More


  Medieşul-Aurit, una dintre cele mai frumoase comune din județul Satu Mare

  - Advertisement -

  Comuna Medieşul-Aurit este situată în Câmpia Someşului Inferior( pe malul drept al râului Someş), în partea de est a judeţului Satu-Mare, la o distanţă de 21 km de municipiul Satu-Mare şi se întinde pe o suprafaţă de 103,28 kmp. Altitudinea la care este situată comuna este cuprinsă între 115-160 m deasupra nivelului mării. Comuna Medieşu-Aurit se află pe malul drept şi în lunca râului Someş. Din punct de vedere administrativ comuna se compune din următoarele sate: Medieşul-Aurit – centrul administrativ, Româneşti, Băbăşeşti, Potău, Iojib, Medieş-Râturi, Medieş-Vii.Forma de relief predominantă este câmpia. Câmpia a apărut ca urmare a retragerii Mării Pontice, iar vânturile au purtat mâlul care a rămas la suprafaţă şi a fost depus sub formă de loess şi luturi colorate. Câmpia este străbătută de râul Someş, care în perioadele cu precipitaţii produce inundaţii. Un astfel de fenomen a avut loc în anul 1970 şi a afectat satele Potău şi Băbăşesti. Câmpia Someşului Inferior mai prezintă din loc în loc pâlcuri de pădure, resturi ale fostelor păduri care acopereau întreaga zonă.Locuitorii comunei se ocupă cu agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului şi cu comercializarea produselor de balastieră.Aici se poate vizita:

  -Rezervaţia arheologică “Cuptoarele dacice de la Medieşu Aurit”, situată într-un peisaj feeric, la o altitudine de 160 de metri, pe malul drept al râului Someş şi la doar 35 de kilometri de Satu-Mare.

  -Castelul medieval “Lonia” construit de Sigismund Lonyai.Dintre esenţele lemnoase existente în pădurea Româneşti se remarcă: frasinul, alunul, părul sălbatic, salcâmul, stejarul, fagul. Vegetaţia bălţilor şi mlaştinilor este reprezentată în special de rogozuri înalte. Cele mai frumoase plante din flora spontană sunt laleaua pestriţă şi narcisa albă. Laleaua pestriţă o găsim în păşunile şi fâneţele naturale, iar narcisele albe le întâlnim în pădurea Româneşti şi la poalele dealurilor din Medieş-Vii.

  Fauna din zona comunei Medieşu Aurit a suferit în ultimul timp mari modificări. În pădurea Româneşti şi Medieş-Vii întâlnim animale precum: mistreţul, lupul, vulpea, iar în zona de câmpie, rozătoarele. Dintre păsări, întâlnim: raţe, gâşte, ciocănitori, bufniţe. În râul Someş trăiesc peşti precum: crapul, somnul, plătica, mreana. Dintre reptile amintim: vipera în pădurile dinspre Livada, iar din grupa amfibienilor remarcăm broasca de mlaştină.Investitorilor li se acordă reduceri de taxe şi impozite conform legii.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img