More


  Opt persoane în audiență la Prefectură

  =

  ????????????????????????????????????

  La audiențele susținute ieri de subprefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas, s-au prezentat opt persoane, dintre care patru cu probleme privind punerea în aplicare a legilor fondului funciar. În toate cazurile au fost luate măsurile legale ce se impun.

  În toate cele patru situaţii de fond funciar, au fost contactate pe loc autoritățile locale pentru verificarea celor susținute de petenți. Subprefectul a dispus urmărirea rezolvării de urgență pentru două din cele patru cazuri (Medieșu Aurit și Valea Vinului), fiind vorba de sentințe judecătorești definitive de punere în posesie. În situația prezentată privind punerea în posesie a peste 8 ha de teren în comuna Craidorolț către moștenitorii legali, subprefectul a solicitat identificarea blocajului circuitului documentelor între comisia locală și cea județeană de fond funciar, angajându-se că în cursul zilei de azi petenta va fi informată despre demersul următor de efectuat. O persoană din comuna Săuca a solicitat restituirea pe amplasament a 1700 mp viță de vie, dar deoarece primăria susține nelegalitatea solicitării, singura opțiune este intentarea unui proces în justiție.
  Celelalte probleme prezentate au vizat buna gospodărire a localității, probleme medicale și de bună vecinătate. Astfel, o doamnă din comuna Botiz s-a adresat prefecturii pentru că deși s-a adresat autorității locale, problema privind amplasarea de către vecin a unei stupine în proximitatea locuinței sale nu a fost rezolvată. Contactat, primarul comunei Botiz a transmis faptul că problema prezentată este în atenția autorității locale și se încearcă rezolvarea inclusiv prin elaborarea unui regulament local privind creșterea albinelor pe raza localității. Legea 383/2013 a apiculturii prevede condițiile care trebuie respectate privind amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, respectiv la o distanță de cel puțin cinci metri de limita proprietății sau despărțirea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălțime minimă de doi metri.
  Un cetățean din municipiul Satu Mare care locuiește în cartierul Micro 16 a solicitat sprijin pentru rezolvarea unei probleme gospodărești care trenează de mai mulți ani, respectiv refacerea trotuarului din spatele blocului, distrus de mai multe ori cu ocazia unor lucrări edilitare în zonă. Subprefectul l-a contactat pe administratorul public al municipiului Satu Mare, care a confirmat faptul că lucrarea se află în atenția autorității locale și este cuprinsă în programul de investiții.
  O doamnă din satul Drăgușeni, comuna Turulung, solicită sprijin privind extinderea rețelei de electricitate în vederea branșării la energie electrică a unui imobil. Subprefectul a dispus transmiterea unei solicitări către Primăria Turulung pentru informarea persoanei privind stadiul proiectelor și lucrărilor privind extinderea rețelei în comună.
  În ceea ce privește ultimul caz în care o persoană suferind de mai multe intervenții medicale este nemulțumită de decizia privind încadrarea în grad de handicap de către Comisia Județeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Satu Mare, s-a recomandat persoanei solicitarea efectuării unei noi expertize de specialitate, odată cu depunerea de documente medicale noi, conform stării de sănătate actuale.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img