More


  FOTOGALERIE. Programul AURIT, implementat la Medieș. Primarul Radu Iancu l-a prezentat

  - Advertisement -

  sedinta1

  Sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ a găzduit luni, ședinţa Grupului de Lucru Mixt Satu Mare, prezidată de prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip.

  Primul punct pe ordinea de zi a fost prezentat de primarul Comunei Medieşu Aurit, Iancu Radu Mihai care a expus obiectivele şi activităţile proiectului finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman – “ A.U.R.I.T – AcţiUni pentru Reducerea numărului de persoane aflate în Risc de excluziune prin măsuri Integrate în Medieşul Aurit” – Axa Prioritară 4.1, proiect derulat de Primăria Comunei Medieşu Aurit în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „ George Coşbuc” Medieşul Aurit, pe o perioadă de 3 ani.

  Proiectul vizează 560 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populaţie aparţinând minorităţii rome. Din cele 560 de persoane aflate în risc de sărăcie, 60% (336 persoane) vor fi de etnie romă.

  Grupul ţintă va beneficia de următoarele servicii: 280 de copii vor beneficia de măsuri de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, servicii medicale şi socio-medicale. Minim 75 de copii vor putea participa la activităţi derulate la after school, beneficiind de masa caldă la prânz. Tuturor copiilor le va fi pus la dispoziţie un microbus şcolar care îi va ajuta să ajungă la timp la şcoală.

  Persoanele adulte vor beneficia de un pachet complex de servicii conţinând activităţi de dezvoltare motivaţională, consiliere şi asistenţă în vederea pregătirii şi susţinerii lor pentru găsirea şi menţinerea unui loc de muncă sau pentru înfiinţarea unor afaceri pe pieţele din mediile de rezidenţă, care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de angajare şi autoangajare.

  Prin acest proiect va fi organizat şi dotat, de asemenea, un centru comunitar de servicii integrate în care să fie furnizate servicii sociale, medicale şi socio-medicale pentru persoanele marginalizate.

  Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunitatea marginalizată vor fi modernizate minim 10 locuinţe sociale pentru minim 50 de persoane, în special pentru persoane de etnie romă.

  Având în vedere că persoanele aparţinând comunităţii marginalizate cu populaţie de etnie romă se confruntă cu un grad semnificativ de discriminare şi stereotipuri se va avea în vedere implementarea activităţilor care includ campanii de informare şi conştientizare, dezvoltarea şi susţinerea unor modele de succes din interiorul grupurilor vulnerabile.Promovarea anti-discriminării şi egalităţii de şanse în învăţământ.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img