More  Jandarmii sătmăreni au avut peste 5.000 de intervenții anul trecut

  jandarmii

  Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean a găzduit ieri evaluarea activităţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, pe anul 2016. La eveniment au participat prefectul judeţului Satu Mare, Radu Bud, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, preşedintele ATOP şi conducători ai instituţiilor militare cu care unitatea de jandarmi colaborează. După intonarea imnului de stat, colonelul Ovidiu Adrian Popa, împuternicit Inspector – Şef al unităţii a dat citire sintezei activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de către structurile unităţii de jandarmi în anul 2016.

  Misiuni și acțiuni
  Pe linie de Ordine şi siguranţă publică în anul 2016, activitatea desfăşurată de către structurile unităţii s-a materializat în executarea unui număr de 5.080 misiuni specifice, iar defalcarea acestora se prezintă astfel: 3.748 misiuni de menţinere a ordinii publice, 507 misiuni de asigurare a ordinii publice, 299 acţiuni de restabilire a ordinii publice, 391 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii, 7 acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale şi 128 misiuni de verificare şi punere în aplicare a mandatelor de aducere.

  Anul 2016 a fost marcat şi de executarea unui număr de 258 misiuni de asigurare a ordinii publice, premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor locale şi parlamentare. În perioada de referinţă, structurile mobile de jandarmi au intervenit pentru aplanarea şi rezolvarea a 88 solicitări prin S.N.U.A.U. 112 şi la 211 alte solicitări telefonice.

  Au fost organizate şi executate 789 misiuni de menţinere a O.P. prin patrule independente în mediul urban cu efective din cadrul Detaşamentului Mobil în municipiul Satu Mare, cu efectivele Grupelor de Supraveghere şi Intervenţie Negreşti Oaş, Carei şi Tăşnad, fiind organizate totodată 153 misiuni de patrulări independente în mediul rural, cu efective din cadrul acestor structuri.

  În zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost executate 260 misiuni pe timpul desfăşurării examenelor de bacalaureat, sesiunea I şi II, precum şi asigurarea siguranţei elevilor în special pe timpul sosirii şi plecării de la şcoală.

  Peste 300 de fapte de natură penală
  În anul 2016, la nivelul I.J.J. Satu Mare au fost constatate un număr de 318 fapte de natură penală, din care 67 constatate în mod independent şi 251 în comun cu Poliţia. În domeniul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, personalul I.J.J. Satu Mare a constatat şi aplicat un număr de 2.822 sancţiuni contravenţionale din care 2319 sunt amenzi în valoare de 725.550 lei, iar 503 sunt avertismente scrise.

  Pentru împiedicarea săvârşirii de fapte antisociale, pentru reducerea continuă a numărului celor care pot fi antrenaţi la încălcarea legilor şi normelor de convieţuire socială, s-au organizat şi desfăşurat în anul 2016, un număr de 91 de activităţi de prevenire a faptelor antisociale, fiind distribuite şi prezentate un număr de 4.500 materiale informativ-educative, un sprijin deosebit fiind acordat din partea A.T.O.P.

  Încadrări și evaluări
  În perioada supusă evaluării s-au făcut 13 încadrări de personal din care: 2 încadrări de ofiţeri prin trecere din corpul subofiţerilor, 3 încadrări de subofiţeri cu absolvenţi din şcolile militare de subofiţeri ale Jandarmeriei Române, 4 subofiţeri specialişti proveniţi din sursă externă şi 4 personal contractual din sursă externă.

  În anul 2016 din totalul de 22 persoane recrutate, au fost selecţionaţi pentru instituţiile militare de învăţământ 12 candidaţi, din care 5 pentru Academia de Poliţie A.I.Cuza Bucureşti, unul pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Drăgăşani şi 6 pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Fălticeni. Au fost declaraţi admişi 3 candidaţi.

  Pentru stimularea personalului care a obţinut rezultate deosebite în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu şi a misiunilor încredinţate au fost acordate un număr de 217 recompense constând în: 8 înaintări în grad înainte de termen: (3 ofiţeri şi 5 subofiţeri), 4 diplome de excelenţă (1 ofiţer, 1 m.m. şi 2 subofiţeri), 12 citări prin O.Z.U., 122 mulţumiri, 71 felicitări.

  În perioada analizată în Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare nu s-au comis abateri disciplinare.

  În concluzie, domnul colonel Ovidiu Adrian Popa apreciază activitatea desfăşurată la nivelul unităţii, transmiţând mulţumirile comenzii personalului unităţii şi tuturor colaboratorilor care şi-au adus aportul la buna îndeplinire a misiunilor executate şi nu în ultimul rând reprezentanţilor mass mediei locale care au prezentat cu obiectivitate materialele despre activitatea jandarmilor.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE