More


  Gând curat Poliţiei la ceas aniversar!

  - Advertisement -

  Înainte de a aşterne pe o smerită coală de hârtie câteva gânduri despre o importantă categorie de oameni – fii ai neamului românesc – poliţiştii din judeţul nostru, privesc atent calendarul ortodox unde stă scris cu roşu “Buna Vestire” exact în 25 martie, când Poliţia devine un vestitor de grai şi simţire românească pentru tot neamul nostru. Poliţia noastră, sărbătorită acum, nu cu mare fast, chiar dacă n-a participat la Revoluţia din 1848, este chemată de Dumnezeu să fie prezentă la descătuşarea neamului românesc din decembrie 1989. I-am întâlnit atunci şi acum pe baricadele dreptăţii şi demnităţii, a adevărului şi bunului simţ!

  Activitatea Poliţiei şi Jandarmeriei transmite importante mesaje în favoarea păstrării demnităţii şi unităţii naţionale româneşti, păstrarea ordinii şi disciplinei, a respectării legilor ţării şi cel faţă de aproapele, în general a bunului simţ! Poliţia noastră, prin tot ce face, aduce o contribuţie deosebită la scrierea istoriei actuale a unui atât de greu încercat spaţiu transilvan. Şi astăzi se scriu pagini fierbinţi de istorie, care, peste timp, coroborate cu alte evenimente petrecute în spaţiul nostru strămoşesc, vor contribui la punerea în lumină a frământatei istorii româneşti. Obligaţiile poliţiştilor nu-s nici astăzi întru odihnă şi aceştia răspund cu promptitudine, cu fermitate pentru liniştea de zi cu zi a populaţiei. Ei, poliţiştii, ştiu bine că sunt în slujba poporului şi, aşa cum spunea IPS Justinian: “Poporul este suveran!”, ei acţionează cu toată fiinţa lor spre binele acestuia, că doar sunt fiii multor oameni de nădejde, taţi, bunici şi străbunici, care au pus piatra de temelie a acestui prezent. Poliţia noastră a rămas şi rămâne una din cele mai importante voci în societate şi, mai ales, în judeţul nostru, judeţ de graniţe, cu multe probleme cu mult mai importante decât alte judeţe.

  Sunt sigur că Poliţia noastră, frate de neam şi credinţă cu poporul român, rămâne pe mai departe un luptător pentru întărirea credinţei strămoşeşti şi a neamului nostru românesc!

  Am cunoscut de-a lungul activităţii mele foarte mulţi poliţişti, unii fiindu-mi elevi, cu părinţi poliţişti, şefi cu grade înalte în poliţie, oameni care merită felicitări pentru frumoasa şi utila activitate de-a lungul anilor în care au slujit poporul. Este un moment potrivit pentru a felicita lucrătorii din Poliţie şi Jandarmerie, luptători pe baricada adevărului, pentru cauza apărării verticalităţii şi demnităţii naţionale. Ei manifestă un adevărat cult pentru personalităţile neamului românesc, pentru imn, pentru drapel, pentru ziua naţională!

  Aş dori ca, în primul rând, după şcoală, ei să folosească mai des substantivul “patrie” şi toate derivatele, să-l simtă şi să-l trăiască, în toată existenţa lor: mândrie, ţinută, vocabular, prestanţă, demnitate şi profesionalism. Toţi învăţăm toată viaţa, aşa că nu-i ruşine să învăţăm lucruri utile pentru bunul mers al activităţii fiecăruia, oriunde ar munci! Sunt în Poliţie şi în Jandarmerie oameni de mare valoare, talente care fac cinste instituţiei, care aduc cuvinte de laudă Poliţiei. Sunt în Poliţie oameni care, pe lângă munca de succes, fac lucruri ieşite din comun. Am scris despre Sorin Avram din Craidorolţ, poliţist care a realizat un muzeu cu 4000 de obiecte, muzeu lăudat de televiziune pe plan judeţean şi naţional. De Ziua Poliţiei, îl felicităm noi, televiziunea şi ziarul! Nu cu mult timp în urmă poliţistul Sorin Copciac din Cehal a lansat un reuşit volum de versuri admirat de peste o sută de oameni de valoare din judeţ, fiind felicitat de televiziune şi presă, vorbindu-se despre el la editurile mari din România! Felicitări poliţistule-poet!

  Am dat doar două exemple, dar să ştie lumea că în Poliţie sunt atâtea talente, atâţia oameni ce nu trebuie marginalizaţi, ci încurajaţi! Ţara câştigă şi se îmbogăţeşte cu ei! Şi în Poliţie trebuie să fie cineva cu astfel de responsabilităţi! Trebuie să spun că Poliţia nu-i numai cea de la circulaţie şi începând cu şefii şi până la cel mai mic grad să fie la activităţile din judeţ, să-i cunoască poporul pe care-l slujeşte. Numai aşa vor câştiga respectul pe care, de fapt, îl merită.

  Sunt sincer! Vreau mult de la Poliţie pentru că poate! La ceas de sărbătoare doresc acestora sănătate, rezultate cu aceeaşi ardoare pentru dreptate, adevăr şi iubire de neam şi ţară! Poporul pe care-l slujiţi, să devină cel mai apropiat prieten! N. Stănescu spunea: “A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger!”. La mulţi ani!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img