Peste 2.500 de voluntari la Let’s do it! în Satu MarePeste 2.500 de voluntari din județul Satu Mare au participat sâmbătă la acțiunea Let’s do it! în cadrul căreia au avut loc acţiuni de salubrizare a zonelor în care au fost identificate depozitări necontrolate de deşeuri. În urma acestei mobilizări au fost colectați 1.150 de saci de deșeuri din zonele unde acțiunea s-a desfășurat, conform datelor furnizate de către reprezentantul de nord-vest al organizatorilor Let’s do it!, Alina Perşa.

Dintre cei care au participat la acțiune au fost și angajații Serviciului Comisariatului Judeţean Garda Națională de Mediu Satu Mare care au salubrizat zona de agrement Noroieni, împreună cu voluntari din partea deţinătorului luciului de apă. Deşeurile au fost  colectate în 24 de saci. Pentru ca această acţiune să îşi atingă cu adevărat scopul-un mediu curat, fără deşeuri- trebuie ca pentru toţi cetăţenii, dar şi pentru autorităţile publice şi agenţii economici, Let’s do it! să se desfăşoare în fiecare zi, astfel încât deşeurile de orice fel să fie depozitate numai pe amplasamente autorizate în acest sens. Conform Legii Protecţiei mediului, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să promoveze o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu importanţa protecţiei mediului; să asigure, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice; să  supravegheze operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi să dezvolte sistemele de colectare a deşeurilor refolosibile. Conform Legii deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase şi  acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts