More


  Modalități prin care profesorii pot crește interactivitatea la ore

  - Advertisement -

  Abordarea hibridă de învățare a influențat deschiderea cadrelor didactice spre noi instrumente și tehnici de predare. Asta înseamnă, implicit, un pas înainte spre o educație modernă ce înglobează tehnicile învățământului clasic și este completată de un suflu digital nou. Procesul educațional se transformă într-o adevărată experiență de învățare interactivă, apropiată de elevi și eficientă, pentru profesori.

  La origine, termenul grecesc pentru „a educa” era un cuvânt care are în el rădăcina „ritm”. Așadar, a educa pe cineva însemna „a-i da ritm”, „a-l pune în regularitate a mersului.” Extrapolând, am putea afirma că omul needucat merge haotic, merge împiedicat”.
  Această identificare a educației cu ritmul care-l așază pe omul cu pas sigur într-o dinamică a coerenței este esențială. Educația înseamnă ritm: în conduita verbală (realizată prin cuvânt), paraverbală (accente, intonație, pauze) sau nonverbală (gesturi, poziția corpului, direcția privirii). Interactivitatea în dialog ține de ritmul acesta al procesului didactic.

  Clasa viitorului nu este doar despre a deține tehnologii noi, ci mai ales despre a le folosi la adevărata valoare

  „Contextul acesta pandemic ne-a obligat să diversificăm în activitatea online metodele de interactivizare a elevilor. Orele susținute în fața unui ecran au avut nevoie de o anumită vibrație, de reacții la activitatea profesorului. O cercetare realizată (încă din perioada mai-iunie 2014) de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, unitate conexă a Ministerului Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice relevă faptul că elevii își doresc ore interactive, mai multe activităţi practice, recreative și sportive și reclamă „excesul de autoritate al profesorului” și modul neatractiv de predare a disciplinelor, preponderent bazat pe noţiuni teoretice. Numeroase platforme educaționale, aplicații și instrumente (Microsoft Office 360, aplicația Teams, Google Classroom, Livresque, Adservio, Kinderpedia, eTwinning, WAND.education, MyKoolio etc.) oferă posibilitatea de a crea, edita, publica, gestiona cărți electronice și pot fi utilizate pentru elaborarea de lecții interactive.

  Practic, lecțiile pot fi concepute în așa fel, încât pentru a trece la etapa următoare, elevul trebuie mai întâi să rezolve, de pildă, o sarcină, deci e un factor implicat și activ în demersul didactic. Platformele permit crearea de grupuri și clase, alocarea și corectarea temelor, programarea lucrărilor de control, urmărirea progresului elevilor sau cuprind, în esență, un catalog electronic. Platformele au modul de video-conferință integrat, așadar elevii pot deveni parteneri în procesul educativ de însușire a cunoștințelor și de formare a competențelor.„ afirmă Alina Dragoș director al Colegiului Național „Ioan Slavici”

  Metode interactive de învățare

  „Odată cu reîntoarcerea la predarea față în față, profesorii sunt expuși unei noi provocări: abordarea educaţiei, prin promovarea unor metode didactice interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii.

  Problema principală este aceea de a găsi formele, mijloacele, procedeele şi strategiile, pentru a realiza un învăţământ capabil să trezească la viaţă, într-o măsură şi mai mare forţele creatoare ale elevilor şi să angajeze la învăţătură întregul potenţial al acestora.

  O serie de metode interactive ne sprijină în acest sens; folosite cu chibzuință, cu o calibrare atentă între rigoare bine temperată și libertate a exprimării, ele pot fi rodnice. Un lucru esențial trebuie însă avut în vedere: metodele moderne de predare, care își propun să dezvolte abilitățile de comunicare ale elevilor sunt cronofage. Sunt utile, dezvoltă gândirea și analiza beneficiarului educației, dar au un risc major: examenele noastre naționale nu sunt întrutotul în concordanță cu acest tip de abordare.„ mai adaugă doamna profesoară Alina Dragoș.

  Profesorii abordează tehniciargumentative și diferite modele de structuri

  Unii dintre elevii sătmăreni s-au reîntors în bănci fie timizi, afectați de singurătate, fie apatici, rupți puțin de ritmul alert al acumulării de cunoștințe din vremile trecute, dar cu toate acestea, profesorii încearcă să le stărnească interesul, curiozitatea, abordând la ore modele de structuri și tehnici argumentative în comunicare pentru a-i ajuta să se deschidă, să își depășească temerile, insă se confruntă cu diverse probleme.

  ”În ce privește orele de limba și literatura română, este vorba de exemplu, de sărăcie lexicală, dublată de lipsa abilităților analitice, acestea regăsindu-se, probabil, și în „bagajul” elevilor din viața de zi cu zi. Dacă cele din urmă le putem, într-o oarecare măsură, dezvolta, prin muncă susținută pe text, oră de oră, prin exerciții de gândire, vocabularul nu se poate dezvolta decât prin lectură și aceasta presupune efort individual. În zadar faci cu elevul exerciții de vocabular; el nu va reține termenii decât dacă îi valorifică în diferite contexte; limbajul este un proces al gândirii și, mai întâi, se dezvoltă limbajul interior, abia după aceea, exprimarea exterioară (orală sau scrisă).  Să nu mai vorbim de felul în care lectura dezvoltă orizontul de cunoaștere: câte cărți citești, atâtea vieți trăiești!” declară Alina Dragoș

   

  ”Nimic nu poate compensa întrutotul munca individuală a elevului”

  Acasă elevii accesează materiale suport pentru o anumită tematică, un link web, un document sau un videoclip, însă la școală, ei rezolvă exerciții sau îndeplinesc anumite sarcini, cu profesorii la îndemână, pregătiți să le răspundă la orice întrebare.

  „Așadar, cu toate strategiile didactice, după orice model educațional, vă asigur că nimic nu poate compensa întrutotul munca individuală a elevului. Ne dorim să fim empatici, îi putem susține, îi putem invita să comunice, să se integreze din nou între zidurile școlii în colectiv. Dar e o stradă cu două sensuri; e necesar un schimb de replici interconectate semantic între profesor și elev.„ afirmă Alina Dragoș pentru Gazeta de Nord Vest  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img