More  UDMR şi PNL s-au opus reînnoirii mandatului lui Dan Stegerean la Apaserv

  stejerean

  Consilierii locali UDMR nu îl mai vor pe Dan Stegerean pentru încă patru ani la conducerea SC Apaserv Satu Mare SA, sau cel puțin aceasta este concluzia care se poate desprinde din votul lor de ieri. Alături de cei din PNL, aceștia s-au abținut de la vot astfel că proiectul de hotărâre a fost respins.

  Unicul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de ieri a avut cinci articole: Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare nr. 468/10.04.2017, întocmit de Comisia de selectie, pentru evaluarea membrilor consiliului de administratie care au solicitat reînnoirea mandatului la S.C. Apaserv Satu Mare S.A., potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art.2. Se aprobă reînnoirea mandatului pentru domnul Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel. Art.3. Contractul de mandat va fi încheiat începând cu data numirii noului Consiliu de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. Art.4. Prezenta hotărâre va fi susţinută de dl. Munteanu Ţânţaş Gheroghe Grigore reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare în termenul prevăzut de lege, Primarului mun. Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi S.C Apaserv Satu Mare S.A.

  În baza Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare nr. 1 /07.03.2017 a fost numită Comisia de selecţie care a fost asistată de expertul independent în recrutarea resurselor umane S.C. Pluri Consultants România S.R.L. Au fost efectuate procedurile de evaluare a administratorilor care au solicitat reînnoirea mandatului. A fost întocmit, astfel, proiectul Profilului Consiliului de Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi proiectul Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

  Fără prea multe explicații, când s-a ajuns la votul proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a membrilor Consiliului de administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A, consilierii UDMR și cei ai PNL s-au abținut. Conslierul UDMR Bertici Ștefan a votat împotrivă, iar consilierii PSD și ALDE au votat pentru. Dar nu a fost suficient ca proiectul să treacă, astfel că a fost respins.

  După ședință, consilierii locali au rămas în sală pentru discuții. Va fi organizată în cel mai scurt timp o nouă ședință extraordinară pentru votarea acestui proiect.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE