cote de impozitare în concordanță cu realitățile economico-sociale de la nivelul municipiului
  8 Gradul de colectare al DITL să depăsească 90%. (în prezent este 82%)
  Se va efectua o analiză privind gradul de impozitare actual vis-à-vis de nivelul de dezvoltare economică a municipiului, de situația agenților economici, de profitabilitatea acestora … ( lucru care nu s-a făcut până acum) corelat cu legislația în vigoare.
  8 Intâlnire între Primar (însoțit de specialiști din cadrul DITL), consiliul local și mediul de afaceri, reprezentanți ai societății civile pentru a afla nevoile acestora și greutățile cu care aceștia se confruntă.
  8 Formarea unei echipe mixte de lucru din reprezentanți ai DITL, consilieri locali, reprezentanți ai oamenilor de afaceri și ai societății civile, care să lucreze la stabilirea unor cote de impozitare în concordanță cu situația economico-socială a municipiului, atractive pentru noi investitori, neîmpovărătoare, care să permită o dezvoltare economică sustenabilă a municipiului Satu Mare. Echipa informează în permanență primarul cu privire la discuțiile și concluziile la care a ajuns.
  8 Reducerea cotelor actuale de impozitare:
  • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice de la maxim permis de lege cât este în prezent 1,3% la un maxim de 0,5%. (Satu Mare are în prezent 1,3%, cea mai mare cotă din România în condițiile în care județele din Nord-Vestul Transilvaniei au stabilite cote între 0,2% și 0,6%). Legea permite o cotă între 0,2 și 1,3%.
  • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice de la maxim permis de lege cât este în prezent 1,3% la un maxim de 1% . Legea permite o cota între 0,2 și 1,3% .
  • Pentru terenurile din extravilan de la cota maximă permisă de lege cât este stabilit în prezent la un nivel care să fie în concordanță cu dezvoltatea economică de la nivel local.
  8 Scutiri de impozite și taxe, pe perioade cuprinse între 3 și 5 ani, pentru societăți care vin și deschid afaceri noi în Satu Mare sau pentru societăți locale existente care își extind afacerile și angajează un număr minim de angajați (pe toată perioada în care beneficiază de scutire trebuie să își mențină un număr minim de angajați)
  8 Creșterea gradului de colectare la nivelul DITL la peste 90% de la 82% cât este în prezent. (Acest lucru va permite scăderea cotelor de impozitare de mai sus)
  Calendar de întâlniri periodice între Primar, consiliul local și mediul de afaceri, societate civilă pentru a avea o imagine clară și permanentă a nevoilor și a gradului de împovărare al acestora.

  Punctual ALDE propune:
  • Reducerea cotelor de impozitare astfel încât acestea să fie în concordanță cu situația economico-socială a municipiului Satu Mare
  • Scutiri de impozite, pe perioade între 3 și 5 ani, pentru firmele noi care își deschid afaceri în municipiu sau pentru cele existente care își extind afacerile actuale și agajează un număr minim de persoane.
  • Creșterea gradului de colectare la nivelul municipiului la peste 90% de la 82% cât este în prezent.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts