More


  Chemare la vreme de primejdie mare!

  =

   


  Către toți păstorii de suflete și cei 520.000 de credincioși ortodocși din
  Episcopia Maramureșului și Sătmarului

  Privind cu mare îngrijorare la tabloul morții, pe care COVID – 19 îl amplifică înspăimântător în fiecare zi în lume, prin răpirea de vieți omenești, în special a celor mai vulnerabili, părinții noștri în vârstă și bunicii noștri rugători, înțelepți și veghetori ai satelor și comunităților noastre, care prin experiența lor de viață și povara anilor pe care-i poartă, sunt lumină pentru noi și tezaur uman viu;

  Căutând cu luare aminte și cercetând măsurile duhovnicești pe care le adoptau Părinții Bisericii lui Hristos în vremuri de pericole, molime și boli, am luat hotărârea să instituim pe teritoriul canonic al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului post aspru cu ajun pentru zilele de miercuri și vineri, a fiecărei săptămâni, de acum și până la Sfintele Paști, pentru preoții și monahii din Eparhie, care oricum săvârșesc cu ajun Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la ceas de seară, precum și pentru tot poporul dreptcredincios, care înțelege primejdia ce ne înconjoară și dorește să ne asculte și să ne urmeze.

  De asemenea, în fiecare zi din postul ce a mai rămas, la ceas de Vecernie se va citi, la ora 17.00, în genunchi, de către ierarhi, preoți și monahi, în fața Sfântului Altar, purtând epitrahilul la gât, iar de către credincioși în casele lor, în fața icoanei Mântuitorului, cu candela aprinsă sau la lumina lumânării, Canonul de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea pe care a trimis-o în teritoriu Sfânta Patriarhie.

  Îndemnându-vă ca în toate zilele, de acum până la Sfintele Paști, să țineți postul rânduit de Sfinții Părinți ai Bisericii și să rostiți rugăciunile pe care le aveți în evlavie, veniți să facem din vremea care a mai rămas până la Sfânta Înviere pocăință adevărată pentru păcatele noastre și ale întregii lumi, cu nădejdea că Dumnezeul milei, al îndurărilor și al iubirii de oameni își va îndeplini făgăduința făcută poporului său la II Cronici 7, 13-14.

  „De voi încuia cerul și nu va fi ploaie, de voi porunci lăcustei să mănânce țara, sau voi trimite vreo boală molipsitoare asupra poporului Meu și se va smeri poporul Meu, care se numește cu numele Meu, și se vor ruga și vor căuta fața Mea, și se vor întoarce de la căile lor cele rele, atunci îi voi auzi din cer, le voi ierta păcatele lor și le voi tâmădui țara”.
  Încrezători că Dumnezeu ne va asculta cererile și Hristos-Domnul ne va dărui prin mijlocirile Maicii Sale și Mama noastră a tuturor, Sfintele Paști cu Lumina sfânta și comuniune euharistică și ne va aduna împreună, să cântăm cu bucurie și credință „Hristos a Înviat”, așa cum nu am făcut-o nicicând în viața noastră, în așa fel încât cerul și pământul să fie cuprinse de cutremurul de care a fost cuprinsă cetatea Ierusalimului de Florii, care cânta la intrarea Domnului triumfal „Osana, Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului”, să rostim cu umilință:
  „Dumnezeule milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește!”
  Așa să ne ajute Dumnezeu!
  Baia Mare,
  20 martie 2020

  † IUSTIN

  Episcopul Maramureşului şi Sătmarului

  Rugăciune
  la năprasnica moarte de boli molipsitoare

  Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, izvorul cel nesecat al îndurărilor, noianul cel nepătruns al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al îndelungatei răbdări şi al bunătăţii, Care aduci multe feluri de bătăi şi de răni asupra neamului omenesc spre folosul lui prin marea Ta iubire de oameni, pentru ca neînfrânarea şi pornirea noastră spre păcat, fiind stăpânită ca de un frâu de frica Ta cea dumnezeiască, să nu se pornească împotriva chipului cel dumnezeiesc, nici să batjocorească firea cea aleasă a sufletului nostru, opreşte, Te rugăm, această armă ascuţită şi neaşteptată a morţii, adusă asupra firii noastre, ca să nu ne împuţinezi mai mult decât pe toate neamurile, nici să ne dai spre batjocură vrăjmaşilor celor care lucrează cu mintea şi celor care lucrează cu simţurile. Sau pustiit cetăţile, sau stricat târgurile; praznicele cele sfinţite şi slujbele şi frumuseţea cântărilor dumnezeieşti, în bună parte, au tăcut; case frumoase şi mari, după cum zice Scriptura, au pierit şi nu este cine să locuiască în ele. Frică şi cutremur a venit peste noi şi negura întunecată a acestei morţi înfricoşătoare nea acoperit pe toţi. Nu apucăm, Stăpâne, noi rudele să jelim pe cei răposaţi, precum este obiceiul, că a şi venit sfârşitul nostru, şi căutăm pe alţii care să ne jelească, şi suntem daţi aceleiaşi gropi de obşte. Noi cei vii şi văzuţi nu mai socotim că suntem vii, de frica acestei bătăi înfricoşătoare; nu ne mai încredem nici în noi înşine, bănuind fiecare din noi că are în sine semnul şi rana morţii şi, înainte de moarte, cumplit de frica morţii murim. Aceasta este plata răutăţii noastre; acesta este sfârşitul cel cuvenit faptelor noastre viclene şi necurate; acestea sunt isprăvile cele rele ale desfrânării, ale nedreptăţii şi ale călcării noastre de jurământ; acest şarpe cu trei capete, înfigând în noi dinţii săi cei veninoşi, nea adus această stricăciune şi această moarte, după cum zice Scriptura: pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Pentru care nu putem nici ochii minţii săi ridicăm, nici să ne rugăm curat ca să dobândim mila Ta, fiecare din noi fiind apăsat de greutatea cugetului ca de nişte obezi de fier. Dar nu ne părăsi pe noi cu totul şi, pentru numele Tău cel sfânt, nu strica aşezământul Tău, ca să nu fim lipsiţi de vremea pocăinţei şi a întoarcerii, noi ticăloşii. Ştim că şi această bătaie de moarte cu iubire de oameni ai aduso pentru că, de multe ori făgăduind pocăinţă şi de multe ori minţind, neam osândit spre tăiere ca şi smochinul cel neroditor. Dar mai ai încă răbdare ca un lucrător iubitor de oameni, Care nu voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu; Cel care ai poruncit ca de şaptezeci de ori câte şapte să iertăm păcatele fraţilor; Care poţi din pietre tari şi neroditoare să ridici fii lui Avraam, pentru că numai Ţie sunt cu putinţă toate cele ce sunt la oameni cu neputinţă, Stăpâne, Iubitorule de oameni. Ca şi prin noi în neam şi în neam să se slăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img