More


  Condiţiile în care sătmărenii pot solicita pensie pentru limita de vârstă

  - Advertisement -

  Conducerea Casei Județene de Pensii Satu Mare informează care sunt condițiile pentru a solicita pensie de limită de vârstă în acest an și care sunt actele necesare. Precizăm că, în acest an pot solicita pensie de limită de vârstă femeile născute în intervalul septembrie 1959 – martie 1960, în funcție de luna de naștere, precum și bărbații care împlinesc în acest an 65 de ani, respectiv cei născuți în anul 1956.

  De asemenea, pot solicita pensie de limită de vârstă și persoanele născute înaintea anilor specificați, dacă nu au solicitat până la această dată pensie de limită de vârstă cu condiția să aibă stagiului minim de cotizare. Reamintim faptul că, persoanele pot solicita pensie de limită de vãrstă doar dacă un stagiul minim de cotizare respectiv vechime în muncă de minim 15 ani. Persoanele care nu au stagiul de cotizare minim necesar pot cumpăra vechime încheind un contract de asigurare cu Casa Judeteană de Pensii, în baza OUG 163/2020, fapt care se poate realiza până în data de 1 septembrie 2021. Specificăm faptul că, vârstele standard de pensionare, stagiile complete şi stagiile minime de cotizare și pot fi consultate în Anexa 5 din Legea 263/2010. În luna martie a.c. existau în municipiul Satu Mare: 3420 de persoane cu vârsta cuprinsã între 50-55 de ani; 6743 de persoane cu vârsta cuprinsă între 55-60 de ani; 4718 de persoane cu vârsta cuprinsă între 60-65 de ani; 2782 de persoane cu vârsta cuprinsă între 65-70 de ani și 2579 persoane aflate în pensie de limită de vârstă peste 70 de ani.
  Documentele necesare pentru solicitarea pensiei de limită de vârstă sunt următoarele: cerere (formular tipizat exitent pe site-ul instituției: ); carnet de muncă (original și copie); adeverințe în original și copii xerox de pe următoarele acte: buletin, certificat de naștere și căsătorie; livret militar(dacă este cazul), diplomă de facultate (+foaia matricolă), sentință de divorț (dacă este cazul). În cazul persoanelor cu studii superioare, dacă din actele pe care le dețin nu rezultă forma de învățământ și durata studiilor, pentru valorificarea acestei perioade la stabilirea pensiei, aceștia trebuie să prezinte o adeverință în original eliberată de universitatea pe care au absolvit-o, din care să rezulte forma de învățământ și durata studiilor.
  Menționăm faptul că, pentru a fi valorificate la stabilirea pensiei, adeverințele cu sporuri sau vechimi trebuie să fie întocmite corect, cu respectarea prevederilor art. 124 din H.G. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare ale prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. De asemenea, pentru reducerea vârstei de pensionare, în cazul în care persoana a realizat stagiu de cotizare în grupă de muncă iar acesta nu este înregistrat sau nu este înregistrat corect în carnetul de muncă, persoana trebuie să prezinte adeverință în original emisă de angajatori sau de deținătorii legali de arhivă pe perioada respectivă. ,,Recomandăm solicitanților să transmită cererea și acte necesare pentru stabilirea pensiei de preferat prin poștă, pentru a se evita timpii de așteptare, având în vedere numărul mare de solicitanți,, a declarat directorul instituției, domnul Cristian Soponoș. Vă facem cunoscut că, potrivit Institutului Național de Statistică pensia medie anuală pentru limită de vârstă a fost în anul 2020 : 1743 de lei.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img