More


  PROIECT. Proiectul european pentru aprovizionarea cu produse apicole din microregiunea Someș-Codru s-a finalizat și cu brandul „Delicatese Codrenești”

  - Advertisement -

  Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru (GAL Microregiunea Someș-Codru) a organizat, vineri 14 mai, în incinta Căminului cultural din Valea Vinului, conferinţa de închidere a proiectului “COOPERARE PENTRU DEZVOLTAREA PIEŢEI LOCALE PRIN INTEGRAREA LANŢURILOR SCURTE DE APROVIZIONARE CU PRODUSE APICOLE DIN MICROREGIUNEA SOMEŞ-CODRU, JUDEŢUL SATU MARE”, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 16.4. La acest eveniment au participat: Radu Cristea – primarul comunei Valea Vinului; Bratosin Adrian Paul – director executiv al GAL Microregiunea Someș-Codru; Buzilă Ciprian Marius – apicultor; Bogdan Oancea – preşedintele Federaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale din România, producători apicoli, colaboratori, reprezentanţi ai presei şi alţi invitaţi. Implementarea acestui proiect european s-a derulat pe o perioadă de 2 ani, iar execuţia acestuia a început în luna martie 2019. Bugetul proiectului s-a ridicat la suma de 100.176 euro şi a avut o finanţare nerambursabilă de 84.428 euro, de la Uniunea Europeană şi Guvernul României.

  PARTENERII de nădejde ai implementării proiectului
  În deschiderea conferinţei, primarul Radu Cristea a adresat felicitări reprezentanţilor Asociaţiei GAL Microregiunea Someș-Codru, producătorilor apicoli, colaboratorilor şi tuturor celor care s-au implicat în implementarea acestui proiect european destinat promovării şi valorificării produselor apicole. Bratosin Adrian Paul – director executiv al Asociaţiei GAL Microregiunea Someș-Codru – s-a referit în mod pozitiv la partenerii care s-au implicat în vederea definitivării acestui proiect, iar apoi a prezentat realizările care au rezultat în urma implementării acestui proiect.

  PARTENERII: Asociaţia GAL Microregiunea Someș-Codru, în calitate de lider de parteneriat şi coordonator al proiectului, a elaborat strategia de dezvoltare în baza căreia au putut fi atrase fonduri nerambursabile în microregiune. Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoş” din Satu Mare, prin intermediul căruia s-a realizat o campanie educaţional-promoţională pentru conştientizarea tineretului asupra unui stil de viaţă sănătos, a importanţei albinei pentru mediu şi a produselor apicole pentru o alimentaţie sănătoasă. De asemenea, în cadrul Colegiului economic s-au elaborat conceptul şi designul pentru marca DELICATESE CODRENEŞTI, care a fost înregistrată ulterior şi la nivel european. Un alt partener de nădejde a fost şi va rămâne Pensiunea agroturistică BRISE, reprezentată de Olah Viorica, din comuna Medieşu Aurit, care reprezintă un punct de prezentare de tip showroom pentru produsele apicole locale promovate prin intermediul proiectului. Un parteneriat trainic, similar cu cel din Medieşu Aurit, s-a înfiripat şi cu Pensiunea POPASUL CODRULUI din Homoroade. În vederea implementării cu succes a proiectului s-au implicat şi producătorii apicoli: Ardelean I. Ionel Radu din Satu Mare, Buzilă Ciprian Marius din Valea Vinului şi Tivadar I. Rodica Floare din Satu Mare.

  Beneficiile reale ale proiectului destinat promovării produselor apicole, finalizat şi cu brandul DELICATESE CODRENEŞTI
  Obiectivul principal al acestui proiect a fost promovarea produselor apicole obţinute de către membrii parteneriatului şi comercializarea acestora prin intermediul lanţurilor scurte alimentare şi a pieţelor locale. În vederea atingerii obiectivului proiectului, partenerii au întreprins următoarele activităţi: aşadar, s-a creat brandul propriu, DELICATESE CODRENEŞTI, care a fost înregistrat ca marcă comunitară; pentru o mai bună valorificare a produselor apicole în pieţele alimentare sau la diverse târguri, a fost achiziţionat un automobil tip magazin, dotat cu un raft de prezentare a produselor apicole. De asemenea, a fost achiziţionat şi un chioşc tip căsuță din lemn, care este deja amplasat în Piaţa de alimente nr. 1 din Satu Mare, destinat comercializării produselor apicole obţinute de membrii parteneriatului. Au fost organizate, şi se vor mai organiza: diverse acţiuni de promovare a produselor apicole şi a conceptului de produs local; evenimente pe tema marketingului şi alte activităţi specifice pentru creşterea vizibilităţii şi competitivităţii pieţei locale deservite de lanţul scurt de aprovizionare cu produse apicole. Pentru promovarea produselor apicole online, a fost creată o pagină de facebook şi un site de prezentare şi comercializare a produselor apicole obţinute de membrii parteneriatului: www.delicatesecodrenesti.ro. Livrarea produselor apicole (miere, propolis, polen etc.) se face gratuit.

  Aprecieri şi perspective optimiste pentru apicultori
  În cadrul conferinţei, producătorul apicol Buzilă Ciprian Marius a menţionat faptul că rezultatele acestui proiect au fost şi sunt foarte benefice şi că s-a ajuns la un nivel mai ridicat în ceea ce priveşte pieţele de desfacere a produselor apicole. În finalul conferinţei, Bogdan Oancea – preşedintele Federaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale din România – a apreciat în mod pozitiv modul în care s-a implementat acest proiect şi i-a felicitat pe organizatorii evenimentului şi partenerii care au manifestat interes pentru extinderea şi diversificarea modalităţilor de aprovizionare şi valorificare a produselor apicole. În acest context, domnia sa a mai precizat că există discuţii cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii în vederea demarării unor iniţiative legislative pentru promovarea produselor tradiţionale locale şi implicit a celor apicole. În viitor, vor avea loc şi o serie de discuţii cu membrii Comisiei pentru agricultură din cadrul Senatului României, în ceea ce priveşte: reaşezarea legăturilor comerciale dintre producători şi comercianţi; modul de redactare a contractelor şi beneficiile de care ar trebui să aibă parte producătorii dacă se asociază pentru a crea branduri…Federaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale va susţine sub toate formele legale avantajele asocierii producătorilor locali, promovarea produselor locale tradiţionale, dar şi în ceea ce priveşte educarea consumatorului pentru a recunoaşte calitatea produselor oferite online.

  Nu uitaţi!, brandul DELICATESE CODRENEŞTI vă aşteaptă cu oferta tradiţională pe site-ul: www.delicatesecodrenesti.ro. Livrarea produselor apicole (miere, propolis, polen etc.) se face gratuit. ,,Toate produsele apicole, având marca DELICATESE CODRENEŞTI, sunt obţinute în zona de Codru a judeţului Satu Mare, respectând codurile bunelor practici agricole, aspect important nu numai pentru sănătatea consumatorilor, ci şi pentru protecţia mediului…”(Partenerii).

  Dumitru Țimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img