More


  Autenticitatea axiologică

  =

  Georges Dumézil (1898-1986) a fost unul dintre cei mai reputați filologi ai secolului trecut, specialist în indo-europenistică și în studiul comparativ al mitologiilor etno-culturale. Opera sa, rodul a peste șaizeci de ani de activitate extrem de laborioasă, numără câteva sute de studii și aproape cincizeci de cărți, începând cu capodoperele din tinerețe („Le crime des Lemniennes”, 1924, sau „Le festin d’immortalité”, 1925) și sfârșind cu marile lucrări elaborate în perioada senectuții („Apollon sonor”,1982 sau „La Courtisane et les Seigneurs colorés”, 1983). Marea sa sinteză, „Mythe et Épopée”, apărută între 1968 și 1973, a fost tradusă, aproape imediat, mai în toate limbile europene.

  Dumézil a fost și un pedagog de mare succes, predând la universități renumite din Franța și din străinătate (la Istanbul, Tbilisi, Uppsala, Varșovia, Bruxelles, Liege, Chicago, Los Angeles, Princeton), sprijinindu-i într-un mod substanțial și pe acei studenți de ai săi, cum era în cazul lui Michel Foucault, ale căror idei nu le împărtășea deloc. În 1979 era primit în Academia Franceză, iar marele etnolog Claude Lévi-Strauss l-a întâmpinat cu următoarele cuvinte: „Salutări acelui Maestru, a cărui știință este mai mult decât enciclopedică, care ne-a deschis perspective complet noi asupra a ceea ce numim dinamica spiritului uman, bulversând tot ceea ce credeam că știm despre un trecut foarte îndepărtat și considerat un act consumat, în completitudinea sa, pentru toate timpurile.”

  „Anotimpul Aurorei”, acest studiu monografic de aproape 200 de pagini, ocupă un loc central în „Mit și Epopee”, și reprezintă, probabil, esența spiritului dumezilian. Aparent, autorul repovestește isprăvile unui om de arme,(Marcus Furius) Camillus, omul providențial al Republicii, numit de contemporani „conditor secundus” (cel de al doilea fondator) sau „pater patriae”. Dincolo de fațada romantic-patriotardă, explorată din plin pe vremuri de Quintus Fabius (Pictor) sau Titus Livius, ori de Plutarh, iar în secolul al XIX-lea de Theodor Mommsen sau Fustel de Coulanges, autorul analizează simbolistica unei gândiri de strategie culturală și militară. (Miles romanus, ca și mai târziu miles christianus, era, în primul rând, un produs cultural, incredibil de complex și aproape perfect.)

  Faptul că Camillus pornea totdeauna la luptă în perioada aurorală a zilei, conferea soldaților săi profunda convingere că săvârșesc un act de justiție, de restituire a ordinii universale. Autorul explică acest lucru prin credința nestrămutată a lui Camillus în puterea caritativă a lui Mater Matuta (Maica Luminii, ale Zorilor Zilei, a revenirii la normalitatea Adevărului Divin). După Camillus astfel se restabilește ordinea eternă a echității plenare. Cultul Aurorei tăinuiește această certitudine a înfruntării triumfătoare asupra hazardului. Numai Dumézil era în stare să deslușească acest semn secret al mediului societal indo-european deghizat în rituri militare romane. Iar noi, cum spunea Mircea Eliade, dacă vrem să întelegem măcar o iotă dintre cele ascunse de-ale românismului, trebuie să-l citim pe acest autor angajat valorilor morale adevărate, certe, juste și valabile care ne leagă de patria spiritului colectiv.

  Alexandru Kereskenyi  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img