More  Inspectoratul de Poliţie Judeţean realizează lucruri importante – spre neuitare!

  Mi-a venit în minte un imperativ pe care ar trebui să-l reţină orice român, mai ales atunci când vine vorba de istoria ţării, de sacrificii şi de eroi! “Pe aici nu se trece!”. Este o deviză născută în plin măcel, la faţa locului (cum se spune), pe câmpul de bătălie de la Mărăşeşti. Prin această deviză se aduce un pios omagiu oştirii române şi eroilor, care rămân veşnic în inimile şi conştiinţa noastră, a tuturor!

  Doamne, câţi s-au jertfit pentru împlinirea unităţii naţionale a statului nostru românesc!

  În Satu Mare, prin grija unui grup de ofiţeri rezervişti, prin oameni cu dare de mână, s-a repus statuia Eroului Necunoscut, care a fost inaugurată la 1 Decembrie 1922 în Piaţa Libertăţii, dispărută în perioada ocupaţiei horthysto-fasciste (1940 – 1944). Spre finele anului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean a realizat o frumoasă expoziţie despre paginile de istorie amintite, cu un concept organizatoric pe care-l felicităm, expoziţia fiind concepută “pentru a nu se uita!”. Frumos lucru şi felicitări comisarului şef Sorin Stan şi dr. Radu-Bogdan Păun! Oricum, nu vom uita “Triunghiul de foc : Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz”.

  Într-o lume bulversată, plină de angoase, invidii, vanităţi şi orgolii, de patimi şi de multe răutăţi uneori, în care pentru unii naţionalismul musai să fie echivalent cu şovinismul şi extremismul, iar patriotismul a devenit o ruşine, expoziţia vine, cu succes, ca o frumoasă aducere aminte de fapte de care nu ne este ruşine şi nu ne va fi niciodată!

  Această expoziţie prin atractiva modalitate a evocării faptelor de arme ale armatei române, conferă epopeii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, din vara lui 1917, dramatismul zguduitor al încleştărilor de la Doaga, Răzoare, Cosna, Sbonia Neagră, Râpa Roşie. Prin faţa ochilor noştri trec, într-o galerie a neuitării, generalii C. Averescu, Eremia Grigorescu, C. Cristescu, alături de Ion Dragalina, Polzan, Berthelot, însoţiţi de eroi urcaţi în istorie şi legendă: Vârtejanu, Grigore Ignat, Ecaterina Teodoroiu, Muşat, Măriuca Zaharia etc. Amintesc şi campania din Transilvania, din august 1916, când îmbărbătaţi de cântecul – îndemn “Treceţi batalioane române, Carpaţii!”, ostaşii vechiului Regat au eliberat o treime din teritoriul pe care trăiau dintr-un început fraţii lor români. Prin expoziţia realizată şi atât de frumos prezentată mie de către purtătoarea de cuvânt de la Poliţia Judeţului, dăinuie în mine imaginile de Apocalips ale bătăliei din 27 iulie 1917 de la Doaga, când ostaşii Regimentului 32 – Mircea, “fantomele albe”, scoţându-şi vestoanele, au trecut la lupta la baionetă numai în cămaşă. Însoţiţi de deviza- jurământ “Pe aici nu se trece!”. Pentru cauza cea dreaptă şi sfântă, care-i apărarea Ţării, au luptat ei şi în “ziua cea mai lungă” – 6 august 1917. Ei au constituit zidul de care s-au lovit diviziile temutelor armate ale mareşalului Mackensen, supranumit “Spărgătorul de fronturi”. Şi prin statuia din Satu Mare, cei care s-au străduit s-o repună, dau dovadă a datoriei faţă de ţara care ne-a dat “Triunghiul de foc”, care ne obligă să ne întrebăm ce dăm noi ţării, înainte de a cere, clarifică şi mesajul : Prevedere în ţara rotundă, într-o Românie Mare “eternă şi nedespărţită!”

  O expoziţie binevenită, bine gândită şi înzestrată cu lucruri “nu de ici, de colea”, ci plină de concret, de exponate, ce pot fi model pentru viitorime : arme, decoraţii, obiecte de uz militar, cărţi şi fotografii care povestesc despre evenimente de acum o sută de ani, adunate şi salvate, acum oferite neuitării! Felicitări conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean, dr. Radu Bogdan Păun! S-au putut vedea printre medalii şi ordine “Steaua României”, “Coroana României” şi “Crucea comemorativă a Războiului 1916 – 1917” – o distincţie conferită militarilor participanţi la campanie. A fost expusă o cască militară – model francez – celebra cască Adrian- după numele inventatorului, care începând cu ianuarie 2017 s-a aflat în dotarea armatei române.

  Amintesc că faptele de arme ale ostaşilor români, referire la cele de mai sus, sunt evocate în cartea “Triunghiul de foc : Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz”, ce confirmă acel motto al lui N. Iorga : “Dacă evenimentele mari se întâmplă şi vremea se închide asupra lor, datorita noastră e să nu le uităm!”. De aceea Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean merită felicitări pentru tot ce face, oferind tinerei generaţii şi nouă posibilitatea de a nu se uita!

  Teodor Curpaş

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE