More


  Buget rectificat la Satu Mare

  - Advertisement -

  În urma ședinței de joi a Consiliului Local, Bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022 a fost rectificat la nivelul sumei 515.344.599 lei, din care: 258.227.273 lei la Secţiunea de funcţionare; 257.117.326 lei la Secţiunea de dezvoltare.

  Influențele propuse la partea de venituri, Secțiunea de funcționare a Bugetului local al municipiului Satu Mare se prezintă după cum urmează:

  • Suplimentarea cu suma de 5.000 lei a poziției ”Impozitul pe spectacole”, urmare a depășirii plafonului aprobat în buget,

  • Diminuarea cu suma de 3.454.454 lei a vărsământului din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare a bugetului local.

  În ceea ce privește partea de cheltuieli din cadrul Secțiunii de funcționare a Bugetului local al municipiului Satu Mare influențele propuse se prezintă după cum urmează:

  La acest capitolul învățământ s-a dispus o majorare cu suma de 2.159.454 lei a titlului Cheltuieli cu bunuri și servicii, influență repartizată după cum urmează: Majorarea cu suma de 1.959.454 lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, modificare solicitată de către Biroul Finanțare și Administrare Unități de Învățământ prin adresele nr. 37.118/04.07.2022, respectiv nr. 41.277/22.07.2022,; Majorarea cu suma de 200.000 lei a fondurilor alocate creșelor din municipiu, în baza adresei Direcției Municipale Creșe Satu Mare nr. 1.818/06.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 38.034/07.07.2022.

  La capitolul cultură, recreere, religie, a fost aprobată o majorare cu suma de 1.000.000 lei a titlului Transferuri către instituții publice. Suma va fi alocată Centrului Cultural G.M. Zamfirescu în baza adresei nr. 1.205/15.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 39.910/15.07.2022.

  Totodată se propune utilizarea sumei de 70.000 lei pentru organizarea unui exercițiu de inundații-evacuare, organizat de Asociația Multisilva în cadrul Proiectului ”PROFOUND”, Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar, în colaborare cu orașul Vásárosnamény din Ungaria, eveniment ce va avea loc pe raza municipiului Satu Mare în data de 30.08.2022. Suma va fi utilizată din disponibilul aprobat la titlul Cheltuieli cu bunuri și servicii, subcapitol Acțiuni cu caracter internațional.

  Cu privire la Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse la cheltuieli de capital este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Având la bază cele prezentate mai sus înaintăm Consiliului local al municipiului Satu Mare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022, cu propunere de aprobare.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img