Semnale de avertisment “trase“ pentru salvarea României!Impresionante şi extrem de actuale sunt „semnalele de avertisment” adresate românilor, de-acasă şi de pretutindeni, de către unii academicieni şi rezervişti. Uneori mă gândesc cu mare bucurie la aceşti adevăraţi patrioţi români, care au înţeles pe deplin sensurile istoriei acestor locuri şi misiunea înaintaşilor de a veghea această ţară, lăsată nouă moştenire…Semnalele lor de alarmă sunt rezultatul unor constatări pertinente emise în spaţiul public, care au un mesaj clar şi precis: prevenirea şi stoparea distrugerii şi furtului acestei ţări. Măreţia bucuriei de a lupta în zilele noastre pentru păstrarea identităţii naţionale a poporului român se materializează în dejucarea unor scenarii malefice menite să înstrăineze şi să jefuiască România. Dramatic rămâne faptul că receptivitatea celor care ar trebui să ia decizii legislative urgente trenează, influenţate probabil de anumiţi vânzători de ţară, care primesc „ordine” din spatele unor „fronturi de luptă” mai mult sau mai puţin cunoscute.

Din avertismentele acestor minţi agere, reiese faptul că suntem „pândiţi şi furaţi din umbră” de duşmani nevăzuţi, care vor să împlinească anumite proiecte susţinute financiar din afara ţării. Pe unele posturi de televiziune din România se spun multe adevăruri, dar teama de a face dezvăluiri complete încă domină intelectualitatea românească. Iată câteva din semnale, lansate de adevăraţi bărbaţi ai României, pe care le-am găsit în revista VITRALII – Lumini şi umbre, nr.30, martie-mai 2017. Academicianul Mircea Mariţa: „Statul este lovit cu măciuca corupţiei şi cu sacul de căpuşe. Este o artă să acoperi corupţia printr-un larg program public de combatere a ei total ineficient, dar mimând vigilenţa…; Strategii distructive sunt elaborate pentru fiecare sector în parte: industrie înainte de toate, apoi energia, transporturile, comunicaţiile, fără să fie neglijate fortăreţele statale clasice ale educaţiei şi sănătăţii. Dar cum ar fi uitată justiţia, care urgent trebuie să-şi ia vălul de pe ochi şi să-i vadă clar pe oamenii noştri care nu pot fi aduşi în tribunale. Cultura e problemă grea, dar poate fi rezolvată cu ajutor din afară…Scandaluri să fie, certuri, ciocniri. Să nu fie publicul tăcut şi resemnat ca sub dictaturi. Să se agite, să-şi consume energia în orice direcţie, fără sfârşit, fără soluţii, fără rezultate” – pag. 88.

Citatele de mai sus au fost preluate din articolul publicat în revista VITRALII de lt.col.(r) ION ŞANDRU, intitulat SEMNAL DIN AULA ACADEMIEI ROMÂNE – o ţară sub ascultare -, care completează printre altele multe din adevărurile menţionate de academicianul MIRCEA MALIŢA: “Concomitent se foloseşte un arsenal de căi, metode şi procedee, care lasă pradă o masă de oameni pierduţi în ceaţă, asurziţi de zgomot, derutaţi şi divizaţi în certuri, ameţiţi de doctrine decadente, ameninţaţi de iluzii şi vizitaţi de himere în scopul stăpânirii şi mânuirii minţii, precum şi controlului comportamentului …; Toate acestea, împreună cu formele cele mai misterioase şi mai demonice ale banului, au construit, în cele din urmă, marele angrenaj unde fiinţele omeneşti au sfârşit prin a fi piese obscure şi neputincioase…; Pe toate continentele se vorbeşte de existenţa unui Sistem Supranaţional, care are o componentă decizională necunoscută şi perfect camuflată, alcătuită din oameni onorabili, şi o componentă executivă formată din persoane la vedere, ce se află la conducerea autorităţilor implicate în implementarea programelor în ţările ţintă ale prădătorilor.”- pag.88-89.Oare nu şi la noi se întâmplă la fel ca în alte ţări ? Nu vedeţi cum „actori din umbră” ne incită la ură şi dezbinare, pentru ca al treilea (?) să pună psihologic stăpânire pe familiile românilor, care au rămas acasă, în bătătura strămoşească, pe bogăţiile din subsolurile patriei, pe teritoriile acestei ţări ? Cine oare va declanşa o ripostă vehementă împotriva tentativelor de a fura în mod inteligent România?

Articolul scris de lt.col.(r) ION ŞANDRU se află şi sub lumina câtorva cuvinte înţelepte, lăsate posterităţii de către părintele ARSENIE BOCA:” Adevărul este condiţia de echilibru a fiinţei omeneşti. Minciuna sau amăgirea e terenul, care fuge de sub picioare, provoacă dezechilibru, căderea şi decăderea, pervertirea spiritului”. Rămân la ideea, potrivit căreia la nivel naţional ar trebui înfiinţat un SFAT AL BĂTRÂNILOR, o suprastructură, care să dejoace şi să contracareze în mod ofensiv toate scenariile străine, cu sprijinul parlamentarilor români.

Dumitru Țimerman

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts