More


  La Ardud – lansare de carte şi… nu numai!

  =

  Din nou Ardudul se dovedeşte un centru cultural de mare importanţă. Marţi, 4 decembrie, sala mare a Primăriei s-a dovedit chiar mică, având în vedere numărul mare de oameni prezenţi la lansarea cărţii “Augustin Mircea”, semnată de soţii Ştefan şi Rodica Berci, carte ce ar face parte din colecţia “Istoria uitată a Ardudului” şi editată de Editura “Maestro Tip” în acest an.

  Printre invitaţi amintesc pe dna. Doina Feher, viceprimarul municipiului Satu Mare, prof. univ. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene Maramureş, profesori de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, ingineri, doctori, locuitori din Ardud, primari ai diferitelor comune, elevi, poliţişti şi destul de mulţi preoţi ortodocşi şi greco-catolici.

  La această manifestare au fost respectate toate momentele importante, menite să dea o notă festivă şi o ţinută demnă de valoarea manifestării culturale, începând cu intonarea Imnului ţării, cu textul prezentat pe ecranul frumos luminat din faţa spectatorilor.

  Felician Pop, doctor în filologie, a deschis festivitatea, vorbind frumos despre cartea soţilor Berci, despre munca depusă de aceştia pentru documentarea necesară privind viaţa şi activitatea dr. Augustin Mircea, avocat, luptător pentru drepturile românilor şi participant activ la actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Sigur, a vorbit despre drumul parcurs, cu 100 de ani în urmă, de cei care au format delegaţia din Ardud la Alba Iulia, cu lideri providenţiali care şi-au înţeles pe deplin menirea. Unul dintre aceştia a fost eroul cărţii, omul care a iubit extrem de mult tot ce se numea Ardud, dar care a fost, la rândul său, iubit de ardudeni. Dovadă este bustul Dr. Augustin Mircea, amplasat în centrul oraşului, locul unde se desfăşoară marile manifestări ale oraşului. Aceasta şi pentru ca prezentele generaţii şi cele care vor urma să nu uite!

  Un discurs emoţionant a fost susţinut de prof. univ. dr. Teodor Ardelean, care a folosit cuvinte calde, pornite din adâncul sufletului, din trăirile sale sufleteşti, cuvinte care au pătruns direct în conştiinţele celor prezenţi, care l-au răsplătit cu lungi şi repetate aplauze. A subliniat de mai multe ori faptul că Augustin Mircea a realizat enorm de mult în viaţa sa, făcând lucruri importante care dăinuiesc şi astăzi. De aceea, noi, trăitorii de acum, trebuie să ştim să-i cinstim pe înaintaşii iluştri care au realizat cu trăinicie şi pentru vecie Unirea pe care o sărbătorim acum, la o sută de ani! Primăria, Consiliul local şi locuitorii Ardudului ştiu să-l preţuiască pe eroul lor, părtaş, alături de cei şapte fruntaşi ai semnării măreţului act de la Alba Iulia.

  Sigur, au luat cuvântul cei doi autori ai cărţii, care şi-au prezentat cartea, drept rodul unei munci reuşite şi a documentării minuţioase despre viaţa şi activitatea lui Augustin Mircea.

  D-na Rodica Berci a dat citire apelului făcut de dr. Augustin Mircea către toate societăţile de ajutor şi cultură din America şi către toată suflarea creştinească şi românească de acolo! Aceasta a fost realizată şi expediată din Ardud, la 1 Decembrie 1920, fiind semnată şi de protopopul districtual Romul Buzilă. Cei doi autori au amintit şi de fructuoasa activitate a eroului cărţii la ASTRA de la Ardud, împreună cu preotul Cornel Dărăban (activităţi culturale, conferinţe, înfiinţare de biblioteci, realizări de focare de renaştere naţională, de demnitate şi conştiinţă de sine, de unitate şi verticalitate). Dl. Ştefan Berci a fost impresionat de spusele fiicei lui Augustin Mircea, care şi-a ghidat viaţa conform sfaturilor tatălui său: Să trăiască în demnitate, cu mândrie şi respect faţă de ţară, neam şi limbă! Ştie Marta că tatăl ei a fost un om inteligent, cu un suflet mare. Bibliografia folosită pentru realizarea cărţii nu este bogată, nu depăşeşte zece materiale şi câteva documente de epocă, o serie de fotografii legate de familie, casă, foi matricole şcolare, tabele ale Consiliului Naţional Român, procese verbale, tablouri de sfârşit de an şcolar, lista de deputaţi şi senatori aleşi în Parlamentul României Mari din 1919 (Satu Mare – 14 deputaţi şi 6 senatori).

  Interesant, directorul Filarmonicii “Dinu Lipatti”, prof. univ. dr. Rudolf Fatyol, a realizat în faţa mulţimii un frumos concert cu cele mai frumoase fragmente din cunoscute opere. M-a impresionat interpretarea maestrului violonist, dovadă aplauzele repetate. De fapt, a fost primul căruia directorul Centrului de creaţie, Robert Laszlo, i-a oferit placheta realizată de preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, plachetă oferită şi câtorva din cei care s-au ocupat de tot ce înseamnă 1 Decembrie. Sigur, primarul le-a înmânat diplome, un ceas de perete, medalioane şi, desigur… felicitări. A fost o seară pe care Ardudul n-o va uita şi o va trece printre multele reuşite ale acestui oraş!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img