More


  Firmele care vor să școlarizeze elevi se pot adresa Inspectoratului Școlar

  - Advertisement -

  elevi

  Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a aprobat Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018. Conform metodologiei menționate, în vederea elaborării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 sunt prevăzute etape specifice care presupun implicarea autorităților administrației locale, a unităților de învățământ, a inspectoratului școlar județean, a operatorilor economici și Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS).

  Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul profesional, se va urmări analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici și proiectarea ofertei de formare profesională ținând cont de acestea.

  Ținând cont de această prevedere, este necesar să fie organizate și desfășurate, la nivelul inspectoratului școlar, o serie de activități prin care oferta de formare profesională prin învățământul profesional, concretizată în proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, să fie adaptată solicitărilor operatorilor economici.

  Activitățile care se vor derula în vederea fundamentării cifrei de școlarizare la învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018 sunt următoarele:

  -până la data de 29 decembrie 2016, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional, pentru anumite calificări profesionale, sunt invitați să transmită în scris la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare Solicitarea de școlarizare.

  -până la data de 6 ianuarie 2017, inspectoratul școlar realizează analiza solicitărilor operatorilor economici și stabilește oferta de formare profesională la învățământul profesional în concordanță cu solicitările operatorilor economici, pe unități de învățământ și calificări.

  -până la data de 9 ianuarie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare transmite operatorilor economici și unităților de învățământ, propuse pentru alocarea de clase de învățământ profesional pentru a răspunde solicitărilor operatorilor economici, obligația de încheiere a contractelor-cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

  -până la data de 13 ianuarie 2017, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către inspectoratul școlar. Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional.

  Informațiile privind procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, modelul de formular de solicitare și calificările profesionale pentru care se poate asigura pregătirea prin învățământul profesional, se găsesc pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro, în cadrul secțiunii Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img