More


  ATENȚIE! Impozitele și taxele locale, MAJORATE, la Satu Mare. Cu cât CRESC aceste taxe

  =

  Impozitele și taxele locale pentru anul 2020 vor crește la Satu Mare. Consilierii locali sătmăreni vor avea de dezbătut, în cadrul ședinței de mâine, proiectul de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020. Dacă își vor da girul, impozitele și taxele locale pentru anul viitor vor crește, în medie cu aproape 5%.

  Explicația DITL

  Conform expunerii de motive formulate de Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) a municipiului Satu Mare, valoarea impozitelor și taxelor locale vor fi indexate cu un procent obligatoriu de 4,6%.

  ”Se propune ca, la nivelul Municipiului Satu Mare, nivelurile impozabile, impozitele și taxele locale, precum și amenzile care au fost stabilite pentru anul 2019 să fie indexate cu procentul obligatoriu de 4,6%, așa cum precizează art.491 din Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare , toate celelalte prevederi rămânând nemodificate.

  Referitor la incidența în cauză a art. 491 alin. 1, respectiv indexarea sumelor aferente oricărui impozit sau taxă stabilită pe baza unei anumite sume în lei, în funcție de rata inflației pentru anul fiscal anterior, este de precizat faptul că, întrucât rata inflației pentru anul 2018 are o valoare pozitivă, respectiv 4,6% conform Institutului Național de Statistică, în cazul oricărui impozit sau taxă locală care constă într-o anume sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei, este obligatoriu ca sumele respective să fie indexate cu procentul comunicat, de 4,6%.

  În ce privește segmentul facilităților fiscale, se propune ca pentru anul 2020 să fie menținute cele care au fost aprobate pentru anul 2019.

  O neadoptare a hotărârii privind indexarea impozitelor și taxelor locale va obliga municipiul Satu Mare ca, începând cu anul 2020, să aplice nivelurile maxime prevăzute de codul fiscal pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale”, se arată în documentul citat.

  Ce înseamnă aceste creșteri

  Impactul aplicării indexării de 4,6% asupra veniturilor din impozite și taxe ale bugetului local în cazul principalelor impozite va fi în cuantum de 1.371.120 lei.

  Astfel, la impozitul pe teren, creșterea veniturilor este estimată la 278.463 lei pentru anul 2020, prin aplicarea indexării, de 278.463 lei. În cazul persoanelor fizice se va înregistra o creștere a debitelor cu suma de 127.084 lei (conform simulării efectuate pe baza de date la 11.02.2019) în cazul terenului situat în intravilan , având categoria teren cu construcții. În cazul persoanelor juridice se va înregistra o creștere a debitelor cu suma de 102.272 lei (conform simulării efectuate pe baza de date la 11.02.2019) în cazul terenului situat în intravilan , având categoria teren cu construcții.

  În cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, ca urmare a efectului aplicării indexării cu indicele de inflație de 4,6%, se estimează o creștere a debitelor cu suma de 501.349 lei (conform simulării efectuate pe baza de date la 11.02.2019). În cazul persoanelor fizice, debitul total va crește cu suma de 284.956 lei, iar în cazul persoanelor juridice, debitul total va crește cu suma de 216.394 lei.

  Decizia aparține consilierilor locali

  Pentru ca aceste proiecte să intre în vigoare este nevoie, însă, și de acordul consilierilor locali sătmăreni. Aceștia se vor reuni mâine în ședință și vor dezbate, pe lângă acest proiect de hotărâre, alte 30 de proiecte de hotărâre.

  Cele mai importante ar putea fi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Nou din municipiul Satu Mare”, dar și în Centrul Vechi, precum și cele referitoarea la înființarea unor noi piste de biciclete în municipiul Satu Mare.

  Mai jos, prezentăm anexele cu privire la majorările de impozite și taxe locale.

  ———————————————————————————————————————–

  T A B L O U L

  cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile

  care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al municipiului Satu Mare

  în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

   

  1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale

   

  CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
  Art. 457 alin. (1)

  Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020
  0,1184% 0,1184 %
  Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         – lei/m² –
   

   

   

  Tipul clădirii

   

  VALORILE  STABILITE

  PENTRU ANUL 2019

  VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
  Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă
  Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
  A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  

  1.013

   

  608

   

  1.059,60

   

  635,97

  B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

  304

   

  203

   

  317,99

   

  212,34

  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  

  203

   

  178

   

  212,34

   

  186,19

  D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

  127

   

  76

   

  132,84

   

  79,50

  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020
  Art. 458 alin. (1)

  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

  0,7% 0,7%
  Art. 460 alin. (1)

  Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele

  juridice

  0,2% 0,2%
  Art. 460 alin. (2)

  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice

  1,3% 1,3%
  Art. 462 alin. (2)  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit impozitul, se acordă o bonificaţie de : 10% 10%

   

   

   

  CAPITOLUL  III  –  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

  Art. 465 alin. (2) Impozitul / taxa pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții                                            – lei/ha –
  Zona în cadrul localității

   

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
  0 I II III IV V 0 I II III IV V
  A

   

  x x 7652 x x x x x 8003,99 x x x
  B

   

  x x 5338 x x x x x 5583,55 x x x
  C

   

  x x 3379 x x x x x 3534,44 x x x
  D

   

  x x 1786 x x x x x 1868,16 x x x

   Art. 465 alin. (4)  Impozitul /taxa pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții                 – lei/ha –

  Nr.

  crt.

                          Zona

   

  Categoria

  de  folosință

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

   

  A B C D A B C D
  1 Teren arabil 29 22 20 16 30,33 23,01 20,92 16,74
  2 Pășune 22 20 16 14 23,01 20,92 16,74 14,64
  3 Fâneață 22 20 16 14 23,01 20,92 16,74 14,64
  4 Vie 47 36 29 20 49,16 37,66 30,33 20,92
  5 Livadă 54 47 36 29 56,48 49,16 37,66 30,33
  6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 29 22 20 16 30,33 23,01 20,92 16,74
  7 Teren cu ape 16 14 9 0 16,74 14,64 9,41 0
  8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție 4 corespunzator localitatii Rangul II
  Art. 465 alin. (7)   Impozitul /taxa pe teren amplasat în extravilan                                                                                                                                                                  – lei/ha –

  Categoria de folosință

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  1

  Teren cu construcții 32 33,47

  2

  Teren arabil 51 53,35

  3

  Pășune 29 30,33

  4

  Fâneață 29 30,33

  5

  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56 58,58

  5.1

  Vie până la intrarea pe rod 0 0

  6

  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 59,62

  6.1

  Livadă până la intrarea pe rod 0 0

  7

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 17 17,78

  7.1

  Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0

  8

  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7,32

  8.1

  Teren cu amenajări piscicole 35 36,61

  9

  Drumuri și căi ferate 0 0

  10

  Teren neproductiv 0 0
  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6), care pentru municipiul Satu Mare, zona A este de 2,4.

   

  Art. 467 alin. (2)

  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit impozitul se acordă bonificația de :

  PROCENT STABILIT DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  PROCENT STABILIT DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  10% 10%

   

   

   

  CAPITOLUL IV  –  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

  Art. 470 alin. (2)  

     

  Nr.

  crt.

  Mijloace de transport cu tracțiune mecanică NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
  I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
  1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 9 9,41
  2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 10 10,46
  3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 19 19,87
  4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 73 76,36
  5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 146 152,72
  6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 307,52
  7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26,15
  8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 31 32,43
  9 Tractoare înmatriculate 19 19,87
  II. Vehicule înregistrate
  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  1. Vehicule cu capacitate cilindrică – lei/200 cm3 -* – lei/200 cm3 -*
  1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 5,23
  1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 7,32
  2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 102 lei/an 107
   

   

  * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

   

  Art. 470 alin. (3)

  Procent de reducere a impozitului asupra mijloacelor de transport hibride

  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020
  100% 100%

   

   

   

  Art. 470 alin. (5)      

   

   

   

  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)
  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
  I două axe
  1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 144 0 149
  2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 144 401 149 413
  3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 401 563 413 581
  4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 563 1274 581 1315
  5 Masa de cel puțin 18 tone 563 1274 581 1315
  II 3 axe
  1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 144 252 149 259
  2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 252 516 259 532
  3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 516 670 532 691
  4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 670 1033 691 1066
  5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1033 1604 1066 1656
  6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1033 1604 1066 1656
  7 Masa de cel puțin 26 tone 1033 1604 1066 1656
  III 4 axe
  1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 670 679 691 701
  2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679 1060 701 1094
  3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1060 1683 1094 1737
  4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1683 2497 1737 2577
  5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1683 2497 1737 2577
  6 Masa de cel puțin 32 tone 1683 2497 1737 2577

   

   

   

   

   

   

  Art. 470 alin. (6)     

   

  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)
  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute alte sisteme de suspensie pentru axele motoare Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate
  I 2 + 1 axe
  1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
  2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
  3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 65 0 67
  4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149 67 154
  5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 349 154 360
  6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 349 451 360 465
  7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 814 465 840
  8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 814 1427 840 1473
  9 Masa de cel puțin 28 tone 814 1427 840 1473
  II 2 + 2 axe
  1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 326 144 336
  2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 326 535 336 552
  3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 786 552 811
  4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 786 949 811 979
  5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 949 1557 979 1608
  6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1557 2161 1608 2231
  7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2161 3282 2231 3388
  8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2161 3282 2231 3388
  9 Masa de cel puțin 38 tone 2161 3282 2231 3388
  III 2 + 3 axe
  1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1721 2394 1776 2472
  2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2394 3253 2472 3359
  3 Masa de cel puțin 40 tone 2394 3253 2472 3359
  IV 3 + 2 axe
  1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1520 2111 1569 2310
  2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2111 2919 2179 3014
  3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2919 4318 3014 4458
  4 Masa de cel puțin 44 tone 2919 4318 3014 4458
  V 3 + 3 axe
  1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 865 1046 892 1079
  2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1046 1563 1079 1613
  3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1563 2486 1613 2567
  4 Masa de cel puțin 44 tone 1563 2486 1613 2567

   

   

  Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote

   

   

  Masa totală maximă autorizată

  NIVELURILE STABILITE

  DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2019

  NIVELURILE STABILITE

  DE CONSILIUL LOCAL

  PENTRU ANUL 2020

  Impozit – lei – Impozit – lei –
  a. Până la 1 tonă, inclusiv 10 10
  b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 35 37
  c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 53 55
  d. Peste 5 tone 65 68
  Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă

   

  1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 23
  2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 60
  3. Bărci cu motor 213 223
  4. Nave de sport și agrement 568 594
  5. Scutere de apă 213 223
  6. Remorchere și împingătoare: X X
  a) până la 500 CP, inclusiv 567 593
  b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 921 963
  c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.417 1482
  d) peste 4000 CP 2.267 2371
  7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 185 194
  8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X
  a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 185 194
  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 284 297
  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 497 520
  Art. 472 alin. (2)      

  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de până la data de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit impozitul, se acordă bonificația de                                                 

  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020
  10% 10%

   

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img