More


  Economia județului, pe plus

  =

  Chiar dacă sunt mulți cărora nu le vine să creadă, economia județului Satu Mare este pe plus în acest an. Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică (DJS) Satu Mare, în luna ianuarie, economia județului nostru a exportat mai mult decât a importat. În această situație, și rata de absorție a șomerilor a crescut.

  Un plus de aproape 140 de mii de euro
  Balanţa comercială pe devize convertibile (determinată în preţuri FOB/CIF) a înregistrat în prima lună a anului 2019, un excedent de 138 mii euro. Cu alte cuvinte, valoarea exporturilor a fost mai mare decât valoarea importurilor cu aproape 140 de mii de euro.

  Ce am exportat și unde
  În activitatea de comerţ exterior, exporturile pe devize convertibile s-au cifrat, în luna ianuarie 2019, la 84.105 mii euro în preţuri FOB. Pe grupe de mărfuri, structura acestora se prezintă astfel: maşini şi echipamente 35,8%, materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 16,4%, mobilier şi produse diverse 12,3%, materiale textile şi articole din acestea 6,8%, mijloace de transport 6,7%, metale comune şi articole din metal 4,3%, încălţăminte 4,0%, produse vegetale 2,7%, produse alimentare, băuturi şi tutun 2,4%, grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 2,3%.

  Pe ţări partenere la export, cele mai importante pieţe de desfacere sunt: Germania (33,7% din totalul exporturilor aferente primei luni a anului 2019), Ungaria (15,4%), Franţa (10,0%), Italia (5,5%), Polonia (5,1%), Olanda (4,0%), Marea Britanie (3,4%).

  Ce am importat și de unde
  Importul de mărfuri al agenţilor economici cu sediul în judeţul Satu Mare a însumat, în aceeaşi perioadă, 83.967 mii euro în preţuri CIF.

  Ca structură, importurile sunt formate din: maşini şi echipamente 39,5%, metale comune şi articole din metal 11,3%, materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 10,8%, mijloace de transport 9,5%, materiale textile şi articole din acestea 3,8%, produse ale industriei chimice 3,6%, animale vii şi produse animale 3,4%, produse alimentare, băuturi şi tutun 3,1%, articole din piatră, ipsos şi ciment 2,7%, produse vegetale 2,3%.

  În ierarhia partenerilor comerciali privind importul din lina ianuarie 2019, pe primul loc se situează Germania (35,8% din totalul importurilor), urmată de Ungaria (16,9%), Italia (9,8%), Polonia (7,0%), Franţa (4,2%), Olanda (4,0%), Austria (2,3%), Cehia (2,2%), Danemarca (2,2%)..

  Numărul șomerilor, în scădere
  Numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia judeţeană pentru ocupare şi formare profesională era la sfârşitul trimestrului I 2019 de 3811 persoane, în scădere cu 843 persoane (-18,1%) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Din numărul total al şomerilor 91,6% aveau nivel de instruire primar şi fără studii, gimnazial sau profesional (92,2% la sfârşitul lunii martie 2018), iar 43,9% erau femei (44,8%). Rata şomajului la sfârşitul primului trimestru al anului în curs era de 2,6%, în scădere cu 0,6% comparativ cu cea de la sfârşitul perioadei corespunzătoare a anului precedent şi la același nivel cu cea de la sfârşitul anului 2018.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img