More


  Patimile Răscumpărării omului

  - Advertisement -

  Patimile Lui Iisus Hristos pătate cu sânge nevinovat le retrăim în fiecare an, cu strângere de inimă şi cu nesfârşite regrete creştineşti. Dacă ne identificăm cu profunzimea acestora simţim parcă şi noi biciul Nedreptăţii cum sfârtecă nemilos carnea sufletului nostru. Simţim cuiele cum se înfig în palme şi-n picioarele noastre de lut. Simţim durerea omenească şi o nesfârşită umilinţă. Parcă suntem şi noi acolo, pe o cruce, alături de Mântuitorul nostru. Ne identificăm cu Patimile Lui şi încercăm să înţelegem în profunzime cuvintele nemuritoare: “Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”. Acum, după mai bine de 2000 de ani, oare noi ştim cu adevărat ce avem de făcut, după ce Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu – ne-a lăsat atâtea învăţături teoretice şi practice pline de „Lumina cea Adevărată”, care au venit de la Tatăl cel Sfânt Dumnezeu.

  Poate niciodată nu ne-am întrebat de ce a fost nevoie ca Iisus să treacă prin aceste momente pline de suferinţă şi umilinţă în faţa oamenilor. Ce-a dorit El să ne dăruiască prin intermediul acestor patimi sângeroase iscate în urma unei judecăţi pământeşti nedrepte ? Am aflat şi noi din evanghelii de minunile săvârşite de Iisus, de învăţăturile Sale pline de înţelepciunea Duhului Sfânt. Multă lume din vremurile acelea a văzut rezultatele minunilor săvârşite de El. Mulţi au crezut, dar foarte mulţi nu au crezut în lucrările sale tainice şi de aceea au strigat ca „din gură de şarpe: „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”. Cred că în această zi memorabilă de vineri am murit şi noi împreună cu Iisus Nazarineanul, iar a treia zi am „gustat” din miraculoasa Înviere.

  Vă invit, dragi creştini, să ne reîntoarcem puţin în timp şi să rememorăm momentele în care Iisus se roagă în Grădina Ghetsimani, de pe Muntele Măslinilor, şi află de la Tatăl cel ceresc despre patimi şi răstignirea de pe cruce. În acele momente Iisus exclamă: „Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta!”. Ce reprezintă pentru noi, oamenii, această misiune încredinţată lui Iisus de Dumnezeu? Oare nu faptul că omenirea deja avea învăţăturile lui Hristos şi că drumul nostru în viaţa aceasta pământeană este asemănător cu trăirile pline de patimi ale Mântuitorului, care culminează cu răstignirea Lui pe cruce?

  Dumnezeu ne-a trimis pe unicul său fiu pentru ca prin intermediul Lui să aflăm despre „sângele Legii celei noi”, care curge prin venele Învăţăturilor sale, lăsate nouă prin intermediul evangheliştilor. Patimile lui Isus de fapt sunt patimile noastre în această lume. Exemplul Lui viu şi dureros se înalţă deasupra durerii omeneşti pământene şi a celei mai înjositoare umilinţe. Vedeţi, dragi creştini, că Iisus nu a ripostat în niciun fel! Aşa trebuie să fim şi noi, în faţa ispitelor şi umilinţelor diavolului, puternici şi cu credinţă neştirbită în bunul Dumnezeu. Nicio clipă n-avem voie să „lăsăm garda jos” în această luptă cu ispitele lumii pământene şi să facem cumva greşeala de a ne lepăda de Iisus şi de Dumnezeu. Observaţi! Iisus cade sub cruce pe drumul spre Golgota. Asemenea ni se întămplă şi nouă pe calea vieţii pământene către moarte. Iisus nu şi-a luat viaţa când a aflat ce-l aşteaptă în următoarele zile. El a făcut voia lui Dumnezeu Tatăl. Aşa şi noi, trebuie să mergem până la capăt pentru ca să ne putem mântui sufletele împovărate de păcate.

  Ce-a dorit Mântuitorul să ne arate prin răstignirea sa pe cruce? Acolo a fost răstignit păcatul nostru originar al protopărinţilor noştri Adam şi Eva. Ce să înţelegem noi prin Învierea lui Iisus din morţi ? Noi suntem fiii lui Dumnezeu şi ştim că vom muri pentru a putea reînvia în Împărăţia Lui Dumnezeu, dacă vom umbla în Legea Lui şi ne vom feri de ispitele Satanei. Bucuriile Luminii Învierii ne-au fost dăruite nouă oamenilor, prin Fiul Lui Dumnezeu, pentru ca noi să credem în El şi nicio clipă să nu cădem pradă Potrivnicului. Dacă pe toată durata vieţii noastre vom fi vrednici, prin respectarea şi aplicarea în viaţa de zi cu zi a poruncilor şi a învăţăturilor lui Dumnezeu, cu siguranţă ne vom reîntoarce cu bine acasă în nemărginita Împărăţie a Grădinii Raiului.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img