More  Comuna Moftin, o comună frumoasă, cu oameni harnici și gospodari

  Comuna Moftin este situată în partea de nord – vest a ţării, în Transilvania, ca parte componentă a judeţului Satu Mare. Comuna Moftin este aşezată în partea sud – vestică a judeţului Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Euroregiunea Carpatica. De asemenea, comuna Moftin face parte, alături de alte 11 comune şi un oraş (Carei), din Zona ,,Carei”.

  Comuna Moftin se învecinează cu oraşul Carei şi comuna Căpleni în partea de vest, cu comuna Căuaş în sud, cu comunele Terebeşti şi Craidorolţ în partea estică şi cu comuna Doba în nord. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 12.913 ha . Din totalul suprafeţei, 11.750 ha. reprezintă suprafaţă agricolă (din care: 6.817 ha. suprafaţă arabilă, 6 ha. livezi şi pepiniere pomicole, 57 ha. vii şi pepiniere viticole, 1.907 ha. păşuni şi 2.963 ha. fâneţe), iar 374 ha. păduri şi vegetaţie forestieră. 12.206 ha. este suprafaţă în extravilan, iar 707 ha. intravilan. În comună există un număr de 1.642 de locuinţe dintre care 1.599 private şi 43 publice. Comuna Moftin este aşezată în partea de sud a Municipiului Satu-Mare, la o distanţă de 25 km., pe linia ferată Satu-Mare – Oradea, şi la 27 de km. pe şoseaua Satu-Mare – Oradea. Oraşul Carei se află la o distanţă de 8 km. sud faţă de satul Moftinu Mic – reşedinţa comunei.

  În anul 1968 are loc ultima reorganizare administrativă importantă în urma căreia comuna Moftin dobândeşte forma în care se găseşte şi în prezent. În actuala structură administrativă, comuna Moftin este alcătuită din opt sate, după cum urmează: Moftinu Mic – reşedinţa comunei, Moftinu Mare, Domăneşti, Sînmiclăuş, Istrău, Ghirolţ, Ghilvaci şi Ghilvaci Gară. Denumirea satului provine de la fostul hram al bisericii medievale, Sf. Nicolae. Din actuala biserică-sală cu tavan plat doar contraforturile şi sanctuarul poligonal pot lăsa impresia unui edificiu moştenit din perioada gotică. Biserica a primit forma pe care o are şi azi în urma transformărilor efectuate pe parcursul secolelor XVIII–XIX. Clopotul a fost realizat în anul 1913.

  În satul Moftin se află trei Cămine culturale situate în satele Moftinu Mic, Moftinu Mare şi Domăneşti. În fiecare an, în prima duminică a lunii iulie se sărbătoreşte Ziua comunei, organizându-se manifestări culturale, întâlniri cu fii satului şi o slujbă bisericească. Alte obiceiuri şi datine locale se manifestă cu ocazia următoarelor sărbători: sărbătoarea Crăciunului, Anul Nou, Boboteaza, sărbătoarea Paştilor, Sângiorz, Sânziene, Rusalii, Sfânta Marie Mare, Sfântul Nicolae (Miculaş).

  Privitor la îmbrăcămintea şi costumaţia locuitorilor comunei, în special pentru zilele de sărbătoare este caracteristic costumul modern, zis ,,nemţesc”.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE