More

  “PR versus Jurnalism”

  Mi-a căzut în mână o carte, socot eu, de mare interes, semnată de Julia Szambolics, asist.univ. la Departamentul de Jurnalism al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, de la renumita Universitate clujeană “Babeş-Bolyai”.

  Autoarea are o experienţă de 6 ani, dar prin lucrarea sa “PR versus Jurnalism” (influenţe bilaterale) demonstrează o maturitate demnă de invidiat. Diploma ei de licenţă în jurnalism şi cea de master în relaţii publice demonstrează perfect că această lucrare – teză de doctorat – o prezintă perfect pe autoarea Julia Szambolics. M-a impresionat prefaţa semnată de prof. univ. dr. Delia Balaban, care apreciază activitatea de cercetare a autoarei pe perioada doctoratului, pe care o numeşte cu mândrie “colega noastră”. Se vede clar că doamna profesoară Delia Balaban o cunoaşte bine pe autoare, vâzându-i mersul ascendent pe linia academică şi tocmai de aceea a acceptat să-i prefaţeze cartea. Ce frumos şi ce mândrie pentru autoarea cărţii! Răsfoind cu atenţie lucrarea mi-am dat seama că este scrisă într-un stil ce oferă multor cititori posibilitatea de a fi înţeleasă. Mai mult, cartea poate constitui o sursă bibliografică pentru cei care se încumetă să abordeze o astfel de temă, zic, pretenţioasă. Aici sunt abordate o serie de probleme teoretice, care vizează jurnalismul, o serie de probleme legate de relaţiile publice dând şi sugestii de-a dreptul originale.

  Cu demnitate, autoarea atacă amplasarea jurnalismului în societatea media a zilelor ce le trăim, căutându-i locul şi rolul. În lucrare sunt abordate teoriile privind jurnalismul, urmate de latura practică, cea a interviului cu diferiţi specialişti.
  În cele 257 de pagini, autoarea îşi organizează materialul în 6 capitole, încât ele sunt apoi structurate pe subcapitole. Dacă primul capitol “Perspective teoretice asupra jurnalismului şi relaţiilor publice” cuprinde 7 subcapitole, atunci explicaţiile, comentariile, definiţiile relaţiilor publice şi ale profesiei de jurnalist atrag atenţia şi unui cititor neavizat. La fel capitolul al doilea “Raportul dintre comunicatorii profesionişti. Abordări empirice” atrage atenţia asupra metodelor şi procedeelor întâlnite ca modele economice de piaţă, de reinterpretări în acţiunile comunicative şi până la teoria determinării. Sunt prezentate, chiar cu un interes incitant, cercetări din Europa şi SUA, din România şi, de ce nu, din Germania, în mod special. Şi după acest capitol sunt fixate nişte concluzii pentru orice jurnalist. Mi s-a părut interesant capitolul “Ştirea şi comunicatul de presă – caracteristici şi asemănări”. De aici am reţinut concepte privind teoriile despre selecţia ştirilor şi a tot ce înseamnă informaţie. Îmi dau perfect seama de importanţa selecţiei evenimentelor, lucrând la un important trust (Nord Vest TV şi Gazeta de Nord-Vest), iar materialul acestei cărţi lucrare de doctorat poate fi un sprijin şi un ghid cu mare utilitate.

  Se abordează în lucrare modalităţile de a lucra acum, în era digitală, în care rolul jurnalismului creşte vertiginos. Sigur, sunt subliniate relaţiile cu organizaţiile de ştiri, cu uneltele specialistului în relaţii publice. Restul capitolelor abordează probleme vizând cercetarea cu rezultatele ei, concluziile privind aceste cercetări.
  Surpriza o formează şi anexele din finalul lucrării, cu temele cele mai mediatizate, cu modelul comunicatului de presă, adică lucruri practice pentru jurnalişti. Ele nu sunt intangibile, nu sunt nici fixe, ci sunt permisibile, putând interveni fantezia şi spontaneitatea jurnalistului. Oricum autoarea lasă deschisă spontaneitatea şi personalitatea jurnalistului!

  Această lucrare contribuie mult la dezvoltarea temelor legate de jurnalişti (sărace încă), prin analizele relaţiilor ce pot exista între jurnaliştii din diferite regiuni ale ţării. Sunt convins că Julia Szambolics este o profesionistă convinsă, care ştie să trăiască emoţiile necesare comunicării cu masa de cititori, emoţii pe care le poate avea doar un om pregătit temeinic. Felicitări!

  Teodor Curpaş

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE