More


  Convocator Ardealul SA

  - Advertisement -

  CONVOCATOR

                  Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 18.12.2020, în temeiul art. 117 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990 și al Actului constitutiv

  CONVOACĂ

  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 12.02.2021, la ora 12:00, la sediul societății din Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.01.2021, reprezentând data de referință pentru această Adunare.

  În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 13.02.2021, ora 12:00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

  Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

  1. Promovarea acțiunii pentru angajarea în solidar a răspunderii membrilor Directoratului și ai Consiliului de supraveghere pentru daunele cauzate societății, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicată;
  2. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție în numele societății;
  3. Aprobarea datei de 5.03.2021, ca dată de înregistrare.

  Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea datei ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

  Carei, 11.01.2021                                              PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI,                                                                      NUNA SIMONA  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img