More

  Un model de a sărbători: “Album aniversar – 2014”

  Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” trăieşte intens şi, prin trecutul acestuia, trăieşte alături de generaţiile care s-au perindat şi de-a lungul anilor se reîntâlnesc în îndrăgita lor şcoală. Promoţia 1964, cu o frumoasă imagine în spaţiul sătmărean, cu gând la neam, la religie, la istorie şi mai ales la o limbă, s-au adunat în conţinutul Logosului rostit din adâncul inimilor. Pentru cei prezenţi, viaţa a învins, iar optimismul din ei şi-a spus cuvântul, uitând de tristeţile vremii şi de îngrijorările zilei, făcând din întâlnirea la 50 de ani de la absolvire mai mult decât un cântec al fericirii.

  Organizatorii acestei importante manifestări din viaţa unei brave promoţii au fost ei, absolvenţii din 1964, care au pregătitit o carte cu totul neromanţată, mai mult decât o broşură, care în cele 135 de pagini îşi derulează cele mai importante aspecte ale vieţii de elevi, întâlnirile de-a lungul anilor, întâmplări de aducere aminte, frumoasele gânduri despre excelenţii lor profesori. Acest “Album aniversar” la 50 de ani face din promoţia 1964 una din cele mai reuşite prin izbânzile eroilor în viaţă. Se cuvin alese cuvinte de laudă coordonatorilor: ing. Augustin şi ing. Mihai Cârlan, care se dovedesc cu atâta suflet şi ataşament faţă de colegii ce formează promoţia 1964, dovadă grăitoare fiind cartea minunată editată la SC Tiparg SA din Piteşti, în condiţii grafice de excepţie. Ce cuprinde acest “Album aniversar” la jumătate de secol de la absolvire? În primul rând eroii, pe viu, arată şi se comportă ca minunaţi colegi, bucuroşi de revedere, dornici să afle unul despre altul din “secretele” păstrării lor atât de viguroşi. În preambul , Costea aduce aspecte ale oraşului Satu Mare, pentru amintirile, cred neşterse, cu clădiri memorabile, unele de-a dreptul istorice, de patrimoniu: Dacia, bisericile trainice, catedrale, sinagoga, trenul cu aburi, tramvaiul, fabrica fraţilor Princz, străzi, cazarma, statui, centrul vechi al oraşului, Casa Albă, podul “Decebal”, până la centrul nou cu Palatul Administrativ, sediul BRD, teatrul, o serie de şcoli, spitalul, poşta, farmacia numărul 7, aeroportul, monumentele etc. Un capitol aparte este dedicat poetului nepereche Mihai Eminescu, nume purtat cu cinste până azi de instituţia care i-a făcut adevăraţi oameni pe cei care au absolvit-o. În 18 pagini îl prezintă pe Eminescu ( viaţă, activitate, perioade ale creaţiei). Foarte frumos se trece la tot ce înseamnă azi renumitul Colegiu Naţional “M. Eminescu”, refăcut total sub directa zbatere a actualului director Ioan Pop, harnic, bun profesor şi organizator, căruia îi poate mulţumi, alături de noi, şi această frumoasă promoţie 1964.

  În 22 de pagini se prezintă colegiul ( istoric, corpurile de clădiri, arhitectură, bibliotecă şi un tabel cu date cronologice importante în existenţa şcolii).

  Capitolul memorabil “Profesori şi elevi” atrage atenţia oricărui cititor neavizat, deoarece face cunoştinţă cu o suită de dascăli ce-au rămas şi rămân în rândul elitei învăţământului sătmărean. Amintim valoroasa familie Cozma Gheorghe şi Rozalia, Ghiţescu, Poroliseanu, Cavaşi, Sâmpetreanu, Dimitriu, Mecea, Biga, Beltechi, Mazurec, Ciurdăreanu, Gyurkan, Pârvan, Biro, Donos, Both, Georgescu etc. Sunt prezentate tablourile de absolvire ale claselor, cu directorii, profesorii, dirigintele şi clasa, cu un motto adecvat şi anul revederii. Ce frumos! Impresionante sunt fotografiile cu aspecte din viaţa colectivelor de elevi, cu diriginţii, cu amintirile despre şcoală, cu grupuri de elevi în diferite ipostaze. Atrage atenţia “Numărul matricol” semnat de Mihai Cârlan din clasa a XI-a E, cu uniforma şcolară, cu număr propriu, cu regulamentul de comportare în şcoală şi în afara ei. Este prezentat dirigintele clasei lui, prof. Hauler Ernest, cu corespondenţa acestuia cu clasa, cu omagiul adus acestuia. Aspectele cuprind muncile efectuate de elevi la recoltarea porumbului, excursii, practică, petreceri, ora de chimie cu prof. Sâmpetreanu. Cartea aduce aspecte din întâlnirile care au avut loc în 1974, 1984, 1989,1994, 1999 (cu renumitul profesor de matematică-fizică Gavril Cavaşi – 35 de ani de la absolvire). Multe dintre întâlniri au avut loc la frumosul şi unicul restaurant “Mioriţa” cu renumitul “Salon Alb”, unde s-au regăsit şi în 15 mai 2014.

  Sunt sigur că “ Albumul aniversar” al promoţiei 1964 va rămâne pentru mulţi din eroii lui un imn adevărat închinat colegialităţii şi prieteniei, ca într-o inimă de unitate şi simţire aleasă ce se păstrează până la sfârşitul vieţii. Au demonstrat aceşti absolvenţi că au rămas prieteni, căci prietenia adevărată ţine cât viaţa! Vă admir pe toţi care aţi răspuns “prezent” la a 50-a aniversare de la absolvire şi vă doresc sănătate, bucurii şi multe întâlniri, ele fiind atât de necesare din an în an!

  Teodor Curpaş

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE