More  “Partida de șah” a Strategiilor electorale

  Eu cred că succesul în alegeri constă în faptul că un bun strateg știe să anticipeze, la fel ca într-o partidă de şah, care sunt dorințele reale existente în mințile oamenilor și „mişcările” inamicului. În spatele unei strategii eficiente dintr-o campanie electorală pot sta ascunse: nenumărate studii realizate în plan social, o gândire analitică flexibilă, experienţa de viaţă, informaţiile veridice proaspete aduse de „iscoade”, dar şi acel „ceva” dăruit de bunul Dumnezeu.

  Trebuie să precizez faptul că nu oricine poate să fie un bun strateg, în sensul că uneori facem concesii în defavoarea noastră pentru că-l considerăm foarte bun „organizator” pe unul din „sânul partidului” . Nu trebuie să ne alegem echipa în mod superficial, numai pentru ca să nu supărăm pe unii prieteni de-ai noştri, chiar dacă aceştia nu au o „gândire sclipitoare” și acel „har” de la Dumnezeu. Dialogul și răbdarea de a-l asculta pe celălalt sunt alte două „formule” strategice extrem de importante. Orgoliul și egoismul nu pot duce la nimic bun, mai ales în campania electorală. În final, ne mirăm de ce am pierdut anumite „bătălii” importante sau de ce nu au fost aplicate cu succes strategiile noastre șubrede. Trebuie să ai simţul detaliului şi a situaţiei de ansamblu, în acelaşi timp, pentru a putea viza strategia perspectivei electorale. Nu poţi să câştigi alegerile dacă nu ai strategi bine pregătiţi, care trebuie să lucreze în echipă. „Observatorii” trebuie să culeagă informaţii concrete în ceea ce priveşte „mişcările inamicului”, pentru a putea decoda strategia sa, oricât de „populistă”, denigratoare şi imprevizibilă ar fi aceasta. Procesul de culegere a informaţiilor, de ultimă oră, trebuie să rămână mereu deschis pentru că dinamica „atacurilor” electorale iscate de inamic are un caracter cameleonic.

  Un alt element important în elaborarea unei strategii eficiente este „sondajul de opinie”, real şi nepărtinitor, realizat printre alegători, în mod repetat, de către strategii isteți ai partidului şi nu de „terţe persoane” îndoielnice. Sondajele au menirea de a afla viziunile şi strategiile aferente de la toţi cei implicaţi în confruntările existente pe tărâmul spaţiului electoral. Chiar dacă unele observaţii rezultate sunt dure, ele trebuie luate în considerare pentru că în acest fel se pot emite judecăţi de valoare corecte. În urma acestora pot fi întreprinse acţiuni concrete defensive pentru dispersarea, pe cât posibil, a efectelor negative. „Cultivarea” inteligentă a imaginii candidaților și ofertele lor atractive fac parte din arta strategiei.

  O altă coordonată definitorie, necesară pentru elaborarea unei strategii de succes, este aceea legată de cunoaşterea aprofundată a „durerilor” şi aspiraţiilor emise cu dezinvoltură de către semenii noştri, care se află în diferite situaţii de viaţă, fie din țară, fie din Europa. Nu trebuie să ţinem seama „de care parte a baricadei politice” se află aceştia. Chiar şi duşmanii au dorinţe comune cu ale noastre. „Calul troian” poate fi extrem de eficient, dacă ai strategi buni, care deţin câte ceva şi din arta teatrală. Chiar şi în interiorul echipei putem „scormoni” pentru a afla „pulsul gândirii” indivizilor. În această muncă de cercetare, necesară în vederea elaborării unei strategii riguroase, şi cea mai neînsemnată informaţie poate fi definitorie deoarece: „buturuga mică (poate) răstoarnă caru’ mare” sau: „de la tot prostu’ poţi învăţa câte ceva!”. Niciodată nu trebuie „subestimate” anumite informaţii, chiar dacă unele par ridicole, dar care pot avea un impact eficient asupra minţii alegătorilor.

  „Bătăliile” pentru schimbările postelectorale, inspirate din realităţile vieţii cotidiene, trebuie gândite din mers cu amendamentele aferente. Sunt necesare aceste modificări, acolo unde este cazul, pentru ca să nu te „nimicească” pe tine înainte de a câştiga alegerile sau chiar şi după victorie. Toate aceste informaţii, selectate şi verificate, ar trebui analizate în echipă. Gândirea analitică este esențială! În final, vor putea fi luate deciziile eficace de „luptă şi apărare”. Nu trebuie să uităm de „viteza de reacţie” a echipei. În permanenţă trebuie să existe o gândire flexibilă pentru ca echipa să poată lua decizii „în regim de urgenţă” cu aplicabilitate imediată, conform schimbărilor, care au loc în permanenţă pe „câmpul de bătălie” al spaţiului electoral. Replicile bine fundamentate trebuie să fie adresate, într-un limbaj comun, electoratului şi NU concurenților politici. Dacă veţi câştiga simpatia publicului atunci victoria în alegeri va fi asigurată, pentru că: „Unde există unitate, există întotdeauna victorie” – Publius Syrus – poet latin.

  Dumitru Ţimerman

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE