More


  ANUNȚ. Se pot depune cererile pentru AJUTOARELE de ÎNCĂLZIRE. Unde găsiți FORMULARELE

  - Advertisement -

  Primăria Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare aduce la cunoștința sătmărenilor că se pot depune cereri şi declaraţii pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei de către persoanele a căror venituri sunt în limita plafonului de 750 lei pe membru de familie (vechiul plafon era 615 lei/membru de familie).

  Cererile se depun la sediul D.A.S, str. Ilișești nr. 4, după următorul program: luni – joi, între orele 08.30 – 13.30. Pentru acordarea ajutorului de încălzire începând cu luna noiembrie, cererile se depun până în 15 octombrie.

  Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, precum și lista actelor justificative solicitate se pot accesa la următorul link: http://www.satu-mare.ro/…/se-depun-cererile-pentru-ajutoare…

  Acte pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaz/lemne/energie electrică

  Acte privind locuinţa:
  – copii xerox: contract de vânzare cumpărare, extras CF din anul 2015 până în prezent, contract de închiriere, contract de comodat (pentru case este obligatoriu extras CF din anul 2015 până în prezent);
  – copiii care nu sunt proprietari pot beneficia de subvenţie dacă prezintă declaraţie de la notar în care părinţii, proprietari ai locuinței în care domiciliază copiii lor, declară că sunt de acord să primească subvenţie la încălzire;

  Acte privind familia:
  – copii xerox după actele de identitate ale membrilor familiei din care să rezulte că aceştia au domiciliul la adresa unde solicită subvenţia;
  – copie xerox după certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, certificat de deces al soţului, după caz;
  – copii xerox după certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
  – hotărâre judecătorească sau a comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentului copilului la
  o familie sau persoană, după caz;
  – hotărâre judecătorească de instituire a tutelei;

  Acte privind veniturile:
  – adeverinţă de venit cuprinzând salariul net + valoarea tichetelor de masă din luna anterioară depunerii cererii (se specifică și dacă nu sunt bonuri de masă);
  – declaraţie pe propria răspundere (formular tip eliberat de SPAS) a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile;
  – cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna OCTOMBRIE 2019;
  – cupon indemnizaţie de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
  -cupon sau extras de cont alocaţie de stat şi indemnizaţii: maternitate, handicap, plasament etc.

  Acte privind deţinerea unor bunuri:
  – copie xerox talon de înmatriculare pentru autoturism, motorete, motociclete, scutere, sau dovada radierii autovehicului;
  IMPORTANT: Proprietarii de autoturisme, motorete, motociclete, scutere, cu o vechime mai mică de 10 ani NU beneficiază de subvenţie la încălzire, cu excepţia autovehiculelor adaptate pentru persoane cu handicap. Proprietarii de 2 autoturisme/motociclete sunt excluşi de la acordarea subvenţiei de încălzire a locuinţei.

  Alte acte:
  – factură gaz/energie electrică din anul 2019, după caz

  ORICE MODIFICARE ÎN COMPONENŢA FAMILIEI/VENITURILOR/ ALTOR BUNURI DEŢINUTE TREBUIE ANUNŢATĂ ÎN MAXIM 5 ZILE LA S.P.A.S. SATU MARE!  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img