Augustin Ferenţiu, primul primar român după ce Sătmarul a revenit la patria mamăprimar

În mandatele sale urbea de pe Someş a devenit unul dintre cele mai înfloritoare oraşe ale României interbelice.

Augustin Ferenţiu a fost unul dintre cei mai importanţi edili ai Sătmarului, în timpul mandatelor său oraşul cunoscând o înfloritoare dezvoltare. De numele lui se leagă numeroase realizări, cum ar fi: a introdus canalizărea care în bună parte funcţionează şi astăzi, s-a bătut ca Satu Mare să fie reşedinţa judeţului, la concurenţă cu Baia Mare, a fost unj susţinător fervent al culturii naţionale iar în timpul cât a fost edil au fost invitaţi în Satu Mare scriitori de frunte, Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Ion Agârbiceanu, precum şi actori şi muzicieni celebri, la Satu Mare concertând George Enescu şi Bartok Bela. A fost de asemenea şi un militant al drepturilor minorităţilor dovadă că s-a opus scoaterii din primărie a funcţionarilor de etnie maghiară. El este cel ce a demarat proiectul de ridicare a statuii dr. Vasile Lucaciu şi a contribuit şi la ridicarea monumentului dedicat dr. Lükö Béla.

Scurt istoric

Augustin Ferenţiu s-a născut la 28 august 1872 în Satu Mare. A absolvit Liceul romano-catolic din localitate în 9 iunie 1890. După terminarea studiilor liceale a urmat un an Facultatea Teologică la Budapesta, apoi trecând la studiile juridice a urmat doi ani la Academia de drept din Oradea, iar doi ani la Universitatea din Budapesta, unde şi-a finalizat studiile.

primar2

După terminarea studiilor universitare a fost candidat în biroul Domnilor Nagy Alexa şi Uray Geiza, foşti avocaţi renumiţi din localitate din 28 martie 1899 până la intrarea în administraţie, fiind numit conţopist la poliţia Comunală.

A luat parte şi I –ul război mondial cu gradul de sublocotenent până la data când a fost scutit din interes de serviciu.

Augustin Ferenţiu şi-a început cariera administrativă la 25 martie 1902, când prefectul oraşului de atunci l-a numit conţopist la Poliţia Comunală.

primar1

La 5 iunie 1902, concurând la postul de subnotar clasa I, devenit vacant în urma înaintării titlularului a fost ales de congregaţia municipală ţinută în 14 iulie 1902.

Din anul 1903 până în decembrie 1909 a fost notar al consiliului comunal, funcţie câştigată prin concurs.
Devenind vacant postul de consilier administrativ, în congregaţia municipală de la 6 decembrie 1909 a fost ales cu majoritate absolută, iar în Congregaţia de la 16 decembrie 1915 a fost ales cu unanimitate Consilier economic, întrucât ceilalţi candidaţi s-au retras declarând că faţă A. Ferenţiu nu voiesc a candida. În acest post a stat până în aprilie 1919 când a fost încredinţat de Consiliul Dirigent cu girarea agendelor primăriei, iar pe urmă a fost confirmat de minister şi definitivat ca primar. Când s-a înfiinţat consiliul comunal în anul 1922, a fost reales primar cu majoritate absolută, funcţie pe care o va deţine până în 1 septembrie 1929.

În cariera administrativă Augustin Ferenţiu a excelat prin mult zel şi conştiinciozitate. Chiar în calitate de notar de consiliu şi consilier administrativ era referent al celor mai importante chestiuni, atât în consiliul comunal, cât şi în congregaţia municipală. S-a remarcat mai ales prin realizarea studiilor premergătoare necesare pentru înfiinţarea apeductului şi canalizării, în care scop a şi făcut o călătorie de studiu în străinătate împreună cu directorul Biroului de apeduct de atunci şi experienţele valoroase câştigate în urma studierii de aproape a sistemelor moderne de apeduct din străinătate le-a folosit la întocmirea planurilor proiectate, şi care lucrări au fost întrerupte din cauza războiului.

primar3

A doua lucrare a sa de mare importanţă a fost întocmirea statutului organic al oraşului, care a servit de îndrumător administraţiei comunale până la intrarea în vigoare a noii legi administrative precum şi un statut special al funcţionarilor Primăriei.

Dacă ne oprim puţin şi asupra diferitelor laturi ale activităţii sale în ceea ce priveşte încurajarea artelor, constatăm că întotdeauna A. Ferenţiu a fost de partea artiştilor. Fiind el însuşi un muzicant pasionat, a prevăzut în bugetul oraşului după posibilitate ajutoare în această direcţie. A încurajat artiştii plastici, şi multe tablouri de ale pictorilor împodobesc pereţii diferitelor birouri ale Primăriei. Artişii întotdeauna au găsit la primarul Ferenţiu un sprijin sincer, iar societăţile culturale au fost ajutate după putinţă.

Augustin Ferenţiu a fost iubit şi respectat de subalterni. Aceasta fiindcă a fost veşnic o pildă de modesite, de muncă şi conştiinciozitate în serviciul instituţiei.

Sursa: Arhivele Naţionale Satu Mare, fondul “Popp Aurel”

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts