More


  Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

  - Advertisement -

  Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

  Obictivul specific este : Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici ( 55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

  Durata proiectului este de 50 luni (23.05.2019 – 31.07.2023), iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața muncii.

  În cadrul proiectului prin ANOFM se derulează măsurile active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

  Valoarea totală a proiectului este de 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.

  Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

  Rezultate ale proiectului înregistrate în perioada 23 mai 2019 – 31 mai 2022 :

  • 2233 persoane cu dizabilități incluse în grupul țintă care au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;

  • 484 persoane cu dizabilități care au primit un loc de muncă, din care pentru 181 se finanțează subvenții conform art.80 și art.85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

  • 896 vouchere eliberate;

  • 286 vouchere decontate;

  • 896 angajamente ale beneficiarilor de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului incheiate;

  • Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispositive assistive și tehnologii de acces, actualizată,disponibilă pe site-ul www.anpd.gov.ro, incluzînd, în present, un număr de 28 furnizori;

  • 744 de audiențe telefonice acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin care pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare, care sunt instituțiile cărora se pot adresa etc.

  Tinerii peste 18 ani care nu au îndeplinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află în sistemul de educație (tineri non NEETs).

  Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă sau direcțiilor generale de asistență sociale de protecția copilului unde au domiciliu pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

  Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANPDPD (www.andp.gov.ro) sau site-ul ANOFM (www.anofm.ro).  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img