More


  20 de ani de la înfiinţarea filialei Satu Mare “Vasile Goldiş” din Arad

  - Advertisement -

  Sub semnul distinsei vieţi universitare sătmărene a avut loc marţi, 28 noiembrie, la Filarmonica de stat „DINU LIPATTI” din Satu Mare, festivitatea dedicată împlinirii a 20 de ani de existenţă a Filialei Satu Mare a Universităţii de Vest „VASILE GOLDIŞ” (UVVG) din Arad. La acest eveniment universitar au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, cadre didactice universitare ale Corpului Academic din Ucraina, Ungaria, România, oameni de afaceri, studenţi, oameni de cultură, elevi-artişti de la Liceul de artă „AUREL POPP” din Satu Mare şi alţi invitaţi.Sub semnul distinsei vieţi universitare sătmărene a avut loc marţi, 28 noiembrie, la Filarmonica de stat „DINU LIPATTI” din Satu Mare, festivitatea dedicată împlinirii a 20 de ani de existenţă a Filialei Satu Mare a Universităţii de Vest „VASILE GOLDIŞ” (UVVG) din Arad. La acest eveniment universitar au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, cadre didactice universitare ale Corpului Academic din Ucraina, Ungaria, România, oameni de afaceri, studenţi, oameni de cultură, elevi-artişti de la Liceul de artă „AUREL POPP” din Satu Mare şi alţi invitaţi.

  Dintre personalităţile prezente la această minunată aniversare de la GOLDIŞ, amintim: conf.univ. dr. Vasile LAZĂR – director al Filialei GOLDIŞ Satu Mare şi gazda evenimentului; prof.univ. dr. Coralia Adina COTORACI – rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; conf.univ. dr. Aristide Sorin BAŞCHIR – preşedinte al Senatului UVVG Arad; Cecilia MARINESCU – director al Cancelariei Instituţiei Prefectului; Doina FEHER – viceprimar mun. Satu Mare; Ovidiu DUMA – primarul oraşului Ardud; prof. Călin DURLA – inspector şcolar general; prof. univ.dr. Marcel POP – directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii „Semmelweis” din Budapesta; prof.univ.dr. Ivan VOVKANYCH – decanul Facultăţii de Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Naţională din Ujgorod, Ucraina; ing. Tiberiu MARKOS – vicepreşedinte al Asociaţiei Economice germano-română pentru Regiunea de Nord-Vest. Festivitatea a debutat cu intonarea Imnului Naţional şi a Imnului „GOLDIŞ”.

  Momente de reculegere şi file de istorie universitară

  Conf. univ. dr. Vasile LAZĂR – directorul  Filialei GOLDIŞ Satu Mare – în cuvântul de deschidere i-a invitat pe toţi cei prezenţi să păstreze un moment de reculegere în memoria cadrelor universitare plecate la cele veşnice: prof.univ.dr. Gavril ARDELEAN – fondatorul învăţământului universitar sătmărean, lect.univ.dr. Ioan MARIAN, lect. univ.dr. Ilie SĂLCEANU, lect.univ.dr. Dumitru IURA şi prof.univ.dr. Alexandru GRAD. După acest moment emoţionant de pioasă aducere aminte, conf.univ. dr. Vasile LAZĂR a prezentat printre altele şi un scurt istoric al înfiinţării Filialei Satu Mare a UVVG din Arad: “ La 4 octombrie 1997, conducerea Convenţiei Democratice Române din Satu Mare i-a desemnat pe dr. Gavril Ardelean şi pe poetul Ion Vădan, oameni cu o vastă pregătire profesională, să se preocupe de înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior la Satu Mare. Având în vedere poziţia Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, de la acea dată, considerată cea mai mare Universitate privată din ţară, la 5 octombrie 1997, Gavril Ardelean şi Ioan Vădan s-au deplasat la Arad pentru a purta o discuţie cu rectorul Universităţii, prof.univ.dr. Aurel Ardelean, cu privire la deschiderea unei Filiale la Satu Mare. Dialogul a fost unul benefic, astfel că, în toamna aceluiaşi an, au început activitatea în oraşul nostru, iar primele specializări ale Filialei din Satu Mare a UVVG din Arad au fost: administrarea afacerilor, marketing, istorie-jurnalism, educaţie fizică şi sport şi Colegiu Universitar Pedagogic”.  Dacă ar fi să vorbim în cifre statistice, în cei 20 de ani de existenţă a Filialei GOLDIŞ Satu Mare, menţionăm faptul că au absolvit o facultate, cu specializarea aferentă, peste 10 000 de studenţi. De asemenea, prin intermediul Filialei GOLDIŞ Satu Mare s-au format peste 200 de cadre universitare, iar specializările au ajuns la cifra de 15. De-a lungul celor 20 de ani au fost organizate 80 de acţiuni cultural-artistice şi-au fost finalizate 30 de proiecte de cercetare ştiinţifică, de către cadrele didactice universitare şi studenţi, care au adus un venit de peste 2.250 000 de euro. Au fost publicate 180 de cărţi de specialitate şi 300 de lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale. Menţionăm faptul că Filiala GOLDIŞ Satu Mare a colaborat de-a lungul celor 20 de ani şi colaborează în continuare cu Filialele din Baia Mare, Zalău şi Marghita, dar şi cu parteneri de la prestigioase instituţii din România – Academia Română, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, din Debrecen, Nyiregyhaza, Budapesta, dar şi cu Universitatea din Ujgorod şi Institutul de Studii Ecologice şi Religioase. După 20 de ani de activitate universitară se poate spune că Filiala GOLDIŞ Satu Mare a făcut şi face cinste acestui oraş, dar s-a bucurat şi de cele mai bune aprecieri din partea experţilor AHPGS din Germania, care a evaluat UVVG în cursul anului universitar 2016-2017.

  Alocuţiuni şi mesaje universitare distinse

  Prof.univ. dr. Coralia Adina COTORACI – rectorul  Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în prelegerea rostită, cu multă emoţie în glas, a menţionat printre altele: „Sunt convinsă că de undeva de sus, prof.univ.dr. Gavril Ardelean ne priveşte şi este mândru de ce a lăsat  în urma lui, dar şi de colectivul de aici, de aceşti oameni minunaţi, care au însufleţit activitatea Filialei GOLDIŞ Satu Mare. În acest moment, Filiala Satu Mare a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad  este cea mai dezvoltată din punct de vedere al infrastructurii, numărului de studenți și cadre didactice, al cercetării științifice și a legăturilor dezvoltate cu mediul socio-economic. Mai mult decât atât, Filiala Satu Mare a reușit să se impună de-a lungul anilor ca un adevărat pol de dezvoltare regională, promovând constant parteneriatele cu vecinii din Ungaria și Ucraina. În spatele succesului acestei instituții se află în primul rând oamenii, care au crezut și cred cu tărie în acest proiect, cadrele didactice implicate cu profesionalism și determinare în actul educațional și personalul administrativ. Ei sunt cei pe care îi sărbătorim și le mulțumim pentru cele două decenii de activitate continuă dedicată promovării învățământului superior de calitate în spațiul sătmărean.Desigur, niciuna dintre aceste împliniri nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul autorităților locale: Prefectura Satu Mare, Consiliul Județean, Primăria Satu Mare și a partenerilor antreprenoriali…VIVAT, CRESCAT, FLOREAT !”.Un alt moment emoţionant a fost acela în care conf.univ.dr. Aristide Sorin Başchir- preşedintele Senatului UVVG a dat citire mesajului prof.univ.dr. Aurel ARDELEAN – preşedinte şi rector fondator al UVVG Arad şi a Filialei din Satu Mare. Din acest mesaj am selectat câteva idei de referinţă dedicate acestui eveniment important din viaţa Filialei GOLDIŞ Satu Mare: „ Impresionantele realizări ale Filialei UVVG din Satu Mare, în cei 20 de ani, sunt un rezultat al muncii stăruitoare şi responsabile a membrilor comunităţii academice şi managementului universitar permanent. Apreciem, în acest sens, atât bunele rezultate obţinute în procesul didactic de instruire şi educaţie, cât şi formării unei baze didactice academice moderne. Ne face o deosebită onoare să dedicăm, cu acest prilej, întreaga activitate a UVVG Arad, sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, când Aradul, prin pregătirea Marelui Act Istoric, a devenit prima capitală a Marii Uniri. Uitându-ne în trecut, astăzi, putem susţine că la Satu Mare s-au făcut investiţii considerabile în ceea ce priveşte baza materială şi didactică, oferind studenţilor noştri condiţii demne de un învăţământ superior la cele mai înalte standarde, cu un corp profesoral foarte bine pregătit, multe din cadrele actuale fiind formate şi crescute în cadrul universităţii noastre şi recunoscute de lumea academică din ţară şi străinăte…LA MULŢI ANI! ” Personalităţile prezente, pe care le-am menţionat la începutul acestui articol, în alocuţiunile lor au apreciat la superlativ activitatea Filialei Goldiş Satu Mare şi-au adresat urări de  succes cadrelor didactice universitare. De asemenea, conf.univ. dr. Olimpia NEAGU a lansat Monografia „ 20 de ani de învăţământ universitar la Satu Mare” , iar conf.univ.dr. Mircea TEODORU, director de studii şi cadru didactic prezent la Filială de la începuturile existenţei sale, a rememorat câteva aspecte importante din cei 20 de ani de activitate universitară. Au vorbit despre pregătirea lor profesională de la Filiala GOLDIŞ Satu Mare: Doina IAZ – absolventa primei promoţii de la specializarea Marketing şi studenta Bettina NAGY, care este în anul III la specializarea Marketing şi bursieră în anul II la Universitatea „Kodolanyi Janos” din Budapesta, Ungaria. În finalul acestei aniversări universitare de la Satu Mare, cadrele didactice şi colaboratorii au primit distincţii şi însemne de preţuire în amintirea celor 20 de ani de activitate a Filialei GOLDIŞ Satu Mare. Trebuie să menţionăm faptul că pe parcursul acestui eveniment, elevii-artişti ai Liceului de artă „Aurel Popp” din Satu Mare, respectiv: Izabela Voropciuc –  elevă în clasa a IX-a, de la clasa de pian a d-nei profesoare Annamaria Manfredi; Tais Rusu – elevă în clasa a VIII-a, de la clasa de vioară a d-nei profesoare Rodica Cuzdriorean; corul Liceului de artă „Aurel Popp”, dirijor profesorul Gergely Meszaros, acompaniat de orchestra Liceului „Aurel Popp”, condusă de profesorul Ion Florea, au oferit gazdelor şi oaspeţilor momente artistice de excepţie, care au dăruit o atmosferă destinsă şi distinsă acestui eveniment memorabil din viaţa universitară sătmăreană. Menţionăm faptul că postul de televiziune NORD VEST TV Satu Mare va difuza vineri, 1 Decembrie, de la ora 20.45, cele mai importante momente ale festivităţii dedicate împlinirii a 20 de ani de existenţă a Filialei GOLDIŞ Satu Mare. La mulţi ani!

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img