More


  Marele cărturar Nicoale Milescu a poposit şi pe la Satu Mare

  =

  Nicolae-Milescu-1

  Puţine lume ştie că marele cărturar şi erudit român, spătarul Nicolae Milescu (1636-1708) a trecut şi prin Satu Mare? Din lucrarea lui Radu Ştefan Vergatti intitulată „Nicolae Spătarul Milescu – viaţa, călătoria, opera” reiese că la începutul lunii decembrie 1664, acesta a fost nevoit să părăsească capitala Imperiului Otoman, acolo unde lucra la traducerea Vechiului Testament. Motivul? Grigore Ghica, domnul Ţării Româneşti tocmai fusese mazilit în urma acuzaţiilor aduse de sultan având în vedere că acesta nu participase la bătălia de la Leva din 1664, unde otomanii au suferit o grea înfrângere. De altfel, Grigore Ghica este cel care, în 1659 îi acordă rangul de spătar, iar apoi în 1660 pe cel de mare spătar.

  Pe 19 decembrie 1664, Nicolae Milescu se afla deja în Cetatea Sătmarului de unde trimite o scrisoare comandantului cetăţii Chioar, Mihaly Teleki, pe care o semnează „Nicolaus spatarius”. Prin această misivă, cărturarul îi cere lui Teleki să-i dezvăluie locul unde s-a refugiat domnitorul Grigore Ghica. Scrisoarea la care am făcut referire se află în Archivum Comitum Teleki de la Budapesta.

  Grigore Ghica s-a refugiat pe domeniile contelui Lobomirski din sudul Poloniei de astăzi unde îl aştepta pe spătarul Milescu pentru a-l trimite la Viena cu gândul de a-l îmbuna pe împăratul Leopold I (1655-1705) şi curtea sa, ostile venirii pribegilor români. Însă această intenţie nu s-a realizat deoarece între domnul mazilit şi spătar s-a ajuns la o ruptură.

  Marco Polo de România
  Viaţa lui Nicolae Milescu Spătarul ar putea fi oricând subiect de film. Este singurul român care a fost vreodată primit în audienţă de împăratul Chinei.

  Nicolae-Milescu-4

  Personalitate de prim rang în cultura românească şi rusă din a doua jumătate a secolului XVII – începutul secolului XVIII. N. Milescu s-a născut în familia unui boier moldovean. După unii cercetători, la început el şi-a făcut studiile, se pare, la Academia slavo-greco-latină din Iaşi, apoi a continuat la Academia de pe lângă patriarhia de la Constantinopol, instituţii în care a studiat limbile slavonă, greacă veche, neogreacă, latină, turcă, arabă, apoi istoria, diverse disciplini filosofice, literatura şi teologia. Întorcându-se în patrie pe la mijlocul anilor 50 ai secolului XVII, N. Milescu devine o persoană influentă la curtea domnitorilor moldoveni, ajungând la rangul de spătar. După cum reiese din unele izvoare, N. Milescu a participat la un complot împotriva domnului Ştefăniţă Lupu, după descoperirea căruia cărturarul a fost nevoie să părăsească ţara. După mai mulţi ani de pregătiri prin Valahia, Stambul, Stockholm, Paris, în 1671 N. Milescu a sosit la Moscova, cu scrisori de recomandare din partea patriarhului Hrisant al Ierusalimului, unde a fost numit în funţia de traducător din limbile elină, greacă, latină şi românească la departamentul soliilor (Посольский приказ) al Rusiei. În calitate de înalt dregător al acestei instituţii, este numit câţiva ani mai târziu, în fruntea soliei ruseşti care a plecat în China (1675-1678), misiune diplomatică ce a contribuit la cunoaşterea reciprocă dintre ruşi şi chinezi. N. Milescu s-a aflat în Rusiei până la sfârşitul vieţii, ajungând să contribuie chiar şi la transformările din timpul lui Petru cel Mare.

