More


  Școala sătmăreană la răscruce: 1945-1948

  - Advertisement -

  În toamna anului 1944 trecerea frontului pe teritoriul județului Satu Mare a influențat negativ procesul de învățământ. Unele școli au avut de suferit de pe urma bombardamentelor aeriene și a luptelor terestre. Spre exemplu, clădirile școlilor congregației Sf. Vincențiu de Paul au avut nevoie de reparații în valoare de aproape un milion de lei. La Școala Industrială Superioară (azi Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”), clădirea atelierelor a fost grav avariată, ca de altfel și acoperișul clădirii principale. Atelierele de aici nu vor fi pe deplin funcționale până în anul școlar 1949-1950. Grav afectat de bombardamente a fost și localul Liceului ,,Doamna Stanca”.

  Ardealul de Nord-Vest, cedat în 1940 Ungariei, în urma Dictatului de la Viena, era sub control sovietic, deşi, conform Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, autoritatea urma să revină „Comisariatului român pentru administrarea regiunilor eliberate ale Transilvaniei”, creat la 10 octombrie 1944. La nivel local, şi judeţean, cu acordul sovieticilor, administraţia era realizată de instituţii provizorii. Nici în Satu Mare situaţia nu stătea altfel, autorităţile române nefiind admise. Prefectul judeţului şi primarul oraşului Satu Mare erau maghiari, fiind numiţi de comandamentul militar sovietic. Practic, URSS condiţiona instaurarea administraţiei civile româneşti de numirea unui guvern dominat de comunişti. După instalarea guvernului Petru Groza, la 6 Martie 1945, pe data de 9 martie autorităţile sovietice acceptă restabilirea administraţiei româneşti în Ardealul de Nord-Vest. Şantajul reuşise.

  În anul școlar 1944-1945 doar puţine şcoli din județ şi-au deschis cursurile (printre acestea Liceul „Mihai Eminescu” în februarie 1945 și școlile de la Satu Mare ale congregației vincentine). În mare parte personalul didactic nu revenise din refugiu, având în vedere situaţia haotică a nord-vestului Transilvaniei din octombrie 1944 până în martie 1945 . De exemplu, în plasa Oaș, pentru anul școlar 1945-1946 erau prevăzute 63 posturi de învățători, dar au putut fi ocupate doar 54. Din această cauză unele școli nu s-au deschis (Bixad – secția maghiară și cea din Călinești-Coca). Școlile din Bixad – secția maghiară, Coca și Aliceni nu au funcționat nici în anul școlar 1946-1947.

  Iată în continuare mărturia unui om al școlii, reputatul profesor Gheorghe Cosma, elev în acea perioadă : ,,Pentru românii din Satu Mare, şcolile în limba română reprezentau una din marile probleme. Trecuse un trimestru şi încă în ianuarie nu funcţiona aici nicio şcoală românească. Ministerul Învăţământului îl împuternicise pe protopopul greco-catolic dr. Ioan Dragomir (viitor episcop în clandestinitate), cu redeschiderea şcolilor româneşti, prin intermediul preoţilor greco-catolici, în toate satele judeţului. La sate, demararea activităţii era mai simplă, elevii, sub îndrumarea preoţilor din diverse localităţi, reluându-şi activitatea. La oraş, lucrurile au mers mai greu, din motivele prezentate. Sub îndrumarea protopopului unit, dr. Ioan Dragomir, toată suflarea românească din Satu Mare, de religie greco-catolică (nu se făcea deosebire între ortodocşi şi catolici, căci toţi erau români), a hotărât să se facă tot ce e posibil spre a redeschide măcar Liceul Mihai Eminescu. Un număr de vreo 40 de intelectuali s-au întâlnit, ca într-o conspiraţie, la o consfătuire, în Librăria Şuta, unde au stabilit, cu storurile trase şi cu uşa încuiată, ce aveau de făcut. … În privinţa cadrelor didactice, s-a hotărât la acea consfătuire, să se demareze anul şcolar cu cadrele existente, făcându-se apel la intelectualii în măsură să preia, voluntar, munca la catedră. Cadrele didactice au fost recrutate deci dintre avocaţi, medici, ingineri, preoţi, dar şi dintre studenţii care nu se reîntorseseră încă la facultăţi. … La începutul lui februarie 1945, Liceul Mihai Eminescu, şcoală cu limba de predare română, îşi deschidea porţile, numărul şcolarilor ajungând la o cifră impresionantă în numai trei zile.”

  Cele mai multe școli s-au redeschis în toamna anului 1945, având mari dificultăți din pricina clădirilor avariate, lipsei personalului didactic, a manualelor și mobilierului școlar, a lemnelor de foc. Spre exemplu cursurile la Liceul Industrial de Fete au fost reluate la începutul lui decembrie 1945, în vechiul sediu (aceeași clădire cu a Liceului Teoretic de Fete ,,Doamna Stanca”), care era însă impropriu desfăşurării acestora, fiind avariat în timpul războiului. La toate acestea s-a adăugat lipsa lemnelor de foc, fapt care a făcut ca şcoala să fie închisă între 8 ianuarie şi 1 februarie 1946. Această situaţie nu era însă singulară, majoritatea şcolilor întâmpinând aceleaşi probleme. De exemplu, Liceul Industrial de Băieţi, în iarna anului următor, din cauza lipsei lemnelor de foc, a suspendat cursurile teoretice, elevii făcând doar practică în acest interval. Tot aici, la ferestrele sălilor de clasă erau puse scânduri, din lipsă de sticlă. Coridoarele școlii, în iarna anului școlar 1946-1947 au fost pline de zăpadă.

  Probleme cu localurile de școală existau și în mediul rural. În Ambud, primăria a închiriat o cameră de la un localnic mai înstărit, în acea încăpere urmând să funcționeze Școala Primară de Stat în anul școlar 1946-1947. În Dănești (azi în județul Maramureș), școala era nevoită să funcționeze în localul dispensarului medical ,,din lipsa unui alt local mai corespunzător” și în anul școlar 1947-1948. În adunarea generală a Comitetului Școlar Județean din 7 iulie 1947, prezidată de prefectul dr. Mihai Șuta, se ridicau următoarele probleme: – colonia Crișeni nu avea local pentru școală; – în colonia Decebal localul școlii nu era terminat; – în Iojib o casă expropriată urma să servească drept local pentru școală; – în Terebești-Aliza nu exista local pentru școală; – multe alte școli solicitau ajutoare pentru finalizarea lucrărilor la școli, reparații, mobilier etc.

  Unii cetățeni, lipsiți de domiciliu, în urma vitregiilor războiului, au intrat în conflict cu autoritățile școlare și administrative, utilizând spațiul locativ al unor școli. Așa s-a întâmplat la Livada, unde în toamna anului 1946, autoritățile au înființat o Școală de Agricultură. Aceasta ocupa conacul Vecsey și urma să utilizeze ca bază didactică ferma și livada acestuia. În conac și anexele acestuia locuiau 38 de persoane, care stânjeneau procesul didactic și chiar amenințau elevii. Împotriva acestora Judecătoria Mixtă Satu Mare pronunțase ordine de evacuare, care nu fuseseră puse în practică nici în 20 decembrie 1946. Problema persista încă în 2 mai 1947, când Prefectura Satu Mare trimitea o adresă către directorul școlii în care întreba dacă cetățenii fuseseră evacuați din spațiile alocate școlii. De asemenea, se interesa pe la cine s-a împrăștiat inventarul din castel și fermă. Ilustrativ pentru mentalitățile epocii este următorul citat: ,,Cine, unde și prin ce mijloace lansează zvonuri dăunătoare școalei (că la școală se vor strânge copii pentru a fi duși în Rusia, că va veni contele, că Ministerul nu va face școală etc.)”. O altă problemă a acelei perioade a fost cea a elevilor care își întrerupseseră cursurile din cauza războiului. Atât în anul școlar 1945-1946, cât și în cel următor, în școli au revenit elevi aflați în această situație. Prin derogări de la minister s-a acceptat ca aceștia să susțină examene de diferență pentru a-și echivala unul sau mai mulți ani de studiu.

  Sursa: Radu David – SATU MARE STUDII ȘI COMUNICĂRI XXXV/II

  Nicolae Ghişan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img