More


  O carte-document: “Ardealul – pământ românesc” (Problema Ardealului văzută de un american – Milton G. Lehrer)

  =

  Cartea a fost tipărită în 1991 la Editura “Vatra Românească” din Cluj- Napoca. Este o ediţie completă îngrijită de Edith Lehner şi Ion Pătroiu. Este cea mai importantă lucrare care i-a schimbat destinul autorului. Un american, Milton G. Lehrer, născut la 28 mai 1906 în Brooklin – New York, instruit la Paris, unde şi-a obţinut diploma de specialist în dreptul internaţional, îmbrăţişând cariera de ziarist, ajunge să fie trimis, în 1939, să facă o anchetă asupra situaţiei minorităţilor din România. Cu prilejul sărbătoririi apariţiei cărţii, la 30 ianuarie 1945, Milton G. Lehrer descria astfel împrejurările în care a cunoscut realităţile din Ardeal: “Născut pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, ţara în care libertatea înfloreşte în mediul ei cel mai propice, crescut în lumina spiritualităţii franceze, atât de impregnată de înaltele comandamente ale Dreptăţii şi Libertăţii, destinul mi-a purtat paşii spre pământul României unde mă aflam şi în clipele tragice în care România pierdea Ardealul şi Ardealul pierdea libertatea. Nu am cunoscut Ardealul până în preajma marii catastrofe dezlănţuită de imperialismul teuton şi de ambiţia de mărire nemăsurată a dementului de la Berchtesgaden. Primul meu contact cu Transilvania datează din vara anului 1939, când am fost însărcinat de  “La Tribune des Nations” să întreprind la faţa locului o anchetă cu privire la soarta minorităţilor din Ardeal. Am putut constata şi cunoaşte pământul şi poporul acestei minunate provincii româneşti, împletită din suferinţă şi speranţă, din nădejde şi credinţă. Oamenii şi-au deschis larg sufletul lor călit în luptele de veacuri, suflet oţelit, dar loial, dârz, cinstit şi franc. Am referat la Paris : “Minorităţile trăiesc în Transilvania ca într-un adevărat Eden, fiind de multe ori invidiate de însăşi naţia majoritară. Am credinţa că scriind astfel am slujit Adevărul”. Rezultatele le-a publicat într-o serie de articole în “La Tribune de Nations”. Mai târziu s-a refugiat în România, nescăpând de prigonirile naziste. A lucrat şi cartea a apărut în momentul când se dădeau ultimele bătălii pentru eliberarea Ardealului. La finele lui ianuarie 1945 cartea a fost omagiată de marile personalităţi la Athenee Palace – de miniştri, reprezentanţi ai presei străine, preşedinţi de asociaţii, de sindicate, preoţi, ziarişti etc.
  Sigur, autorul, prigonit, hărţuit, a murit la 21 decembrie 1969 şi a fost înmormântat la Bucureşti, în pământul românesc, pe care l-a iubit şi apărat ca nici un alt american.

  Cartea are 580 de pagini şi este grupată în 5 părţi:

  1. Ce este Transilvania? (cu unitatea pământului locuit de români; Poporul daco-get).

  2. Transilvania, legământul românismului (Dacii-romanii-românii; Problema continuităţii daco – romane – Popoarele nu fug).

  3. Transilvania după năvălirea ungurilor (Deznaţionalizarea românilor: prin religie, şcoală, administraţie; Sarea ţărănimii române; Libertatea, dar nu pentru români; Regimul absolutist; Maghiarizarea prin violenţă; Declaraţia lui Wilson – 1 dec. 1918 – Proclamaţia de la Alba Iulia).

  4. Ungaria de la Trianon ( De cât spaţiu au nevoie ungurii?; Revizionism cu orice preţ); Injustiţia de la Trianon – Documente privitoare la românii din Panonia şi din vestul Ardealului; Fundamentul “viu” al Unirii – Ofensiva propagandei maghiare – Ungurii denaturează adevărul; Oportunismul metodelor; Modestia românească; Roma şi românii.

  5. Regimul minorităţilor sub unguri şi sub români (Maghiarizarea numirilor toponimice, a numelor de persoane; Superioritatea culturii maghiare; Regimul presei minoritare sub unguri şi sub români; O nedreptate care continuă… Teroare – dărâmători de biserici).

  Cartea este realizată pe baza documentelor, a istoriei adevărate folosită de autor, un evreu american, ce spune în Cuvânt înainte : “Dictatele impuse de dictatori au avut dintotdeauna soarta făuritorilor lor. Nimic nu se poate clădi într-adevăr pe violenţă, după cum nimic nu se poate clădi pe nisip: nici dictaturi şi nici dictate.”

  Cartea aceasta este traducerea în limba română a ultimelor două părţi din lucrare. Prin carte s-a arătat opiniei publice din Occident aspectul real al aşa-numitului arbitraj de la Viena, act arbitrar, inechitabil şi apolitic, impus cu violenţă de cei doi comparşi, Ducele şi Fuhrerul, care au crezut că Europa culturii milenare a căzut atât de jos, încât destinele ei pot fi scrise de doi aventurieri, erijaţi în conducători.

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img