More


  Începe repartizarea computerizată în licee

  =

  inscrieri liceu

  Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 se desfăşoară în perioada 3-21 iulie 2017, conform următorului calendar:

  3-6 iulie 2017: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a şi introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere;

  4-7 iulie 2017: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator;

  12 iulie 2017: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018;

  13 iulie 2017: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ şi afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate;

  13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi;

  18 iulie 2017: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere;

  19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate.

  Informaţii referitoare la planul de şcolarizare în învăţământul liceal şi profesional se găsesc în Broşura de admitere distribuită absolvenţilor clasei a VIII-a şi publicată pe pagina web a Inspectoratului Școlar Judeţean Satu Mare www.satmar.ro.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img