  Nicolae-Milescu-2

  Nicolae Milescu, prin activitatea sa cărturărească, a avut un mare aport la dezvoltarea gândirii social-politice, filozofice, geografice, a ştiinţelor naturale din Moldova şi Rusia. În perioada de până la stabilirea sa în Ţara Moscului, N.Milescu a manifetat un viu interes faţă de diverse probleme legate de istoria bisericii şi de teologie, scriind şi traducând câteva lucrări, între care menţionăm traducerea cel puţin a unor părţi a BIBLIEI, în acelaşi timp a studiat intens prin multe biblioteci europene în Austria, Suedia, Germania, Franţa, Imperiul otoman. Încă până în 1671, N. Milescu a început a scrie o serie de lucrări cu caracter istoric şi filozofic pe care le-a finisat în Rusia. În total în timpul aflării sale în Rusia N.Milescu, după calculele cercetătorilor, a scris peste 30 de lucrări cu conţinut divers. A efectuat de asemenea traducerea din limbile greacă şi latină a unui şir de lucrări din cultura antică şi medievală europeană, dintre acestea făcând parte opere religioase, filozofice, etc. Toate aceste lucrări s-au bucurat de mare popularitate, fiind copiate în zeci de exemplare, atât în Rusia, cât şi în Moldova, în Orientul Apropiat etc. În 1672 el alcătuieşte, de exemplu, un dicţionar ruso-greco-latin. În anii următori scrie un şir de opere mai puţin cunoscute azi, ca “Aritmologhion”, “Povestirea despre sabile”, “Cartea aleasă pe surt despre nouă muze şi despre şapte arte liverale”, în care autorul arată că fiecare dintre cele şapte ştiinţe îşi are muza ei, apoi “Hrismologhion” sau cartea celor patru monarhii. Un amestecde istorie şi legendă găsim în “Povestirea despre zidirea bisericii Sfânta Sofia de la Constantinopol”. Printre scrierile lui Milescu se găsesc şi lucrări cu caracter pur istoric care se referă la trecutul Rusiei, precum “Genealogia ţarilor ruşi”, “Alegerea ca ţar a lui Mihail Fiodorovici”.

  În urma călătoriei în China, N.Milescu a scris un şir de importante lucrări, bucurându-se de un binemeritat interes în multe centre ştiinţifice europene şi care şi-au păstrat actualitatea şi până azi. E vorba de “Descrierea călătoriei în China” împărţită în trei părţi: 1) Călătoria de-a lungul Siberiei de la Tobolsk până la fortul Nercinsk până la graniţa Chinei; 2) Izvorul misiunii diplomatice în China a lui Nicolae Spătaru şi 3) Descrierea celei dintâi părţi a pământului, numită Asia, în care se află şi împărăţia Chinei cu oraşele şi provinciile sale”. Toate aceste lucrări sunt opere de mare valoare, alcătuite în mare parte după izvoarele scrise şi după impresiile personale de călătorie ale lui Milescu. După cum au arătat cercetările, cărturarul nostru a folosit pe larg în acest scop şi o serie de lucrări despre China din cultura şi ştiinţa europeană, în special materiale de călătorie şi informaţie ale unor misionari catolici.

  Nicolae-Milescu-3

  Opera lui Nicolae Milescu Spătarul a căpătat o largă răspândire în manuscrise în timpul secolelor XVII-XIX în Rusia, ţările româneşti, Orientul Apropiat şi chiar în Europa Occidentală. De la sfârşitul secolului XX lucrările sale au început să fie valorificate şi tipărite la început în Rusia, apoi şi în alte ţări, cum ar fi cele dedicate Siberiei şi Chinei. Ele au văzut lumina tiparului şi în Republica Moldova. Însă multe din scrierile sale mai continuă să zacă în manuscris în multe biblioteci şi arhive europene.

  Nicolae Ghişan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img