More


  ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4. Documentul OFICIAL integral

  =

  ORDONANȚA MILITARĂ
  nr. 4 din 29.03.2020
  privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

  🔴Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în
  exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00
  dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum
  tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de
  deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar
  special destinat.
  (2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se
  prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să
  cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul
  deplasării, data și semnătura.
  (3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei,
  este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura
  nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei.
  Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în
  acest scop.
  (4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  🔴Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de
  strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe
  militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a
  facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul
  orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de
  vârstă.
  (2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

  🔴Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără
  aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform
  prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de
  asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi
  obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu
  carantinarea lor.
  (2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate
  în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor
  Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și
  regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate
  să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
  (3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  🔴Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii
  autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4
  tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre
  curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii
  COVID-19:
  a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
  b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se
  gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
  c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile
  administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.
  (2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se
  materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport
  marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe
  propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.
  (3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de
  aeronave și personalului navigant.
  (4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

  🔴Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de
  izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces
  persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea
  funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor
  naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor
  specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție,
  producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice
  necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță
  cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul
  instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
  (2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage
  răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
  (3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

  🔴Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de
  dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe
  raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor
  și alte spații comune.
  (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

  🔴Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației
  publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la
  cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din
  sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul
  cadrelor medicale sau al familiilor acestora.
  (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

  🔴Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică,
  gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste
  nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar
  diminuate în funcție de cerere și ofertă.
  (2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
  Monitorul Oficial al României, Partea I.

  🔴Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare,
  comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes
  public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale
  și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice
  sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp
  suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.
  (2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată
  radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică
  din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica
  în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”
  (3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
  Monitorul Oficial al României, Partea I.

  🔴Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări
  Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN1
  și
  Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul
  Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru
  avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor
  medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru
  tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
  (2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
  Monitorul Oficial al României, Partea I.

  🔴Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul
  navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară
  fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-
  19, impuse de Ministerul Sănătății.
  (2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime,
  sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție
  stabilit de Ministerul Sănătății.
  (3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
  Monitorul Oficial al României, Partea I.

  🔴Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020
  privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial
  al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3),
  cu următorul cuprins:
  „(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3
  persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

  🔴Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor
  prezentei ordonanțe militare:
  a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile
  prevăzute la art.1;
  b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și
  poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;
  c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția
  locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice
  locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;
  d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura
  prevăzută la art.5;
  e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
  Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.
  (2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea
  disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27
  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările
  ulterioare.
  (3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate
  contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța
  de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

  🔴Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al
  României, Partea I.
  (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,
  prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre
  conținutul prezentei ordonanțe militare.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img